Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

28/XX/2021 Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxx Xxxxxxxxx a xxxx Xxxxxxx

Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xx dne 04.03.2021 x. 1/1 x xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx ze dne 05.01.2021 x. 3134 xxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (obecní xxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxxxx provedení xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx

Xx. I

Smluvní strany

1. Xxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 1,344 01 Domažlice,

kraj Xxxxxxxx

xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

XXX: 00253570

x

2. Město Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxx Xxxxxxx

xxxxxx: xxxxxxx Xxxx 1,344 20 Xxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx

xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX: 00253316

Xx. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxxxx provedení xxxxxx xxxxx xx informačního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxxx města Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx.

Xx. III

Smluvní xxxxxx xxxxxx přenesené xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx §63 xxxx. 1 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, budou xxxxxx xxxxx Domažlice místo xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx registrech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxx následující údaje:

a) xxxxx §42 odst. 1 až 3 xxxxxx x. 111/2009 Xx., xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nevyžaduje xxxxxxxx xxxxxxxx xxx ohlášení xxxxxxxxxx úřadu x xxxx Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §42 xxxx. 4 zákona x. 111/2009 Xx. (xxxxxxxxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxxx x xxxxx x xxxx vazbách xx ostatní územní xxxxx a xx xxxxxx evidenční jednotku xxxx xxxx, údaje x definičním xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, způsobu jeho xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atributech, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stavebního xxxxxxx, xxxxxx xx měsíc x xxx xxxx xxxxxxxxxx),

x) podle §43 xxxx. 4 zákona x. 111/2009 Sb. (xxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx ostatní xxxxxx xxxxx),

x) podle §44 xxxx. 1 xxxxxx č. 111/2009 Xx. (změny údajů x adresním xxxxx x změny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx obce).

(2) Orgány xxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx města Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx jeho xxxx x. 104594982/0300, xxxxxx x XXXX, xxxxxx xx xxxx 100,-Xx (slovy: stokorun xxxxxxx) xx každý xxxxxxxxx úkon xx xxxxxxx plnění podle xx. XXX xxxx xxxxxxx (odměna xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx čtvrtletních xxxxxxxxx).

Xx. X

Xxxx xxxxxx smlouvy

Tato xxxxxxx xx uzavírá xx xxxx neurčitou. Xxxx xxxxxxx je xxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxx xxxxx o udělení xxxxxxxx x uzavřením xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nejméně po xxxx 15 dní (§66c odst. 2 xxxxxx x. 128/2000 Xx.).

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxx xx xxxxxxxx deskách xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx třech stejnopisech, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx stejnopis xxxxxx xxxxx Domažlice x xxxxx xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx s přílohami xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx o souhlas x xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

(4) Přílohu x xxxx smlouvě tvoří xxxxxxxx zastupitelstva xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx x schválení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx písemnými xxxxxxx, xxxxx podléhají schválení xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx krajského xxxxx. 

(6) Xxxxxxx lze xxxxxxxxx ukončit xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx 2 xxxxxx. Lhůta xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

X Xxxxxxxxx xxx 16.3.2021

Vojtěch Xxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx

X Xxxxxxxxxxx xxx 22.1.2021

XXXx. Xxxxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 08.04.2021, x. x.: PK-PRÁV/199/21, sp. xx. ZN/35/PRÁV/21, x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxx právní moci xxx 27.04.2021.