Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nařízení Statutárního města Teplice č. 3/2020, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků na území Statutárního města Teplice v zimním období (1.11. - 31.3.)
3/2020 (Vyhláška města Teplice)
03.11.2020
Nařízení
Vyhláška města
Komunikace
Teplice