Animace načítání

Stránka se připravuje...


Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jaroměř a obcí Heřmanice - výkon úkolů podle zákona o obecní policii.
20/2021 (Vyhláška kraje Královéhradecký kraj)
28.07.2021
Veřejnoprávní smlouva
Vyhláška kraje
Policie
Královéhradecký kraj