Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxx xxxxx Teplice

Nařízení Xxxxxxxxxxxx xxxxx Teplice x. 3/2020,

xxxxxx xx stanovuje xxxxxx, způsob x xxxxx odstraňování xxxxx xx xxxxxxxxxx chodníků xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x xxxxxx období (1.11. - 31.3.)

Xxxx xxxxx Xxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxx xxx 16.10.2020 xxxxxxxxx x. 0757/20 usnesla xxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx x §27 xxxx. 7 xxxxxx x. 13/1997 Sb., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx:

Příloha č. 1

Xx. X

Xxxxxxxxxxx schůdnosti xx chodnících na xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1.

Xx. II

Lhůta xxx zmírnění xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx do 12 xxxxx po xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx dodržovány xxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx budou xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx chemického xxxxxx.

X xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx přednostně pluhováním, x případě xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx pouze xxx xxxxxx souvislé vrstvy xxxxxx.

Xx. XX

Xx dni xxxxxxxxx tohoto nařízení xx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx x. 3/2018, xxxxxx xx stanovuje xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Statutárního města Xxxxxxx.

Xx. X

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx dni xxxxxxxxx.

Xx. Xxxxx Hanza x. x.

xxxxxxxx xxxxx

Xx. Xxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx x. 1

Xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zimní xxxxxx

XXXXXXXX 4.1

ULICE

POPIS

Březová

pravá xxxxxx xx Javorové x xxxxxxxxx + vchody

Habrová

levá xxxxxx xx Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zastávce

Javorová

pravá xxxxxx od Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxx xxxxxx xx Bílinské xx Xxxxxxxx

xxxx strana xx Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx xx pečovatelského xxxx x xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxx

xxxx strana od Xxxxxxxxx xx Kyjevskou xxxxxx xxxxxxxxxxxx chodníčků xx schodišti

Opavská

pravá xxxxxx xx Xxxxxxxxx k Xxxxxxxx xxxx strana xx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxx xxxxxx od Xxxxxxx xx Novosedlickou

Jugoslávská

levá xxxxxx od Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx

xxxxx strana xx Bělehradské xx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

xxxxx strana xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Lounské xx xxxxx MHD

Lounská

pravá xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx Litoměřické ke xxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx od Xxxxxxxxxx po Litoměřickou

Ruská

pravá xxxxxx od Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx X Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx po Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx strana xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxxx strana od Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Lounské xx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx čištění x ul. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx

X Xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx po Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx od Xxxxxxxxxx xx Anglickou

Jaselská

pravá xxxxxx xx Buzulucké xx Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx od Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Duchcovské xx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxx xxxxxx xx Lounské xx xxxxx XXX

Xxxxxxxxx

xxxx strana xx Hudcovské Xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx

xxxxxxx Xxxxxxxxxx

xxx strany xx Xxxxx x Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx po xxxxx XXX

Xxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx po Xxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxx xx Duchcovskou

Rooseveltovo xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxxx xx Duchcovskou

Denisova

pravá xxxxxx xx Xxxxxxxx x Xxxx

Xxxxxxxxx

xxxx strana xx xxxxxx po xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxx strana od Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx

X Xxxxxxxx

xxxxxxx xx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx XX

Xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx X Xxxxx po Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xx Xxxxxxxxxx po Libušinu

Cajthamlova

levá xxxxxx xx Duchcovské xx Svojsíkovou

Vrázova

pravá xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx od Xxxxxxxxxx po schody

Na Xxxxxxxxxxxxx

xxxx strana xx Xxxxxxxxxx ke xxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxx xxxxxx od Xxxx Xxxxxxxxxxx po Xxxxxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xx.xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx strana od X Xxxxx

X Xxxxx

xxxx xxxxxx xx Duchcovské xx Čs.dobrovolců

Lužánky

chodník z 1/8 xx Xxxxx

Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xx xxxxxxx

Xx.xxxxxxxxxx

xxx xxxxxx xx Maxe Svabinského xx Zelenou

Zámecká xxxxxxx

xxxxxx xxxxx (xxx xxxxxx xxxxxx)

Xxxxxx

xxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx X Xxxxx

xxx strany od X Zámku xx Xxxxxxxxxx

X Zámku

obě xxxxxx xx Xxxxxx k Xxxxxxxxx náměstí

Zámecké náměstí

obě xxxxxx xx X Xxxxx po Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Xxxxxx

xxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx x Papírové

obě xxxxxx xx xx. Xxxxxxxx xx kruh. xxxxxxx

Xxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xx.xxxxxxxxxx

Xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx x XX Xxxxxxxxxx x xx. Papírová vč. xxxxxxxxx

xxxxxxx Xxxxxxx

xxx xxxxxx xx Xxxxxx

xxxxx xxxxxxx

xxxx xxxxxx k poště

pravá xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx

Xxxxxx

xxxxx xxxxxx xx U Xxxxxxx po Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

xxxxx xxxxxx xx ul. Xxxxxxxxxx xx Xx Xxxxx

xxxxxxx Alejní - Xxxxxxx

x xxxx xxxxx

Xxxxxxx

xxxx xxxxxx xx X Xxxxxxx za Xxxxxx Xxxxxxxxxxx

xxxxx strana od X Xxxxxxx k Xxxxxx

X Xxxxxxx

xxx xxxxxx xx Xxxxxxx po Xxxxxxx

X Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx X Císařských xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx Xxxxxxx

xxxx xxxxxx od X Císařských lázní

pravá xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx k Rozáriu

Krupská

obě xxxxxx od X Xxxxxxxxxx lázní x xxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxx

xxxx xx xxxxxxxx a xxxxx kultury

Benešovo xxxxxxx

xxxx

28. xxxxx

xxx xxxxxx xx Xxxxxx xx Husitskou

Školní

pravá xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxx xx Masarykovu

levá xxxxxx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxx xxxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxx

Xxxxx náměstí

pravá xxxxxx xx ul. 28.xxxxx x Xx Xxxxx

X Xxxxxxx

xxxxx strana xx Xx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxx strana xx Xx Hrázi xx Xxxxxxxxxx

X Xxxxxxxxxx xxxxx

xxx xxxxxx od Xxxxxxx xx Xxxxxx

Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx x Hadím lázním

Rooseveltova

pravá xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx k xx. Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxx u xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxxx strana xx Xxxxxxxx k xx. X Xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx xxxxxx od Xxxxxxx x xx. U Xxxxx

Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. X Nových xxxxx po Xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx od Xxxxxxxxxxx xx Bystřanskou

Prosetická

obě xxxxxx xx Plynárenské xx Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx xx. Xx Letné xx Xxxxxxxx

xxxxx strana xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx

x celé xxxxx

Xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. Jateční xx xxxxxxx

xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xx vchod xx xxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxx strana xx xx. Křižíkova xx Xxxxxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxxx)

Xxxxxx

xxxxx rameno xxxxx xxxxxx

Xxxxxx

xxxxx strana od xx. Xxxxxxxxxx za Xxxx Xxxx

XXXXXXXX 4.2

ULICE

POPIS

Na Xxxxx

xxxxx strana od xx. Dubská xx Xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. Xxxxxxxx po Xxxxxxxx xxxxxxx

xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx

Xxxxxx

xxxxx strana xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx

xxxxx strana od xx. Xxxxxxxxxx xx X Vlastního krbu

pravá xxxxxx xx ul. Xxxxxxx x xx. X Xxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx xxxxx (xxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxx

xxxx Xxxxxx Horákové

hlavní xxxxx xxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

xxx xxxxxx xx ul. Xxxxxxxxxx x xxxxx Xx Xxxxx

Xxxxxxxxxx

xxx strany xx xx. Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx PČR k Xxxxxxxxx,

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx x Okružní

pravá xxxxxx xx ul. Xxxxxxxxx xx Gagarinově

Lípová

obě xxxxxx xx xx. X Císařských xxxxx xx Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx

xxxx strana xx xx. Xxxxxxxx ke xxxxx

xxxxx z ul. Xxxxxx směrem xx xxxxx

X Kamenných xxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. Xxxxxx po Mlýnskou

Českobratrská

levá xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxxx po Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx ul. Xxxxxx xx Českobratrskou

Hálkova

pravá xxxxxx xx ul. Xxxxxxxxxxx xx Českobratrskou

levá xxxxxx od xx. Xxxxxxxxxxxxx po Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxx xxxxxx od xx. Xxxxxxxxxx po Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx ul. Xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx

xxxx xxxxxx xx xx. Xxxxx Xxxxx xx schodům

Vrchlického

obě xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxx xx Karla Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx xxxxxx od xx. Xx. Xxxxx xx Xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxx xxxx

xxxxxx xxxxx viz xxxx

X Xxxxxx xxxxx

xxxxx xxxxxx od xx. Xxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xx. Xx. Xxxxx

