Animace načítání

Stránka se připravuje...


Veřejnoprávní smlouva zavřená mezi městem Domažlice a obcí Milavče o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
28/2021 (Vyhláška kraje Plzeňský kraj)
27.04.2021
Veřejnoprávní smlouva
Vyhláška kraje
Základní registry
Plzeňský kraj