Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník MZd ČR, částka 12/2020

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 1/2021/OLZP

ze dne 30. listopadu 2020

o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

Ministerstvo zdravotnictví podle §2a odst. 1 zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, podle §1 odst. 6 a §10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a podle §32b odst. 2 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává cenový předpis:

Článek I.

Podmínky cenové regulace

(1) Podle tohoto cenového předpisu podléhají cenové regulaci individuálně připravované léčivé přípravky s obsahem konopí pro léčebné použití (dále jen „přípravek"), jehož druhy jsou uvedeny v příloze tohoto cenového předpisu. Podmínky pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání přípravků, včetně přípustných hodnot účinných látek, stanoví zvláštní právní předpisy1).

(2) Přípravky podléhají cenové regulaci bez ohledu na to, zda jsou v konkrétním případě skutečně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, nebo zda si je plně hradí pacient.

(3) Tímto cenovým předpisem se u přípravků stanovuje konečná maximální cena původce bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH"). Skutečně uplatněná cena pro konečného spotřebitele přípravku je tvořena součtem skutečně uplatněné konečné ceny původce a DPH. Uplatnění obchodní přirážky je zakázáno.

Článek II.

Regulace ceny původce typizovaných přípravků

(1) Maximální cena typizovaných přípravků v lékové formě tobolek se stanovuje ve výších, které jsou uvedeny v následující tabulce.

Kód Y

Počet tobolek v balení přípravku

Navážka konopí pro léčebné použití

na 1 tobolku v gramech

Konečná maximální cena bez DPH

101

30

0,01

430,14 Kč

102

30

0,02

473,26 Kč

103

30

0,03

516,39 Kč

104

30

0,04

559,51 Kč

105

30

0,05

602,64 Kč

106

30

0,06

645,76 Kč

107

30

0,07

688,89 Kč

108

30

0,08

732,01 Kč

109

30

0,09

775,14 Kč

110

30

0,10

818,26 Kč

111

30

0,11

861,39 Kč

112

30

0,12

904,51 Kč

113

30

0,13

947,64 Kč

114

30

0,14

990,76 Kč

115

30

0,15

1 033,89 Kč

201

60

0,01

542,71 Kč

202

60

0,02

628,96 Kč

203

60

0,03

715,21 Kč

204

60

0,04

801,46 Kč

205

60

0,05

887,71 Kč

206

60

0,06

973,96 Kč

207

60

0,07

1 060,21 Kč

208

60

0,08

1 146,46 Kč

209

60

0,09

1 232,71 Kč

210

60

0,10

1 318,96 Kč

211

60

0,11

1 405,21 Kč

212

60

0,12

1 491,46 Kč

213

60

0,13

1 577,71 Kč

214

60

0,14

1 663,96 Kč

215

60

0,15

1 750,21 Kč

301

90

0,01

651,75 Kč

302

90

0,02

781,12 Kč

303

90

0,03

910,50 Kč

304

90

0,04

1 039,87 Kč

305

90

0,05

1 169,25 Kč

306

90

0,06

1 298,62 Kč

307

90

0,07

1 428,00 Kč

308

90

0,08

1 557,37 Kč

309

90

0,09

1 686,75 Kč

310

90

0,10

1 816,12 Kč

311

90

0,11

1 945,50 Kč

312

90

0,12

2 074,87 Kč

313

90

0,13

2 204,25 Kč

314

90

0,14

2 333,62 Kč

315

90

0,15

2 463,00 Kč

(2) Maximální cena typizovaných přípravků ve formě rostlinné drogy flos Cannabis sativa L. nebo Cannabis indica L. k inhalaci se stanovuje ve výších, které jsou uvedeny v následující tabulce.

