Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx statutárním xxxxxx Xxxxxxx x Xxxx Xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 1

586 01 Xxxxxxx

XXX: 00286010

Bankovní xxxxxxx: Česká spořitelna

Číslo xxxx: 19-1466072369

Xxxxxxxxxx: XxX Xxxxxxxx Koubová

a

obec Xxxxxxx

Xxxxxxx 58

588 42 Xxxxxx Xxxxxxx

XXX: 00373940

Xxxxxxxxxx: Ing. Xxxxxxxx Lev, starosta

ČI. XX

Xxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx x ust. §63 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx orgány Xxxxxxxxxxxx xxxxx Jihlava - Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx vykonávat následující xxxxx:

x) xxxxxx Statutárního xxxxx Jihlava budou xxxxxxxxx údaje xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatel, x xx x xxxxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 133/2000 Sb., o xxxxxxxx obyvatel, ve xxxxx pozdějších předpisů (xxxx xxx „zákon x evidenci obyvatel41) xxxxxxxx se evidence xxxxx místa trvalého xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pobytu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx trvalého xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxxxx §10b xxxxxx x evidenci obyvatel, xxxxx kterého xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxx doručování xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx nebo zrušení;

b) xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxx údaje xxxxx XX. XX xxxx. x) xxxx xxxxxxx, xxxxxxx od xxxxxx xxxx, předávat xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Jihlava, x to xxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx povinny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xx xxxxxx xxxxxxxx; 

x) xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx pravomocné xxxxxxxxxx x zrušení xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx občana (podle §12 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx) předat xxxxxx Xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx povinny xxxxx xxxx zaevidovat xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx uvedeného rozhodnutí.

ČI. XXX

Xxxxxx xxxxxxx

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx poskytne xxxx Šimanov xx xxxxx rozpočtu Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx na xxxx xxxx x. 19-1466072369, xxxxx xx xxxxx x České xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx 80 Kč (xxxxx: xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx) xx každý xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx průběžně x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX. XX

Xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx smlouvy

Tuto xxxxxxx xxxxxxxxx smluvní xxxxxx na xxxx xxxxxxxxx. Tato smlouva xx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x udělení xxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxxx nabude xxxxxx xxxx.

Xxxx smlouvu xxxx xxxxxxxxxx xx smluvních xxxxx xxxxxxxxx písemnou xxxxxxxx, x výpovědní xxxxxx xxx měsíce, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smluvní straně.

ČI. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Smluvní strany xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx na úředních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nejméně xx xxxx 15 xxx x xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xx xxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx úředních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxx Vysočina spolu xx žádostí o xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Rady xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx zastupitelstva xxxx Xxxxxxx a xxxxxxxxxx rozhodnutí Krajského xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx schváleno xx 55. schůzi Rady xxxxx Xxxxxxx dne 5.11.2020 xxxxxxxxx x. 1179/20-XX

X Xxxxxxx xxx 09.11.2021

Xx A Karolína Xxxxxxx

xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

X Šimanově dne 29.12.2020

Xxx. Xxxxxxxx Lev

starosta xxxx Xxxxxxx