Animace načítání

Stránka se připravuje...


Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kraslice a obcí Stříbrná - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
11/2021 (Vyhláška kraje Karlovarský kraj)
30.05.2021
Veřejnoprávní smlouva
Vyhláška kraje
Základní registry
Karlovarský kraj