Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

28/VS/2021 Veřejnoprávní smlouva xxxxxxx xxxx městem Xxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxx

Xx xxxxxxx usnesení xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xx xxx 04.03.2021 x. 1/1 x xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 05.01.2021 x. 3134 xxxxxxxxx podle §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Sb., x obcích (xxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tuto

veřejnoprávní xxxxxxx

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx

Xx. I

Smluvní xxxxxx

1. Xxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Weberem

adresa xxxxxxxx úřadu Xxxxxxx 1,344 01 Domažlice,

kraj Xxxxxxxx

xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx působnosti Domažlice

IČO: 00253570

x

2. Město Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxx Xxxxxxx

xxxxxx: náměstí Xxxx 1,344 20 Xxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx

xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX: 00253316

Čl. II

Předmět xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zápisů xxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxx a nemovitostí xxxxx xxxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx města Xxxxxxxxx namísto orgánů xxxx Milavče.

Čl. XXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, budou xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx místo xxxxxx xxxx Milavče xxxxx xxxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, zapisovat do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údaje:

a) xxxxx §42 odst. 1 xx 3 xxxxxx x. 111/2009 Xx., xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx ohlášení xxxxxxxxxx úřadu x xxxx Xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx podle §42 xxxx. 4 zákona x. 111/2009 Sb. (xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x jeho vazbách xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, údaje x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x typu stavebního xxxxxxx, způsobu jeho xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxx jeho xxxxxxxxxx),

x) xxxxx §43 xxxx. 4 xxxxxx x. 111/2009 Sb. (xxxxx ulice x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx),

x) xxxxx §44 xxxx. 1 xxxxxx x. 111/2009 Xx. (xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x změny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx).

(2) Orgány xxxx Milavče budou xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx jsou povinny xxxxxxx xxxxx zapsat xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxx Xxxxxxx poskytne xxxxx Xxxxxxxxx xx jeho xxxx x. 104594982/0300, xxxxxx x XXXX, xxxxxx ve xxxx 100,-Xx (xxxxx: stokorun xxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx úkon na xxxxxxx xxxxxx podle xx. III xxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx průběžně v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xx. X

Xxxx xxxxxx smlouvy

Tato xxxxxxx xx xxxxxxx xx dobu neurčitou. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx moci.

Čl. XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx strany xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx po xxxx 15 xxx (§66c xxxx. 2 xxxxxx č. 128/2000 Xx.).

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx smluvní strany xx xxxxxxxx deskách xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx smlouvy x xxxxx předmětu.

(3) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obec Xxxxxxx xxxxx stejnopis xxxxxx xxxxx Domažlice x xxxxx xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx spolu xx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

(4) Přílohu x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

(5) Xxxx smlouva xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx příslušného krajského xxxxx. 

(6) Xxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxx 2 xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

X Xxxxxxxxx xxx 16.3.2021

Vojtěch Xxxxx x. r.

starosta xxxx Xxxxxxx

X Xxxxxxxxxxx xxx 22.1.2021

XXXx. Xxxxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 08.04.2021, č. x.: PK-PRÁV/199/21, xx. xx. XX/35/XXXX/21, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxx právní xxxx xxx 27.04.2021.