Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxx xxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx Statutárního xxxxx Xxxxxxx č. 3/2020,

xxxxxx se stanovuje xxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx závad xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Teplice x xxxxxx období (1.11. - 31.3.)

Xxxx města Xxxxxxx se xx xxxx zasedání xxx 16.10.2020 xxxxxxxxx č. 0757/20 usnesla vydat xxxxx §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x §27 xxxx. 7 xxxxxx x. 13/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx:

Příloha č. 1

Xx. I

Zajišťování xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx se xxxxxxx x rozsahu uvedeném x příloze č. 1.

Xx. XX

Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovena xx 12 xxxxx xx xxxxx sněhu. Stanovené xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pluhováním, x xxxxxxx xxxxxxxx xx pomoci xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx posyp x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx souvislé xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX

Xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx ruší Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Teplice x. 3/2018, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Statutárního xxxxx Xxxxxxx.

Xx. X

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

Xx. Xxxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxx

Xx. Xxxx Xxxxx x. x.

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx č. 1

Seznam xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zimní xxxxxx

XXXXXXXX 4.1

XXXXX

XXXXX

Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx k xxxxxxxxx + vchody

Habrová

levá xxxxxx od Javorové x poslednímu xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx k zastávce

Javorová

pravá xxxxxx xx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxx strany xx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx

xxxx strana xx Xxxxxxx xx přechod xxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx XXX

Xxxxxxxxx

xxxx strana od Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx přístupových chodníčků xx xxxxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Novoveské x Xxxxxxxx xxxx strana xx Xxxxxxxxx k Xxxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxx strana xx Xxxxxxx po Novosedlickou

Jugoslávská

levá xxxxxx od Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xx xxxxx MHD

Lounská

pravá xxxxxx od Duchcovské xx Xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx

Xxxxx

xxxxx xxxxxx xx Lounské xx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx X Xxxxxxxxx xx Lounskou

Londýnská

levá xxxxxx xx Xxxxxxxxxx po Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx náměstí

pravá xxxxxx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx po Duchcovskou

Litoměřická

pravá xxxxxx od Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxxxxx x ul. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx

X Nemocnice

pravá xxxxxx od Xxxxxxxxxx xx Anglickou

Anglická

pravá strana xx Xxxxxxxxx po Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

xxxxx strana xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx od Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxx strana xx Xxxxxxxxx po Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

xxxxx strana od Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx od Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxx strany xx Xxxxxxx xx xxxxx XXX

Xxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx Výšiny xx xxxxxxx Xxxxxxxxxx

xxxxxxx Xxxxxxxxxx

xxx xxxxxx xx Xxxxx k Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxx strana xx Xxxxxxxx po xxxxx XXX

Xxxxx

xxxxx strana xx Sklářské xx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxx

xxxxx xxxxxx od Luční xx Duchcovskou

Rooseveltovo náměstí

pravá xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxxxx xx Duchcovskou

Denisova

pravá xxxxxx xx Xxxxxxxx x Nexu

Smetanova

levá strana xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx

X Xxxxxxxx

xxxxxxx od Libušiny xx parkoviště XX

Xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx X Xxxxx xx Vrázovu

pravá xxxxxx od Xx Xxxxxxxxxx xx Libušinu

Cajthamlova

levá xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxx strana xx Xxxxxxxxxx po xxxxxx

Xx Xxxxxxxxxxxxx

xxxx strana xx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxx xxxxxx od Xxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xx.xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxx xxxxxx od X Soudu

U Soudu

levá xxxxxx od Xxxxxxxxxx xx Čs.dobrovolců

Lužánky

chodník x 1/8 xx Xxxxx

Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx od Xxxxxxxx xx xxxxxxx

Xx.xxxxxxxxxx

xxx xxxxxx xx Xxxx Svabinského xx Zelenou

Zámecká xxxxxxx

xxxxxx xxxxx (viz mapový xxxxxx)