Kód Y

Navážka konopí pro léčebné použití k inhalaci v gramech

Konečná maximální cena bez DPH

401

1,00

172,19 Kč

402

2,00

315,94 Kč

403

3,00

459,69 Kč

404

4,00

603,44 Kč

405

5,00

747,19 Kč

406

6,00

890,94 Kč

407

7,00

1 034,69 Kč

408

8,00

1178,44 Kč

409

9,00

1322,19 Kč

410

10,00

1 465,94 Kč

411

11,00

1 609,69 Kč

412

12,00

1 753,44 Kč

413

13,00

1 897,19 Kč

414

14,00

2 040,94 Kč

415

15,00

2 184,69 Kč

416

16,00

2 328,44 Kč

417

17,00

2 472,19 Kč

418

18,00

2 615,94 Kč

419

19,00

2 759,69 Kč

420

20,00

2 903,44 Kč

421

21,00

3 047,36 Kč

422

22,00

3 191,11 Kč

423

23,00

3 334,86 Kč

424

24,00

3 478,61 Kč

425

25,00

3 622,36 Kč

426

26,00

3 766,11 Kč

427

27,00

3 909,86 Kč

428

28,00

4 053,61 Kč

429

29,00

4 197,36 Kč

430

30,00

4 341,11 Kč

431

31,00

4 484,86 Kč

432

32,00

4 628,61 Kč

433

33,00

4 772,36 Kč

434

34,00

4 916,11 Kč

435

35,00

5 059,86 Kč

436

36,00

5 203,61 Kč

437

37,00

5 347,36 Kč

438

38,00

5 491,11 Kč

439

39,00

5 634,86 Kč

440

40,00

5 778,61 Kč

441

41,00

5 923,48 Kč

442

42,00

6 067,23 Kč

443

43,00

6 210,98 Kč

444

44,00

6 354,73 Kč

445

45,00

6 498,48 Kč

446

46,00

6 642,23 Kč

447

47,00

6 785,98 Kč

448

48,00

6 929,73 Kč

449

49,00

7 073,48 Kč

450

50,00

7 217,23 Kč

451

51,00

7 360,98 Kč

452

52,00

7 504,73 Kč

453

53,00

7 648,48 Kč

454

54,00

7 792,23 Kč

455

55,00

7 935,98 Kč

456

56,00

8 079,73 Kč

457

57,00

8 223,48 Kč

458

58,00

8 367,23 Kč

459

59,00

8 510,98 Kč

460

60,00

8 654,73 Kč

461

61,00

8 798,48 Kč

462

62,00

8 942,23 Kč

463

63,00

9 085,98 Kč

464

64,00

9 229,73 Kč

465

65,00

9 373,48 Kč

466

66,00

9 517,23 Kč

467

67,00

9 660,98 Kč

468

68,00

9 804,73 Kč

469

69,00

9 948,48 Kč

470

70,00

10 092,23 Kč

471

71,00

10 236,82 Kč

472

72,00

10 380,57 Kč

473

73,00

10 524,32 Kč

474

74,00

10 668,07 Kč

475

75,00

10 811,82 Kč

476

76,00

10 955,57 Kč

477

77,00

11 099,32 Kč

478

78,00

11 243,07 Kč

479

79,00

11 386,82 Kč

480

80,00

11 530,57 Kč

481

81,00

11 674,32 Kč

482

82,00

11 818,07 Kč

483

83,00

11 961,82 Kč

484

84,00

12 105,57 Kč

485

85,00

12 249,32 Kč

486

86,00

12 393,07 Kč

487

87,00

12 536,82 Kč

488

88,00

12 680,57 Kč

489

89,00

12 824,32 Kč

490

90,00

12 968,07 Kč

491

91,00

13 111,82 Kč

492

92,00

13 255,57 Kč

493

93,00

13 399,32 Kč

494

94,00

13 543,07 Kč

495

95,00

13 686,82 Kč

496

96,00

13 830,57 Kč

497

97,00

13 974,32 Kč

498

98,00

14 118,07 Kč

499

99,00

14 261,82 Kč

500

100,00

14 405,57 Kč

501

101,00

14 549,32 Kč

502

102,00

14 693,07 Kč

503

103,00

14 836,82 Kč

504

104,00

14 980,57 Kč

505

105,00

15 124,32 Kč

506

106,00

15 268,07 Kč

