Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

VEŘEJNOPRÁVNÍ XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx statutárním xxxxxx Xxxxxxx a Xxxx Šimanov - xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx náměstí 1

586 01 Jihlava

IČO: 00286010

Xxxxxxxx xxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx: 19-1466072369

Zastoupení: MgA Xxxxxxxx Xxxxxxx

x

xxxx Xxxxxxx

Xxxxxxx 58

588 42 Xxxxxx Xxxxxxx

XXX: 00373940

Zastoupení: Xxx. Xxxxxxxx Lev, starosta

ČI. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

X souladu x ust. §63 xxxx. 1 zákona x. 128/2000 Xx., x obcích, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx Statutárního xxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxxxx xxxxx Jihlava xxxxxxx orgánů xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:

x) xxxxxx Statutárního xxxxx Xxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx v xxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „zákon x xxxxxxxx obyvatel41) xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxx trvalého xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx data xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a v xxxxxxx §10b xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx kterého se xx xxxxxx obyvatele xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x její xxxxx xxxx xxxxxxx;

x) xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX. II písm. x) xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx občanů xxxx, xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, x xx vždy xxxxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx povinny xxxxxxx xxxxx zaevidovat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx od xxxxxx xxxxxxxx; 

x) xxxxxx xxxx Šimanov xxxx xxxxxxx pravomocné xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxx §12 zákona x xxxxxxxx obyvatel) předat xxxxxx Statutárního města Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den po xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí.

ČI. XXX

Xxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxx smlouvy v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx Šimanov xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx na xxxx xxxx x. 19-1466072369, který je xxxxx u Xxxxx xxxxxxxxxx, odměnu ve xxxx 80 Xx (xxxxx: xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx) xx každý xxxxxxxxx xxxxxxxxx úkon.

Odměnu xx xxxx Šimanov xxxxxxxx xxxxxx průběžně x pravidelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX. XX

Xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx smlouvy

Tuto xxxxxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxx na dobu xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx oběma xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Vysočina x udělení xxxxxxxx x uzavřením xxxx xxxxxxx nabude xxxxxx xxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx smluvních xxxxx vypovědět xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx tři měsíce, xxxxxxxxxx doručením xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx straně.

ČI. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx na úředních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx po xxxx 15 xxx x xxxxxx xx Xxxxxxxxx úřadu Kraje Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xx dobu xxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxx smluvní xxxxxx xx úředních deskách xxxxx obecních xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx stejnopisech, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Šimanov, xxxxx xxxxxxxxx Statutární xxxxx Xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxxx spolu xx xxxxxxx x xxxxxxx x uzavřením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx Šimanov a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Krajského xxxxx Xxxxx Vysočina x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx schváleno xx 55. xxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx xxx 5.11.2020 xxxxxxxxx č. 1179/20-XX

X Xxxxxxx dne 09.11.2021

Xx X Xxxxxxxx Xxxxxxx

xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

X Šimanově xxx 29.12.2020

Xxx. Xxxxxxxx Lev

starosta xxxx Šimanov