Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

28/XX/2021 Veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxxx xxxx městem Xxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxx

Xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce Xxxxxxx xx xxx 04.03.2021 x. 1/1 a xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 05.01.2021 x. 3134 xxxxxxxxx xxxxx §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) níže xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx systému územní xxxxxxxxxxxx, adres x xxxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxxxx strany

1. Xxxx Milavče

zastoupená starostou xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Milavče 1,344 01 Xxxxxxxxx,

xxxx Xxxxxxxx

xxxxxxxxx xx správního xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx

XXX: 00253570

x

2. Město Xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXx. Zdeňkem Xxxxxxx

xxxxxx: náměstí Xxxx 1,344 20 Xxxxxxxxx

xxxx Xxxxxxxx

xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

XXX: 00253316

Xx. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx provedení zápisů xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx identifikace xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 111/2009 Sb., x základních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, orgány xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxx Xxxxxxx.

Xx. III

Smluvní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx §63 xxxx. 1 zákona x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (obecní zřízení), xx znění pozdějších xxxxxxxx, budou orgány xxxxx Xxxxxxxxx místo xxxxxx obce Xxxxxxx xxxxx zákona č. 111/2009 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zapisovat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxx §42 xxxx. 1 až 3 xxxxxx č. 111/2009 Xx., pokud xxxxxxxx xxxxxx nevyžaduje stavební xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx Milavče xx xxxxx xxxxxxxx těchto xxxxx podle §42 xxxx. 4 xxxxxx x. 111/2009 Sb. (xxxxxxxxxxxxx xxxxx stavebního xxxxxxx x údaje x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xx xxxxxx evidenční xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx x definičním xxxx xxxxxxxxxx objektu, xxxxx x typu stavebního xxxxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx objektu, xxxxxx je xxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxx §43 xxxx. 4 xxxxxx x. 111/2009 Xx. (xxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx prvky),

c) podle §44 odst. 1 xxxxxx č. 111/2009 Xx. (změny xxxxx x xxxxxxxx místě x změny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx obce).

(2) Xxxxxx xxxx Xxxxxxx budou xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx orgánu xxxxx Xxxxxxxxx bezodkladně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxx povinny xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx městu Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx č. 104594982/0300, xxxxxx x XXXX, xxxxxx xx výši 100,-Xx (xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx) xx každý xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. XXX této xxxxxxx (xxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx čtvrtletních splátkách).

Čl. X

Xxxx trvání xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xx uzavírá xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 15 dní (§66c xxxx. 2 xxxxxx x. 128/2000 Xx.).

(2) Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx smluvní strany xx xxxxxxxx deskách xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o uzavření xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxxx se vyhotovuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx jeden stejnopis xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx spolu xx xxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx.

(4) Xxxxxxx k xxxx smlouvě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obce Xxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx schválení xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. 

(6) Xxxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx 2 xxxxxx. Lhůta xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxx, v němž xxxx výpověď doručena xxxxx xxxxxx.

X Xxxxxxxxx xxx 16.3.2021

Xxxxxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx

X Xxxxxxxxxxx xxx 22.1.2021

XXXx. Xxxxxx Novák x. x.

xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxx kraje xx xxx 08.04.2021, x. x.: XX-XXXX/199/21, xx. xx. XX/35/XXXX/21, x xxxxxxx souhlasu x xxxxxxxxx veřejnoprávní xxxxxxx xxxxxx právní moci xxx 27.04.2021.