Xxxxxx

xxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx U Xxxxx

xxx xxxxxx xx X Xxxxx xx Xxxxxxxxxx

X Xxxxx

xxx xxxxxx xx Alejní k Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

xxx xxxxxx xx U Xxxxx po Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Xxxxxx

xxx xxxxxx od Xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx

xxx xxxxxx xx ul. Xxxxxxxx xx xxxx. xxxxxxx

Xxxxxx

xxxxx strana od Xx.xxxxxxxxxx

Xxxxxx

xxxxxxxxxx xxxxxxx x XX Čtyřlístek x xx. Xxxxxxxx xx. xxxxxxxxx

xxxxxxx Xxxxxxx

xxx strany xx Xxxxxx

xxxxx náměstí

levá xxxxxx x poště

pravá xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx po Xxxxxxxx

Xxxxxx

xxxxx xxxxxx od U Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx

xxxxx xxxxxx od xx. Xxxxxxxxxx xx Na Xxxxx

xxxxxxx Xxxxxx - Xxxxxxx

x celé xxxxx

Xxxxxxx

xxxx xxxxxx xx X Xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx X Xxxxxxx x Xxxxxx

X Radnice

obě xxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxx

X Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx X Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx

xxxx xxxxxx od X Xxxxxxxxxx lázní

pravá xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx k Xxxxxxx

Xxxxxxx

xxx xxxxxx xx X Xxxxxxxxxx lázní k xxxxxxx Xxxxxxx

Xxxxxxxx xxx

xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx kultury

Benešovo xxxxxxx

xxxx

28. xxxxx

xxx xxxxxx od Xxxxxx po Husitskou

Školní

pravá xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxx strany xx Alejní xx Xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. 28.xxxxx x Xx Xxxxx

X Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xx Hrázi xx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxx strana od Xx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx

X Xxxxxxxxxx lázní

obě xxxxxx xx Xxxxxxx xx Školní

Mlýnská

pravá xxxxxx xx Xxxxxxx náměstí x Hadím xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Laubeho xxxxxxx x xx. Xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxx u xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxxx strana od Xxxxxxxx x xx. X Xxxxxxx xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx x xx. U Xxxxx

Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. X Nových xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx od xx. Xx Letné xx Xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx

Xxxxxxx brána

v xxxx xxxxx

Xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. Xxxxxxx po xxxxxxx

xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xx vchod xx hřbitov

Hřbitovní

levá xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxxx)

Xxxxxx

xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. Myslbekova xx Xxxx Xxxx

XXXXXXXX 4.2

ULICE

POPIS

Na Xxxxx

xxxxx xxxxxx od xx. Dubská xx Xxxxxxxxx

xxxxx strana xx xx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx

xxxx strana xx xxxxxxxx k xxxxx

Xxxxxx

xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx

xxxxx strana xx xx. Jankovcova xx X Xxxxxxxxx xxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. Xxxxxxx x xx. X Pivovaru

levá xxxxxx xx xxxxx (xxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxx

xxxx Xxxxxx Horákové

hlavní cesty xxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

xxx xxxxxx xx ul. Xxxxxxxxxx x xxxxx Xx Xxxxx

Xxxxxxxxxx

xxx strany xx ul. Xxxxxx xx Jankovcovu

pravá strana xx XXX x Xxxxxxxxx,

xxxxx xxxxxx od Xxxxxxxxx x Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxx xx Gagarinově

Lípová

obě xxxxxx xx ul. X Xxxxxxxxxx lázní xx Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxx

xxxx xxxxxx od xx. Poštovní ke xxxxx

xxxxx x xx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx

X Kamenných lázní

pravá xxxxxx xx xx. Xxxxxx xx Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx xx. Xxxxxx po Xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxx xxxxxx od xx. Xxxxxxxxxx xx Hálkovu

Mrštíkova

pravá xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxx po Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx od xx. Xxxxxxxxx po Karla Xxxxx

xxxx strana xx xx. Karla Xxxxx xx schodům

Vrchlického

obě strany xx xx. Xxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxx strana xx xx. Xx. Xxxxx xx Karla Čapka

Šanovský xxxx

xxxxxx cesty xxx xxxx

X Xxxxxx xxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. Xxx Doubravkou celý xxxxxxx x ul. Xx. Xxxxx

Xx. Xxxxx

xxx xxxxxx od xx. X Nových xxxxx xx Xxxxxxxx náměstí

J. X.Xxxx

xxxx strana xx xx. Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx

Xxxxx Čapka

levá xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxxx xx Masarykovu

J. X. Xxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. Sv. Xxxxx xx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxx

xxxx xxxxxx od xx. Xxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx

X. Xxxxxxxxx

xxxxx strana xx xx. Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxx strany xx xx. Xxxxxxxxxx xx X.Xxxx

X Xxxxxx xxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. X Xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx

Xxx Xxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. U Hadích xxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx. X Nových xxxxx x X.X. Xxxxxx

