Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

20/VS/2021 Xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx xxxx městem Xxxxxxx x obcí Xxxxxxxxx - xxxxx xxxxx podle zákona x obecní xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. xx. XXXXX-15454/XX/2021 x udělení xxxxxxxx xxxxxx právní xxxx xxx 28.5 2021.

Xxxxxxxxxxxxx smlouva X. XXX/XXXX-Xx23/2021 x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx mezi Xxxxxx Xxxxxxx x Xxxx Heřmanice

Smluvní xxxxxx

1. Xxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Horáčkem

adresa: xxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 16, 551 01 Xxxxxxx

XX: 00272728

XXX: XX00272728

x

2. Xxxx Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx: xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx Innertem

adresa: Xxxxxxxxx 13, 552 12 Xxxxxxxxx xxx Xxxxx

XX: 00272647

na xxxxxxx xxxxxxxx Rady města Xxxxxxx č. 0253-06-2021 -XXX-XX xx xxx 17.03.2021, na xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx x. 15/139/2021 xx dne 24.2.2021 x x souladu x xxxxxxxxxxx §3a xxxxxx x. 553/1991 Xx., x obecní xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, uzavírají xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx též xxx „xxxxxxx“).

1. Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x. 553/1991 Sb., x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x obecní policii”) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxx”).

2. Obec Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

2. Předmět xxxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §3a xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x plnit další xxxxx podle xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx zvláštního xxxxxx, x rozsahu xxxxxxxxx xxxxx smlouvou, xx xxxxx obce Heřmanice x dále xxxxxxxxx xxxx Xxxx xxx Xxxxx, Xxxxx a Xxxxxx (xxxx xxx xxxx Xxxxxxxxx).

3. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1. Městská xxxxxxx bude na xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx policii nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx právními xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kontrol (xxxx), x xx v xxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx, přičemž 1 kontrola se xxxxx 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se služebním xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx služebním xxxx x xxxxxxxxx vozidlem.

2. Xxxxxxx policie bude xx území obce Xxxxxxxxx provádět také xxxxxx toulavých xxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx zajišťovat xxxxxx xxxxxxxxx xx záchytného xxxxxxxx městské policie xxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxxxx §42 xxxxxx x. 166/1999 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxx a o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (veterinární xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxx xxx potřeby.

3. Konkrétní xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx starostou obce Xxxxxxxxx. Xxxx Heřmanice xx zavazuje poskytnout xxxxxxx xxxxxxx veškeré xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x činnosti xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx předpisy xxxxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx spojené x xxxxxxxx městské policie x informovat xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxx Heřmanice xx xxxxxxxx požadovat, xxx x xxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxx x xxxx Heřmanice úkoly xxxxxxx policie nezajišťuje, x xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákrok, xxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxxx (jsou-li xxxxxxxxx xx službě nebo xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx) tento zákrok xxxxxxxx.

5. Xxxx Xxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxx tato xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, každému xxxxxxxxxxx xxxxxxx policie xxxxxxx pověření, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx policie Xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx povinen xxx xxx výkonu pravomoci x xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx i x nových xxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx o xxx, xx strážník, kterému xxxx vydáno xxxxxxx xxxxxxxx, již xxxx xxxxxxxxxx městské policie, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxx x xxxx pověření xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx.

6. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, havárie xxxx.), xxx xxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx území xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx stav xxxx xxxx xxxxxxxx státu, xx strážník pověřený xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx řízení xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx městské xxxxxxx) oprávněn upravit xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, o xxxx situaci xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (povodeň, xxxxxxx událost, havárie xxxx.), oprávněna x xxxxxx všech oprávnění xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x na xxxxxxx žádosti xx xxxxx xxxxxxxxxx střediska xxxxxxx z hlavních xxxxxx Integrovaného záchranného xxxxxxx (XXX, XXX x PČR).

8. Obec Xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx, xx xxxxxx úkolů městské xxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlídek městské xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx dalších xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx Xxxxxxxxx právní nárok xx xxxxxxxx provedení xxxxxxx xxxx xxxxx xx území xxxx xxxx a neodbytné x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx řešit x Xxxxxxx ČR.

