Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

38/XX/2021 Dodatek č. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Litoměřice x xxxx Xxxxxxxx - xxxxx přenesené xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx registrech

Na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Obce Xxxxxxxx, xx xxx 17.12.2020 x. 110/7/2020 x xxxxxxxx Xxxx xxxxx Litoměřice xx xxx 25.1.2021 x. 46/2/2021 uzavírají podle §63 odst. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecni zřízení) níže xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx

XXXXXXX x. 1

k Veřejnoprávní xxxxxxx

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx údajů xx xxxxxxxxxxxx systému územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx

XX. X

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx starostkou xxxx Xx. Hanou Xxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx úřadu: Xxxxxxxxxx 118, 411 41 Xxxxxxxx

xxxx: Xxxxxxx,

XXX: 00 264 725

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx

(xxxx xxx „xxxx X“)

x

2. Xxxxx Xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: Xxxxxx náměstí 15/7, 412 01 Xxxxxxxxxx

XXX: 00 263 958

xxxx Xxxxxxx

xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(xxxx jen „obec X“)

XX. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx změna xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx V. odstavec 1, xxxxx xxxx xxxxx xx:

„ Xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx dobu xxxxxxx, x to xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx 2025. Xxxx smlouva xx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci. „

ČI. XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Tento xxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx X, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx X x jeden xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x veřejnoprávní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxxx provedení xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x platnosti xxxx změn.

(3) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zastupitelstva xxxx A a xxxxxxxx xxxx xxxx X x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o udělení xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx dodatek x. 1 xx xxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx smlouvy xxxxxx xxxxxx moci.

V Žitenicích xxx 23.12.2020

Bc. Xxxx Xxxxxxxxx x. x.

xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx

X Xxxxxxxxxxxx xxx 26.1.2021

Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx v. x

xxxxxxxx xxxxx Litoměřice

Krajský xxxx Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx Hradební 3118/48, 400 02 Xxxx xxx Labem

Odbor xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxx: 18.3.2021

Xxxxxxx xxxxxx: XXXX/030170/2021/3

Xxxxx xxxxxxx: XXXX/038773/2021

XXXXXXXXXX

Xxxxxxx úřad Xxxxxxxxx xxxxx, odbor xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, jako věcně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 1 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů xx spojení x §29 xxxx. 1 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (krajské zřízení), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle §160 odst. 5 xxxxxx x. 500/2004 Xx., správní xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx xxxxxx souhlas x uzavření xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxxxxx se xxxxxx Mírové xxxxxxx 15/7, 412 01, Xxxxxxxxxx, XXX 00263958 xxxx místně xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem x xxxxxx xxxxxxxxx působnosti x obcí Xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx 118, 411 41 Xxxxxxxx, XXX 00264725 x xxxxxxxxxxx provedení xxxxxx údajů xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, adres a xxxxxxxxxxx.

XXXXXXXXXX

Xx xxxxxxx žádosti xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxx 24.2.2021, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Ústeckého xxxxx xxx 26.2.2021 pod x.x. KUUK/030170/2021, x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx xxxxxxx x.1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx městem Xxxxxxxxxx x obci Žitenice x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx dne 26.2.2021 xxxxxxxx Krajským xxxxxx Xxxxxxxxx kraje, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x stavebního xxxx (xxxx KU ÚK, XXX) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

XX ÚK, XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, že není x rozporu s xxxxxxxxxxx ustanoveními zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších předpisů. Xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dodatku xx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxxxxxxx smlouvě xxxxxxxxx Rada xxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx okolnost, která xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx k xxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx vyhověno, xxxxxxxxxx xx dle §68 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

XXXXXXX

Xxxxx tomuto rozhodnutí xxx xxxxx xxxxxxxx xx 15 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx u XX ÚK, XXX.

Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxxxxxxx xxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx dne xxx xxx, xxx bylo xxxxxxxxxx x uložené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx.

Xxx. Xxxx Bergmannová x. x

xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 3. xxxxx 2021.