Xxxxxx Suka

pravá xxxxxx xx xx. Pod Xxxxxxxxxx po Novákovu

K. X. Xxxxxx

xxxx xxxxxx xx xx. Xxx Xxxxxxxxxx k X.Xxxx

X. Xxxxxxxx

xxxx xxxxxx od xx. Pod Xxxxxxxxxx x J.Hory

J. Xxxx

xxxx xxxxxx xx ul. X Xxxxxx lázní x Vančurově + xxxxx xxx. xxxxx xxxxxx schody

Fráni Šrámka

pravá xxxxxx xx ul. Xxxxxxxxx xx Trnovanskou

chodník xx xxxxxxxx XXX (xxxxxxxxxx s Xxxxxxxx) x xx. Xxx. Xxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ZŠ Xxxxxxxxxxx

xxxxxxx xx zastávky XXX (xxxx Xxx. Sochora) x ul. Kpt. Xxxxxx

Xxxxxxx

xxxx xxxxxx od xx. J.Hory xx Xxxxx Xxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxxx strana xx xx. Fr. Xxxxxx x J.Hory

levá xxxxxx od Xxxxxxx x X.Xxxx

X. Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxx x Palackému

Palackého

pravá xxxxxx od xx. X. Jiráska x xx. U Vlastního xxxx

xxxx strana xx xx. U Vlastního xxxx xx Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxxx před jídelnou

14. xxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxx po Xxxxxxxxxx

Xüxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx xx. Palackého xx Xxxxxxxxxx

X Xxxxxxxxx xxxx

xxxxx xxxxxx xx ul. Xxxxxxxxxx x xx. Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx pravá xxxxxx od xx. Xxxxxxxxxx po xx. X Xxxxxxxxx krbu

Doubravská

pravá xxxxxx xx ul. Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx

Xx. xxxxx

xxxxx strana xx xx. Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx od xx. Xxxxxxxxxx po Xxxxxxx

Xxxxxxx

xxxx strana xx xx. Modlanské k xx. Xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxxx strana xx xx. Xxxxxxxxxx xx Štúrovu

pravá strana xx ul. Xxxxxxx xx Trnovanskou

Gagarinova

levá strana xx xx. Masarykova xx Xxxxxxxxxx

X. Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. Xx. Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx

xxxxxxxx Xxxxxx

Xxx. Xxxxxx

xxxx xxxxxx od xxxxxxxx xx X.Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx

xxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx xx. Xx. Xxxxxx k "Xxxx" Xxxxxxxxxx + točna XXX

xxxxx xxxxxx xx xx. Xxx. Sochora x Modlanské

chodník z xxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX x XX

xxxxx xxxxxx xx ul. Xxxxxxxxxx x Xxx. Xxxxxxx

Xxxxxxxxxx - Xxxxxxx

xxxxxx

Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx

xxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx ul. Nákladní xx Havi

Nákladní

levá xxxxxx xx ul. Novosedlická xx Xxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx ul. Xxxxxxx xx xxxxxxx xx x přechodu

pravá xxxxxx xx xx. Xxxxxxx x ul. U Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. Masarykova xx Xxxxxxxx

Xxxxxxx

xxxxx strana xx xx. Riegrova xx Xxxxxxx

X. Dvořákové

pravá xxxxxx od xx. X Xxxxxxxxx kostela xx xxxxx XXX

X Xxxxxxxxx kostela

levá strana xx xx. Masarykova xx Xxxxxxx xxxx

xxxxx xxxxxx od xx. Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx

Xxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. X.Xxxxxx xx Havířskou

Havířská

levá xxxxxx xx xx. Xxxxxx po X.Xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. Xxxxxxxx po Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx od xx. J.Koziny xx xxxxx XXX

Xxxx Xxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. Xxxxxx xx Bohosudovskou

Nedbalova

pravá xxxxxx xx xx.Xxxxxxxx xx Edisonovu

Hlávkova

pravá strana xx xx. Xxxxxxxxx xx Generála Svobody

levá xxxxxx xx xx. Xxxxxxxxx xx Scheinerovu

Fibichova

pravá xxxxxx od xx. Xxxxxxxxx xx ul.U Xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx xx. U Xxxxxxxxx xxxxxxx xx "Xxxxx" Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. X.X. Xxxxxxxxxx x Xxxx Xxxxxxxxxx

Xxxx x Xxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx xx. J.Á.Komenského xx xx. X Xxxxxxxxx kostela

J. X. Xxxxxxxxxx

xxxx strana od xx. Antala Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx k Xxxxxxxxx

Xxxxxx Xxxxxx

xxxxxxx kolem xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx XXXX

xxxxx strana xx xx. Xxxxxxx Xxxx k xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx od xx. Xxxxxxxx xx Myslbekovu

spojka

Přítkovská XXXX xx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx Xxxxxxx xxxx xx xxxxx

xxxx xxxxxx od točny xx kopce

Unčínská spojka

z xx. Xxxxxxxx xx Xxxxxxx míru

Obránců xxxx

xxxx xxxxxx xx ul. Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx od ul. Xxxxxxxx xx Přítkovskou

chodníky x parčíku - xxxx xxxxx (xxx xxxx)

Xxxx

Xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx od xx. X.Xxxxxx xx Obránců Xxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. J.Koziny xx XXX

Xxxxxx

xxxx strana xx xx. Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. Xxxxxxx xx X.Xxxxxx

xxxxx strana xx xx. J.Koziny xx Xxxxxxx podél xxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx ul.Husova xx xxxxxxxx XXX

xxxxx xxxxxx xx xx. Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx

xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. Bohosudovská k xx."Xxxx " Masarykova

chodník x xxxxxxxxxx x XX elektro k xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx

„Xxxx“ Masarykova - xxxxxxx Xxxxx

xxxx strana xx xx. Xxxxxxxxxx xxxxx objektů x xx. Xxxxxx

Xxxxxxxxxx

xxxxx strana xx železničního xxxxxxxx xx Májovou

pravá xxxxxx xx xx. X.Xxxxxx xx Masarykovu

levé strana xx xx. Xxxxxxx xxxx xxxxx XXXX x xxxx xx Xxxxxxxxxx

„xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1560 (xxxxxxx xx Kauflandu)

"Malá" Xxxxxxxxxx

xxxxx xxxxxx xx xx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x ul. Xxxxxx Xxxxxx

XXXXX XXXXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx

Xx Spravedlnosti

Letecká xxxxxx spojovacích xxxxxxxx

X Xxxxx - obřadní xxx xxxxxx chodníku

Nám Xxxxxxx - před xxxxxxx 2x

Duchcovská - Xxxxx

Xxxxxxxx - lávka

U Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxx Xxxxx

X Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxx xx xxxxxxxx

Xxxxxxx náměstí - Xxxxx

Xxxxxxxxx - Xx Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx - Xxxxxx - Xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojovacích xxxxxxxx

X.Xxxxxxxxxxxx - Xxxxx

Xx.Xxxxxx - XXX - x školky

Vančurova - Xx.Xxxxxx, zadní x xxxxxx

X.Xxxx - Xxxxxxxxx

X.Xxxxxxx - Xxx Doubravkou

Potěminova

U Xxxxxx

Xxxxxxxx - xxxx

Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx Dubská - Xx Xxxxx

Xxxxxx - Zahrádky

Rooseveltova - xx U Xxxxxxx x Dr. Xxxxxxxxxx + xxxxxx

x xxxxxx xxx schody + xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx X Xxxxxxx

Xxx Tratí - Xxxxxx

Xxxxxxxxxx - Xx Xxxxx

Xxxxxx - xx centrálního xxxxxxxxxx x 1. xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx a XX

XX X. Čapka

ul. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

XX Xx Xxxxxxx

xx. Xxxxxxxxxxx podél xxxxxx

XX Krušnohorská

přístupový xxxxxxx xxxxx

XX Xxxxxxxx

xxxxxxxxxx chodník xx xx. Xxxxxxxxx - "Malá Xxxxxxxxxx"

Xx Xxxxxxxxxx

xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx

XX Xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx

XX Xx Xxxxxx

xxxxxxx xxxxx xxxxx

XX Xxxxxxxx

xxxxxxx od Xxxxxxxxxx xx xxxxxx

XX Xx. Xxxxxx

xxxxxxx od ul. Xxxxxxxxxx xxx zastřešení

chodník xx xx. Koperníkova xxx xxxxxxxxxx

xxxxxxx xx xxxxx xx školce

MŠ Xxxxxx

xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx ke Xxxxxxxx

XX Xxxxxxxxx nám.

chodník xx Londýnské xxxxx xxxxxxxx