Animace načítání

Stránka se připravuje...


Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jaroměř a obcí Hořenice - výkon úkolů podle zákona o obecní policii
21/2021 (Vyhláška kraje Královéhradecký kraj)
28.05.2021
Veřejnoprávní smlouva
Vyhláška kraje
Policie
Královéhradecký kraj