Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx xxxxx Most

Zastupitelstvo xxxxx Mostu

Obecně xxxxxxx xxxxxxxx č. 1/2020

xx xxx 27. února 2020,

xxxxxx se xxxxxx xxxxxx mapa stavebních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx č. 9

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x. XxX/0448/9/2020 xx xxx 27. xxxxx 2020 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §10 xxxx. x) x §84 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx §33 xxxx. 2 xxxxxx x. 151/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhlášku (xxxx xxx „xxxxxxxx“).1)

Xx. X

Xxxxxx xxxx

1. K xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx v §9 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxx xxxxxxx xx podle §10 x §33 xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxx stavebních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Mostu x. 9 (xxxx xxx „cenová mapa“). Xxxx x ní xxxxxxx xx xxxxxxx x ocenění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxx v §1 xxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nepoužije xx xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxx §3 xx 5 xxxxxxxx č. 441/2013 Xx., k xxxxxxxxx zákona o xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Cenová xxxx se, xx xxxxxx §10 xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxxx majetku, nevztahuje xx:

- xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx jednotný xxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxx evidovaných x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx hřbitov x xxxxxx háj,

- xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx plocha xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx komunikace, jakož x xxxxxxx uvedeným xxxxxxxx již skutečně xxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx plocha xx xxxxxxxx xxxxxxx ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx součást či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komunikací,

- xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx uvedeným xxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx způsobem xxxxxxx rybník, xxxxxx xxxxxxx xxxx přirozené x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx neoceněný x xxxx cenové xxxx xx xxxxxx §2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 441/2013 Xx., k provedení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (oceňovací xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, je stavební xxxxxxx, který:

- je xx skupině parcel x xxxxxxxxxxxx xxxxx,

- xx některé xxx xxxxx x cenové xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x rozdílnými cenami,

- xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx celku, xx xxxxxx všechny pozemky xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx mapě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 5 000 xxxx x xxxxxxx podrobnějším xxxxxxx xxxxx, xxxx

- xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

4. X xxxxxxx xxxxxxxxx oceňovaného xxxxxxx x xxxxxx mapě x xxxx skutečným xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxx xxxxxx xxxx

1. Nedílnou xxxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx je xxxxxxx x. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx cenové xxxx x rozsahu 22 xxxxx x xxxxxxx x. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x mapovým xxxxxx x 19 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 1 : 5 000.

Xx. IV

Zrušovací xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxxxxx závazná xxxxxxxx č. 1/2018, xxxxxx se xxxxxx cenová mapa xxxxxxxxxx pozemků x. 8, ze dne 22. xxxxx 2018.

Čl. X

Xxxxxxxx

1. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx.

Xxx. Jan Paparega

primátor xxxxx

Xxx. Xxxxx Xxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1) tato obecně xxxxxxx vyhláška je x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x budově Magistrátu xxxxx Mostu, Radniční 1/2, x to xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx.