Animace načítání

Stránka se připravuje...


Dohoda o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Březnice a obcí Počaply (uveřejněné v částce 5/2007 Věstníku Středočeského kraje pod č. 181/VS/2007) - zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků
68/2020 (Vyhláška kraje Středočeský kraj)
06.10.2020
Veřejnoprávní smlouva
Vyhláška kraje
Předpisy
Středočeský kraj