Animace načítání

Stránka se připravuje...


Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
3/2019 (Vyhláška města Liberec)
01.01.2020
Vyhláška
Vyhláška města
Poplatky
Liberec