9. X případě xxxxxxx xxxxxxx je xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x xxxxx x xxxxxxx náklady x tímto spojené (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx.). Xxxxxxx policie xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx do xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx do 7 xxx), xxxx xxx zvíře xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, není-li xxxxxxxx kapacita xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx podmínky xxx, xx xxxx xxxxx xxxxx dále xxxxx x xxxxxxxx městské xxxxxxx, bude xxxxx xxx xxxxxxx odkladu xxxxxxxx xx xxxxxx.

10. Xxxxxxxx obce Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podkladů prokazujících xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxx xxxxxxx

1. Náklady xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxx policie xxx xxxxxxxxxx xxxxxx 3. této smlouvy xx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx obec Xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx částek níže xxxxxxxxxx (XX. 4, xxxxxxxx 3).

2. Xxxxxx xxxxxxx s plněním xxxxx městské xxxxxxx xxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx na xxxxxxx hmoty x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel,

c) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx odborné způsobilosti xxxxxxxxx.

x) xxxxxxx xx xxxxxx a péči x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

3. Náklady spojené x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx budou xx účtované xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx sazby, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx Jaroměř. Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx 875,- Xx (xxxxx: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) měsíčně (1 hodina xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx služebního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x služebním vozidlem).

4. Xxxxx Jaroměř bude xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 20. xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí. Faktura xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

5. Obec Xxxxxxxxx xx zavazuje, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx příkazem k xxxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxxxx uvedený x záhlaví vystavené xxxxxxx, x to xxxxxxxx k úhradě x xx lhůtě xxxxxxxxxx xx 14 xxx xxx xxx xxxxxxxx faktury. V xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xx xxxx dle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (např. xx umístění xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx apod.), xx zavazuje hradit xxxx Heřmanice. X xxxxxxx umístění xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx fakturovány xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx Heřmanice. X xxxxxxx umístění zvířete x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxx obec Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 150,- Xx/xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx.

7. X xxxxxxx mimořádných událostí xxxxxxxxx x xxxxxx 3. xxxx xxxxxxx, xxx jejichž plnění xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx paušál 1 xxxxxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Jaroměř náklady xxxxxxx x těmito xxxxx, x xx xx xxxx 330,- Xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x 7,- Kč/ xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx vystavené xxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx mimořádné xxxxxxx, a xx xxxxxxxx x úhradě x xx lhůtě xxxxxxxxxx xx 14 xxx ode dne xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxx x pokut xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx.

5. Xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

1. Tato smlouva xx uzavírá xx xxxx xxxxxxxxx ode xxx jejího xxxxxxxx. Xxxxxxx bude uzavřena xxxx, xxx nabude xxxxxx moci rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x uzavřením xxxx xxxxxxx. Úkoly xxx xxxx smlouvy xxxx městská xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prvním xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx

2. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stranou, x xx i bez xxxxx důvodů. Výpovědní xxxxx xxxx činí 1 xxxxxxxxxx měsíc x začne xxxxx xxxxxxx dne měsíce xxxxxxxxxxxxx xx doručení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxx xx xxxx 15 dnů.

2. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx městských (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x jejím xxxxxxxx. Uzavřená xxxxxxx xxxx xxx každému xxxxxxxxx na obecním (Xxxxxxxx) xxxxx xxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx obce Xxxxxxxxx xx zmocňují x xxxxxx praktických otázek xxxxxxxxxxxxx x této xxxxxxx.

4. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxx úkolů xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx obec Xxxxxxxxx.

5. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx jednom xxxxxxxxxx x jeden xxxxxxxxx xxxxxx Krajský úřad Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxx xxxxxxx xxx měnit xxxx xxxxxxxxx jen xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souhlasu krajského xxxxx.

7. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx obdrží xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 6. odst. 8 x x xxxxxxx x souhlas x xxxxxxxxx této xxxxxxx.

8. Xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smlouvy xxxx:

x) usnesení Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Heřmanice x. 15/139/2021 xx dne 24.2.2021,

x) xxxxxxxx Rady xxxxx Xxxxxxx x. 0253-06-2021-00X-XX xx dne 17.03.2021,

x) xxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxx 12.4.2021

Josef Xxxxxxx x. r.

starosta xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxx 12.4.2021

Xxxxx Xxxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx