Animace načítání

Stránka se připravuje...


Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi městem Litoměřice a obcí Žitenice - výkon přenesené působnosti podle zákona o základních registrech
38/2021 (Vyhláška kraje Ústecký kraj)
03.04.2021
Veřejnoprávní smlouva
Vyhláška kraje
Základní registry
Ústecký kraj