Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx a Xxxx Xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx náměstí 1

586 01 Xxxxxxx

XXX: 00286010

Bankovní xxxxxxx: Česká spořitelna

Číslo xxxx: 19-1466072369

Zastoupení: XxX Xxxxxxxx Koubová

a

obec Šimanov

Šimanov 58

588 42 Větrný Xxxxxxx

XXX: 00373940

Zastoupení: Xxx. Xxxxxxxx Xxx, xxxxxxxx

XX. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

X souladu x xxx. §63 xxxx. 1 zákona x. 128/2000 Xx., x obcích, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx Statutárního xxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxxxx města Xxxxxxx xxxxxxx orgánů obce Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxx Statutárního xxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x informačním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxx §3 odst. 3 xxxx. x) a x) xxxxxx č. 133/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx jen „xxxxx x xxxxxxxx obyvatel41) xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, adres xxx xxxxxxxxxx písemností, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx trvalého pobytu xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx §10b xxxxxx x evidenci xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se xx xxxxxx obyvatele xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx nebo xxxxxxx;

x) xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX. II písm. x) xxxx smlouvy, xxxxxxx od občanů xxxx, předávat xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx; 

x) orgány xxxx Šimanov jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx x místu trvalého xxxxxx xxxxxx (xxxxx §12 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zaevidovat xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx nejpozději xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxxx.

XX. XXX

Xxxxxx nákladů

Za výkon xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx rozsahu poskytne xxxx Xxxxxxx xx xxxxx rozpočtu Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xx xxxx xxxx č. 19-1466072369, xxxxx je xxxxx u Xxxxx xxxxxxxxxx, odměnu ve xxxx 80 Kč (xxxxx: xxxxxxxx korun xxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkon.

Odměnu xx obec Xxxxxxx xxxxxxxx hradit xxxxxxxx x pravidelných čtvrtletních xxxxxxxxx.

XX. XX

Xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx podpisu oběma xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx účinnosti dnem, xxx xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Kraje Vysočina x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nabude xxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxx může xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxxx xxxxxx tři xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XX. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Smluvní strany xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xx úředních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nejméně xx xxxx 15 xxx x xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Kraje Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xx věstníku právních xxxxxxxx xxxxx.

Xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx o uzavření xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xx vyhotovuje xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx stejnopis obdrží xxxx Šimanov, jeden xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxx spolu xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy.

Přílohu k xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx zastupitelstva xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Kraje Vysočina x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxx schváleno na 55. xxxxxx Rady xxxxx Jihlavy xxx 5.11.2020 xxxxxxxxx č. 1179/20-XX

X Xxxxxxx dne 09.11.2021

Xx A Karolína Xxxxxxx

xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx

X Šimanově dne 29.12.2020

Xxx. Xxxxxxxx Lev

starosta xxxx Xxxxxxx