Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

68/XX/2020 Dohoda x xxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxx městem Xxxxxxxx x obcí Xxxxxxx

(xxxxxxxxxx x částce 5/2007 Věstníku Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx x. 181/XX/2007)

- zajišťování výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx

x xxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy uzavřené xxxx městem Xxxxxxxx x xxxx Počaply xxxxx ustanovení §63 xxxx. 1 zákona x. 128/2000 Sb., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

(xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Středočeského xxxxx pod x. 181/XX/2007) - xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx působnosti xx věcech xxxxxxxxx

XX. X

Xxxxxxx xxxxxx

1. Město Xxxxxxxx, XXX 00242 004, xx sídlem Xxxxxxxx, Náměstí 11, 262 72 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Ing. Xxxxxx Xxxxxxxxxx (dále xxx „xxxxx“ Xxxxxxxx)

x

2. Xxxx Počaply, XXX: 662 933, xx xxxxxx Počaply 45, 262 72 Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Čížkem, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Příbram (xxxx xxx Obec Počaply)

ČI. XX

Xx základě xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Březnice x. XX4-2020/5, xx xxx 16.06.2020 x xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx (Xxxx) Xxxx Xxxxxxx x. 6, xx xxx 04.09.2020, uzavírají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §166 xxxx. 1 xxxxxx X. 500/2004 Xx., xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx x obcí Xxxxxxx dne 04.04.2007.

XX. XXX

Xxxxx smluvního rozsahu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx dohodly xx xxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxxxxx smlouvy xxx, že se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx novým xxxxxx:

1) X souladu x xxxxxxxxxxx §63 odst. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxxxxxx §105 xxxxxx x. 250/2016 Xx., x odpovědnosti xx přestupky a xxxxxx x nich, xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx namísto xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx přestupků.

(2) Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx Březnice místně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx správní xxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Městským xxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx smlouvy xxxx příjmem xxxxxxxx xxxxx Březnice

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Březnice xxx xxxxxx této xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx stanoveno xxxxx.

(5) Xxxx Počaply xxxxx xx 15 xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Březnice xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx. Město Xxxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxxxx xxxxxxxx službu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx.

XX. XX

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx článku XXX xxxxxxxxxxxxx smlouvy tak, xx xx původní xxxxx uvedeného xxxxxx xxxxx nahrazuje xxxxx xxxxx xxxxxx:

(1) Xx xxxxx předmětu smlouvy xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx rozsahu xxx xx. II poskytne xxxx Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xx jeho xxxx: 19-0521695389/0800 xxxxxxxxx xx výši 2.000,- Xx (xxxxx: xxx xxxxxx korun xxxxxxx) xx xxxxx oznámený xxxxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxx xxxx příslušná xxxx Počaply. Vyúčtováni xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k 30.06. x 31.12. příslušného xxxx.

XX. X

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Xxxxxxxxxxxxx kraje x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx uzavřením xxxxxx xxxxxx moci. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouvy zůstávají xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx svých xxxxxxxx úřadů (nejméně xx xxxx 15 xxx).

(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxx dohody xx xxxxx úředních deskách xxxxxxx x uzavření xxxxxx dohody x xxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx x dohodě tvoří xxxxxxxx Zastupitelstva města Xxxxxxxx a usnesení Xxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x souhlasu s xxxxx uzavřením.

(6) Dohoda xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx originálu, xxxxxxx xxxxx výtisk obdrží xxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx obdrží xxxx Xxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxxxx a se xxxxxxx x xxxxxxx x uzavřením dohody xxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje.

V Xxxxxxxx xxx 21.09.2020

Xxx. Xxxx Xxxxxxxxx x. r.

starosta xxxxx Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxx 21.9.2020

Xxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx úřadu Středočeského xxxxx x udělení xxxxxxxx nabylo právní xxxx xxx 6. xxxxx 2020.