Animace načítání

Stránka se připravuje...


Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi statutárním městem Jihlava a Obcí Šimanov - evidence obyvatel
35/2021 (Vyhláška kraje Kraj Vysočina)
15.11.2020
Veřejnoprávní smlouva
Vyhláška kraje
Státní a místní správa
Kraj Vysočina