507

107,00

15 411,82 Kč

508

108,00

15 555,57 Kč

509

109,00

15 699,32 Kč

510

110,00

15 843,07 Kč

511

111,00

15 988,38 Kč

512

112,00

16 132,13 Kč

513

113,00

16 275,88 Kč

514

114,00

16 419,63 Kč

515

115,00

16 563,38 Kč

516

116,00

16 707,13 Kč

517

117,00

16 850,88 Kč

518

118,00

16 994,63 Kč

519

119,00

17 138,38 Kč

520

120,00

17 282,13 Kč

521

121,00

17 425,88 Kč

522

122,00

17 569,63 Kč

523

123,00

17 713,38 Kč

524

124,00

17 857,13 Kč

525

125,00

18 000,88 Kč

526

126,00

18 144,63 Kč

527

127,00

18 288,38 Kč

528

128,00

18 432,13 Kč

529

129,00

18 575,88 Kč

530

130,00

18 719,63 Kč

531

131,00

18 863,38 Kč

532

132,00

19 007,13 Kč

533

133,00

19 150,88 Kč

534

134,00

19 294,63 Kč

535

135,00

19 438,38 Kč

536

136,00

19 582,13 Kč

537

137,00

19 725,88 Kč

538

138,00

19 869,63 Kč

539

139,00

20 013,38 Kč

540

140,00

20 157,13 Kč

541

141,00

20 300,88 Kč

542

142,00

20 444,63 Kč

543

143,00

20 588,38 Kč

544

144,00

20 732,13 Kč

545

145,00

20 875,88 Kč

546

146,00

21 019,63 Kč

547

147,00

21 163,38 Kč

548

148,00

21 307,13 Kč

549

149,00

21 450,88 Kč

550

150,00

21 594,63 Kč

551

151,00

21 738,38 Kč

552

152,00

21 882,13 Kč

553

153,00

22 025,88 Kč

554

154,00

22 169,63 Kč

555

155,00

22 313,38 Kč

556

156,00

22 457,13 Kč

557

157,00

22 600,88 Kč

558

158,00

22 744,63 Kč

559

159,00

22 888,38 Kč

560

160,00

23 032,13 Kč

561

161,00

23 175,88 Kč

562

162,00

23 319,63 Kč

563

163,00

23 463,38 Kč

564

164,00

23 607,13 Kč

565

165,00

23 750,88 Kč

566

166,00

23 894,63 Kč

567

167,00

24 038,38 Kč

568

168,00

24 182,13 Kč

569

169,00

24 325,88 Kč

570

170,00

24 469,63 Kč

571

171,00

24 613,38 Kč

572

172,00

24 757,13 Kč

573

173,00

24 900,88 Kč

574

174,00

25 044,63 Kč

575

175,00

25 188,38 Kč

576

176,00

25 332,13 Kč

577

177,00

25 475,88 Kč

578

178,00

25 619,63 Kč

579

179,00

25 763,38 Kč

580

180,00

25 907,13 Kč

Článek III.

Regulace ceny původce netypizovaných přípravků

(1) Do konečné maximální ceny původce bez DPH u přípravků neuvedených v článku II. odst. 1 a 2 tohoto cenového předpisu lze zahrnout jen:

a) pořizovací cenu konopí pro léčebné použití, maximálně však ve výši odpovídající maximální ceně 143,75 Kč za 1 gram navážky konopí pro léčebné použití,

b) cenu použitých pomocných látek, obalů a signatur, které byly spotřebovány při přípravě přípravku, maximálně ve výši odpovídající jejich pořizovací ceně,

c) taxu laborum v souladu s článkem IV. odst. 5 písm. d), e) a f) cenového předpisu Ministerstva zdravotnictví o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely,

d) sazbu za dekarboxylaci, maximálně ve výši 141,75 Kč za jeden technologický cyklus.

(2) Jedná-li se při výpočtu výše ceny původce podle odstavce 1 o přípravky, které ve svém balení obsahují 30, 60 nebo 90 tobolek, činí součet cen všech položek uvedených v odstavci 1 písm. b) tohoto článku maximálně částku 40,20 Kč za balení s 30 tobolkami, 62,40 Kč za balení s 60 tobolkami a 84,60 Kč za balení s 90 tobolkami.

Článek IV.

Zrušovací ustanovení

Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví č. 4/2020/CAU ze dne 21. ledna 2020 o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití se zrušuje.

Článek V.

Účinnost

Tento cenový předpis nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Ministr zdravotnictví:

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.

Příloha

Kód X

Kód e-recept

Druh konopí pro léčebné použití

Obsah THC (tetrahydrokanabinol)

Obsah CBD (kanabidiol)

9111_Y

9111000

Cannabis Sativa L.

THC >21 %

CBD <1 %

9112_Y

9112000

Cannabis Sativa L.

THC >21 %

1 % ≤ CBD <5 %

9113_Y

9113000

Cannabis Sativa L.

THC >21 %

5 % ≤ CBD <7,5 %

9114_Y

9114000

Cannabis Sativa L.

THC >21 %

CBD ≥ 7,5 %

9121_Y

9121000

Cannabis Sativa L.

21 % > THC >18 %

CBD <1 %

9122_Y

9122000

Cannabis Sativa L.

21 % > THC >18 %

1 % ≤ CBD <5 %

9123_Y

9123000

Cannabis Sativa L.

21 % > THC >18 %

5 % ≤ CBD <7,5 %

9124_Y

9124000

Cannabis Sativa L.

21 % > THC >18 %

CBD ≥ 7,5 %

9131_Y

9131000

Cannabis Sativa L.

18 % > THC >15 %

CBD <1 %

9132_Y

9132000

Cannabis Sativa L.

18 % > THC >15 %

1 % ≤ CBD <5 %

9133_Y

9133000

Cannabis Sativa L.

18 % > THC >15 %

5 % ≤ CBD <7,5 %

9134_Y

9134000

Cannabis Sativa L.

18 % > THC >15 %

CBD ≥ 7,5 %

9141_Y

9141000

Cannabis Sativa L.

15 % > THC >12 %

CBD <1 %

9142_Y

9142000

Cannabis Sativa L.

15 % > THC >12 %

1 % ≤ CBD <5 %

9143_Y

9143000

Cannabis Sativa L.

15 % > THC >12 %

5 % ≤ CBD <7,5 %

9144_Y

9144000

Cannabis Sativa L.

15 % > THC >12 %

CBD ≥ 7,5 %

9151_Y

9151000

Cannabis Sativa L.

12 % > THC >9 %

CBD <1 %

9152_Y

9152000

Cannabis Sativa L.

12 % > THC >9 %

1 % ≤ CBD <5 %

9153_Y

9153000

Cannabis Sativa L.

12 % > THC >9 %

5 % ≤ CBD <7,5 %

9154_Y

9154000

Cannabis Sativa L.

12 % > THC >9 %

CBD ≥ 7,5 %

9161_Y

9161000

Cannabis Sativa L.

9 % > THC >7 %

CBD <1 %

9162_Y

9162000

Cannabis Sativa L.

9 % > THC >7 %

1 % ≤ CBD <5 %

9163_Y

9163000

Cannabis Sativa L.

9 % > THC >7 %

5 % ≤ CBD <7,5 %

9164_Y

9164000

Cannabis Sativa L.

9 % > THC >7 %

CBD ≥ 7,5 %

9171_Y

9171000

Cannabis Sativa L.

7 % > THC >4 %

CBD <1 %

9172_Y

9172000

Cannabis Sativa L.

7 % > THC >4 %

1 % ≤ CBD <5 %

9173_Y

9173000

Cannabis Sativa L.

7 % > THC >4 %

5 % ≤ CBD <7,5 %

9174_Y

9174000

Cannabis Sativa L.

7 % > THC >4 %

CBD ≥ 7,5 %

9181_Y

9181000

Cannabis Sativa L.

THC <4 %

CBD <1 %

9182_Y

9182000

Cannabis Sativa L.

THC <4 %

1 % ≤ CBD <5 %

9183_Y

9183000

Cannabis Sativa L.

THC <4 %

5 % ≤ CBD <7,5 %

9184_Y

9184000

Cannabis Sativa L.

THC <4 %

CBD ≥ 7,5 %

9211_Y

9211000

Cannabis Indica L.

THC >21 %

CBD <1 %

9212_Y

9212000

Cannabis Indica L.

THC >21 %

1 % ≤ CBD <5 %

9213_Y

9213000

Cannabis Indica L.

THC >21 %

5 % ≤ CBD <7,5 %

9214_Y

9214000

Cannabis Indica L.

THC >21 %

CBD ≥ 7,5 %

9221_Y

9221000

Cannabis Indica L.

21 % > THC >18 %

CBD <1 %

9222_Y

9222000

Cannabis Indica L.

21 % > THC >18 %

1 % ≤ CBD <5 %

9223_Y

9223000

Cannabis Indica L.

21 % > THC >18 %

5 % ≤ CBD <7,5 %

9224_Y

9224000

Cannabis Indica L.

21 % > THC >18 %

CBD ≥ 7,5 %

9231_Y

9231000

Cannabis Indica L.

18 % > THC >15 %

CBD <1 %

9232_Y

9232000

Cannabis Indica L.

18 % > THC >15 %

1 % ≤ CBD <5 %

9233_Y

9233000

Cannabis Indica L.

18 % > THC >15 %

5 % ≤ CBD <7,5 %

9234_Y

9234000

Cannabis Indica L.

18 % > THC >15 %

CBD ≥ 7,5 %

9241_Y

9241000

Cannabis Indica L.

15 % > THC >12 %

CBD <1 %

9242_Y

9242000

Cannabis Indica L.

15 % > THC >12 %

1 % ≤ CBD <5 %

9243_Y

9243000

Cannabis Indica L.

15 % > THC >12 %

5 % ≤ CBD <7,5 %

9244_Y

9244000

Cannabis Indica L.

15 % > THC >12 %

CBD ≥ 7,5 %

9251_Y

9251000

Cannabis Indica L.

12 % > THC >9 %

CBD <1 %

9252_Y

9252000

Cannabis Indica L.

12 % > THC >9 %

1 % ≤ CBD <5 %

9253_Y

9253000

Cannabis Indica L.

12 % > THC >9 %

5 % ≤ CBD <7,5 %

9254_Y

9254000

Cannabis Indica L.

12 % > THC >9 %

CBD ≥ 7,5 %

9261_Y

9261000

Cannabis Indica L.

9 % > THC >7 %

CBD <1 %

9262_Y

9262000

Cannabis Indica L.

9 % > THC >7 %

1 % ≤ CBD <5 %

9263_Y

9263000

Cannabis Indica L.

9 % > THC >7 %

5 % ≤ CBD <7,5 %

9264_Y

9264000

Cannabis Indica L.

9 % > THC >7 %

CBD ≥ 7,5 %

9271_Y

9271000

Cannabis Indica L.

7 % > THC >4 %

CBD <1 %

9272_Y

9272000

Cannabis Indica L.

7 % > THC >4 %

1 % ≤ CBD <5 %

9273_Y

9273000

Cannabis Indica L.

7 % > THC >4 %

5 % ≤ CBD <7,5 %

9274_Y

9274000

Cannabis Indica L.

7 % > THC >4 %

CBD ≥ 7,5 %

9281_Y

9281000

Cannabis Indica L.

THC <4 %

CBD <1 %

9282_Y

9282000

Cannabis Indica L.

THC <4 %

1 % ≤ CBD <5 %

9283_Y

9283000

Cannabis Indica L.

THC <4 %

5 % ≤ CBD <7,5 %

9284_Y

9284000

Cannabis Indica L.

THC <4 %

CBD ≥ 7,5 %

1) Zejména vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití.