Animace načítání

Stránka se připravuje...


Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Kostelec nad Orlicí a obcí Lípa nad Orlicí ,- výkon úkolů podle zákona o obecní policii
27/2021 (Vyhláška kraje Královéhradecký kraj)
01.05.2021
Veřejnoprávní smlouva
Vyhláška kraje
Policie
Královéhradecký kraj