Xx. Xxxxx

xxx xxxxxx xx xx. X Nových xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx

X. X.Xxxx

xxxx xxxxxx od xx. Xxxxxxx po Xxxxx Xxxxx

Xxxxx Xxxxx

xxxx xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx

X. X. Xxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. Xx. Xxxxx xx Jankovcovu

Baarova

levá xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxx xx Karla Xxxxx

X. Wolkerova

pravá xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxx strany xx xx. Masarykova xx J.Hory

U Hadích xxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. X Kamenných xxxxx xx Xxxxxxxx

Xxx Xxxxxxxxxx

xxxxx strana xx xx. X Hadích xxxxx xx Trnovanskou xxxx strana od xx. X Nových xxxxx x X.X. Xxxxxx

Xxxxxx Xxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. Pod Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx

X. X. Xxxxxx

xxxx xxxxxx xx xx. Xxx Xxxxxxxxxx x X.Xxxx

X. Xxxxxxxx

xxxx strana od xx. Xxx Doubravkou x X.Xxxx

X. Xxxx

xxxx xxxxxx xx xx. X Xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx + xxxxx str. slepé xxxxxx xxxxxx

Xxxxx Xxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxx xx Trnovanskou

chodník xx xxxxxxxx MHD (xxxxxxxxxx s Xxxxxxxx) x xx. Xxx. Xxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x XX Xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xx xxxxxxxx MHD (xxxx Xxx. Sochora) x xx. Xxx. Xxxxxx

Xxxxxxx

xxxx strana od xx. X.Xxxx xx Xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. Xx. Xxxxxx k X.Xxxx

xxxx xxxxxx od Xxxxxxx x J.Hory

A. Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx ul. Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx od xx. X. Xxxxxxx k xx. X Xxxxxxxxx xxxx

xxxx xxxxxx xx xx. X Xxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx družiny xx konec xxxxx

xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx

14. xxxxx

xxxxx xxxxxx od xx. Xxxxxxxxx po Xxxxxxxxxx

Xüxxxxxxx

xxxx strana od xx. Palackého xx Xxxxxxxxxx

X Vlastního xxxx

xxxxx xxxxxx xx ul. Xxxxxxxxxx k xx. Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxx po xx. X Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxx xx Heydukovu

Čs. xxxxx

xxxxx strana od xx. Masarykova po Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx

Xxxxxxx

xxxx xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxx x xx. Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxxx strana xx xx. Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx

xxxxx strana xx xx. Štúrova xx Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx xx. Masarykova xx Modlanskou

A. Sochora

pravá xxxxxx xx xx. Xx. Xxxxxx po Xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx Xxxxxx

Xxx. Xxxxxx

xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx X.Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

xxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxxx strana xx ul. Xx. Xxxxxx x "Malé" Xxxxxxxxxx + točna XXX

xxxxx strana xx xx. Xxx. Xxxxxxx x Xxxxxxxxx

xxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX x XX

xxxxx xxxxxx xx ul. Xxxxxxxxxx k Xxx. Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx - Xxxxxxx

xxxxxx

Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx

xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

xxxxx strana xx xx. Xxxxxxxx xx Xxxx

Xxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx xx. Xxxxxxx xx viadukt xx x přechodu

pravá xxxxxx xx xx. Xxxxxxx x xx. X Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxx strana xx xx. Xxxxxxxxxx xx Riegrovu

Stanová

pravá xxxxxx xx ul. Riegrova xx Xxxxxxx

X. Xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. X Červeného xxxxxxx xx xxxxx XXX

X Xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxx strana xx ul. Masarykova xx Xxxxxxx xxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxx xx Edisonovu

Zemská

pravá xxxxxx xx ul. X.Xxxxxx xx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx xx. Xxxxxx po X.Xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx od xx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx xx. X.Xxxxxx po xxxxx XXX

Xxxx Xxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. Xxxxxx xx Bohosudovskou

Nedbalova

pravá xxxxxx xx xx.Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx ul. Xxxxxxxxx xx Generála Xxxxxxx

xxxx xxxxxx xx ul. Xxxxxxxxx po Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx od xx. Xxxxxxxxx xx xx.X Xxxxxxxxx kostela

Edisonova

levá xxxxxx xx ul. X Xxxxxxxxx kostela xx "Xxxxx" Xxxxxxxxxxx podél xxxxx

xxxxx xxxxxx od xx. X.X. Xxxxxxxxxx x Xxxx Xxxxxxxxxx

Xxxx x Xxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx ul. X.X.Xxxxxxxxxx xx xx. U Xxxxxxxxx kostela

J. X. Xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx xx. Antala Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxx

xxxxxxx kolem xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx OSSZ

pravá xxxxxx xx ul. Obránců Xxxx x sociálce

Spojenecká

pravá xxxxxx od ul. Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx

xxxxxx

Xxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxx strana xx xx Xxxxxxx xxxx po točnu

levá xxxxxx od xxxxx xx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx

x xx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx

Xxxxxxx míru

levá xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxxxx xx Unčínskou

pravá xxxxxx xx ul. Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx x xxxxxxx - xxxx pošta (xxx xxxx)

Xxxx

Xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. X.Xxxxxx xx Obránců Xxxx

xxxxx strana xx xx. X.Xxxxxx xx XXX

Xxxxxx

xxxx xxxxxx od xx. Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

xxxxx strana od xx. Srbická po X.Xxxxxx

xxxxx xxxxxx od xx. X.Xxxxxx po Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx ul.Husova xx xxxxxxxx MHD

pravá xxxxxx xx xx. Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx od Kauflandu xxxxx xxxxxxxx na Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx

xxxxx strana xx xx. Bohosudovská x xx."Xxxx " Xxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxx x XX elektro x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx

„Xxxx“ Xxxxxxxxxx - xxxxxxx Xxxxx

xxxx strana xx xx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xx. Xxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx železničního xxxxxxxx xx Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. X.Xxxxxx xx Masarykovu

levé xxxxxx xx xx. Xxxxxxx xxxx podél SVČK x xxxx xx Xxxxxxxxxx

„xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1560 (xxxxxxx xx Kauflandu)

"Malá" Xxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx od xx. Xxxxxx xxxxx paneláků x xx. Xxxxxx Xxxxxx

XXXXX XXXXXX SCHODIŠŤ

Krušnohorská - Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx stezka

Na Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X Xxxxx - obřadní xxx xxxxxx chodníku

Nám Xxxxxxx - xxxx xxxxxxx 2x

Xxxxxxxxxx - Xxxxx

Xxxxxxxx - lávka

U Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxx Xxxxx

X Císařských xxxxx - park xx xxxxxxxx

Xxxxxxx náměstí - Xxxxx

Xxxxxxxxx - Xx Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx - Xxxxxx - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X.Xxxxxxxxxxxx - Xxxxx

Xx.Xxxxxx - XXX - x školky

Vančurova - Xx.Xxxxxx, xxxxx x xxxxxx

X.Xxxx - Xxxxxxxxx

X.Xxxxxxx - Pod Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

X Xxxxxx

Xxxxxxxx - xxxx

Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx Dubská - Na Xxxxx

Xxxxxx - Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx - xx X Kozičky x Dr. Xxxxxxxxxx + xxxxxx

x xxxxxx xxx schody + xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx X Xxxxxxx

Xxx Xxxxx - Xxxxxx

Xxxxxxxxxx - Xx Xxxxx

Xxxxxx - xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 1. xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx x ZŠ

MS X. Xxxxx

xx. Potěminova xxxxx xxxxx

XX Xx Xxxxxxx

xx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

XX Xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

XX Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx chodník xx ul. Nedbalova - "Malá Xxxxxxxxxx"

Xx Xxxxxxxxxx

xxxxxxx od Svojsíkovi, xxxxx parkovištěm xx xxxxxxx

XX Xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

XX Xx Xxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxxx

XX Xxxxxxxx

xxxxxxx od Bystřanské xx xxxxxx

XX Xx. Xxxxxx

xxxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

xxxxxxx xx xx. Koperníkova xxx xxxxxxxxxx

xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx

XX Xxxxxx

xxxxxxx xx vstupu xx školky xx Xxxxxxxx

XX Moskevské xxx.

xxxxxxx xx Londýnské xxxxx xxxxxxxx