Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

28/XX/2021 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxx

Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce Xxxxxxx xx xxx 04.03.2021 x. 1/1 x xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 05.01.2021 x. 3134 xxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x xxxxxx (obecní xxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx strany xxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x zabezpečení provedení xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Vojtěchem Xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx úřadu Xxxxxxx 1,344 01 Xxxxxxxxx,

xxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působnosti Xxxxxxxxx

XXX: 00253570

x

2. Xxxxx Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxx Xxxxxxx

xxxxxx: xxxxxxx Míru 1,344 20 Xxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx

xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX: 00253316

Xx. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a nemovitostí xxxxx xxxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, orgány xxxxx Xxxxxxxxx namísto orgánů xxxx Milavče.

Čl. XXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx obce Xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxx §42 xxxx. 1 až 3 xxxxxx x. 111/2009 Xx., xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nevyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxx xxx ohlášení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx xxxxx §42 xxxx. 4 xxxxxx x. 111/2009 Xx. (xxxxxxxxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxxx x xxxxx x jeho xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxx jednotku xxxx xxxx, údaje x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx a jeho xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxx jeho xxxxxxxxxx),

x) xxxxx §43 xxxx. 4 zákona x. 111/2009 Xx. (xxxxx ulice a xxxxx x xxxxxxx xxxxx na ostatní xxxxxx prvky),

c) xxxxx §44 odst. 1 xxxxxx č. 111/2009 Xx. (změny xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx).

(2) Orgány xxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace, adres x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 pracovních xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxx nákladů

Obec Xxxxxxx poskytne městu Xxxxxxxxx na xxxx xxxx č. 104594982/0300, xxxxxx u XXXX, xxxxxx ve xxxx 100,-Xx (xxxxx: stokorun xxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx podle xx. XXX xxxx xxxxxxx (odměna bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xx. X

Xxxx trvání xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx je xxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nabude xxxxxx xxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxxxx na úředních xxxxxxx xxxxx obecních xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 dní (§66c odst. 2 xxxxxx x. 128/2000 Xx.).

(2) Xx dobu xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxx smluvní strany xx úředních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx třech xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx jeden stejnopis xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxx stejnopis veřejnoprávní xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx krajský xxxx xxxxx xx xxxxxxx x souhlas x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx x xxxx smlouvě tvoří xxxxxxxx zastupitelstva xxxx Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

(5) Tato xxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx písemnými dodatky, xxxxx podléhají xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajského xxxxx. 

(6) Xxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dohodou xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Ihůtou 2 xxxxxx. Xxxxx začíná xxxxx xxxxxx dnem xxxxxx následujícího po xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

X Xxxxxxxxx xxx 16.3.2021

Vojtěch Weber x. r.

starosta xxxx Xxxxxxx

X Xxxxxxxxxxx xxx 22.1.2021

XXXx. Xxxxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx města Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 08.04.2021, č. x.: XX-XXXX/199/21, xx. xx. XX/35/XXXX/21, o xxxxxxx souhlasu s xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 27.04.2021.