Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

11/VS/2021 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxxx a xxxx Xxxxxxxx

- výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x základních xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Karlovarského xxxxx xx xxx 14.5.2021, x. x. XX/1127/XX/21, x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx dne 30.5.2021.

Xx základě usnesení Xxxx xxxxx Kraslice xx xxx 09.12.2020 x. 1369/2020-XX/51 x xxxxxxxx x. 105/20 Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Stříbrná xx xxx 17.12.2020 xxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, níže xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tuto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zápisů xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx a xxxxxxxxxxx

XX. X

Xxxxxxx xxxxxx

1. Město Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx

xxx. 28. xxxxx 1438, Xxxxxxxx, XXX 358 01

Xxxxxxxxxxx xxxx

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx obce s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx XX 00259438

x

2. Xxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxx: Xxxxxxxx 670, Xxxxxxxx, PSČ 35801 Xxxxxxxxxxx kraj

příslušná xx xxxxxxxxx obvodu xxxx x rozšířenou působností Xxxxxxxx XX 00259616

ČI. XX

Xxxxxxx smlouvy

Předmětem xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, adres a xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx namísto xxxxxx xxxx Stříbrná.

ČI. III

Smluvní xxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx

1. Xxxxx §63 xxxx. 1 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, budou xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Stříbrná xxxxx xxxxxx x. 111/2009 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxxxx xx informačního xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x. xxxxx §42 odst. 1 xx 3 xxxxxx x. 111/2009 Sb., xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stavební xxxxxxxx xxx ohlášení xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx xxxxx §42 xxxx. 4 xxxxxx č. 111/2009 Xx. (identifikační xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx o xxxx vazbách xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx jednotku xxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx bodu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx o xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx využití x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xx xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx),

x. Xxxxx §43 xxxx. 4 xxxxxx x. 111/2009 Sb. (název xxxxx x údaje x xxxxxxx ulice xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx),

x. xxxxx §44 xxxx. 1 xxxxxx x. 111/2009 Sb. (xxxxx údajů o xxxxxxxx místě x xxxxx příslušnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx).

2. Orgány xxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx orgánu xxxxx Xxxxxxxx bezodkladně x xxxxxx města Xxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx datové schránky xx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx na xxxx xxxx 19-927391/0100 xxxxxx xx xxxx 250 Xx (slovy xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx. III xxxx smlouvy. Odměna xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx k 25. dni měsíce xxxxxxxxxxxxx xx konci xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx.

Xx. X

Xxxx xxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x to xx 1. xxxxx 2021 do 31. xxxxxxxx 2022. Tato xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxx ustanovení

1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx dobu 15 xxx (§66c xxxx. 2 zákona x. 128/2000 Xx.).

2. Xx dobu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxx informaci x uzavření xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx město Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx úřad xxxxx se xxxxxxx x souhlas s xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

4. Xxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxx usnesení Xxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx obce Xxxxxxxx x xxxxxxxx x uzavřením xxxx xxxxxxx x pravomocné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxx xxxxxxx xxxx xxx měněna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx. 

6. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dohodou xxxxx, xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx lhůtou 2 xxxxxx. Lhůta xxxxxx xxxxx prvním dnem xxxxxx následujícího xx xxxxxx, x xxxx xxxx výpověď xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxx 20.4.2021

Xxxx Xxxxxxxxx x. x. xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx 16.4.2021

Xxxxx Xxxxxxxxx v. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx