Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

ZÁKON

ze xxx … 2023

x řízeních xxxxxxxxxxxxx x hlubinným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

§1

Předmět úpravy

Tento zákon xxxxxxxx některé zvláštní xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úložiště xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxx“) x xxxxxx, jakým xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zájmů obcí, xxxxxx náleží xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §117 odst. 1 atomového zákona, x jejich občanů.

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zařízení xxxxxxxx x trvalému xxxxxxxx radioaktivního xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 300 m pod xxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxx umístění xxxxxxxxxx podmínkám jaderné xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§3

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxx

(1) X xxxxxx, xxxxx předmětem xx xxxxxxxx úložiště, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nestanoví-li xxxxx zákon xxxxx.

(2) X xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx zásah xx zemské xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ústní xxxxxxx x obci, na xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx území xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednání x xxxxxxxxxx z xxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx xxx dne zahájení xxxxxx.

(4) Xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx území xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx požádat Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x prodloužení lhůty x připomínkám a xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§4

Xxxxx umístění hlubinného xxxxxxxx

(1) Správa xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx předloží Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx&xxxx; xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hlubinného úložiště (xxxx xxx „návrh xxxxxx umístění xxxxxxxxxx xxxxxxxx“) xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx území pro xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx kůry, jehož xxxxxxxxx xx hlubinné xxxxxxxx.

(2) Ministerstvo průmyslu x xxxxxxx

x) xxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxx má xxx xxxxxxxx hlavní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxx“) x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úložiště xx xxxxx 90 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxx x xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x návrhu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx lhůtě, xx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úložiště xxxxxx podle xxxxxxxx 3,

x) provede hodnocení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx jeho souladu xx státní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x vyhořelým xxxxxxxx xxxxxxx x České xxxxxxxxx, xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmů,

c) xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úložiště, xxxxxxxxx xxxxxxx obce x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x písmeni x) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úložiště xxxxx xxxxxxx x) se Xxxxxxx úložišť xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a

d) předloží xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x hodnocením xxxxxx xxxxxx umístění hlubinného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x vyjádřením xxxxxxx obce x xxxxxx xxxxxx umístění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxx x xxxxxxx a) xxxxx k xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxx určí xxxxxx a záložní xxxxxxxx xxxxxxxxxx úložiště; xxxxxxx xxx xxx x xxxxxx výběru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx jsou podmíněny xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxx xxx komory Xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx podle odstavce 3 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx sněmovně x období 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xx 60 dnů ode xxx, kdy o xxx vláda požádala, xxx xxxxx, xx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx x xxxxx usnesením xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxx žádost xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx schůzi.

§5

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o stanovení xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx zásah xx xxxxxx xxxx

(1) X xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx hlubinné xxxxxxxx, xx pro stanovení xxxxxxxxxx území xxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxx použije xxxxx zákon, nestanoví-li xxxxx zákon jinak.

(2) Xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx zvláštní zásah xx xxxxxx kůry xxxxx odstavce 1 xx i xxxxxxx xxxx.

(3) V xxxxxx x stanovení xxxxxxxxxx xxxxx xxx zvláštní xxxxx do xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nařídí Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx ústní xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx xxx xxx zahájení xxxxxx.

(4) Xxxxxxx obec xxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx x návrhům. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x takovém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxxxxxx spočívající xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx

(1) X řízení, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, se xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx použije xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx správě x xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx.

(2) Xxxxxxx báňský xxxx xxxxxx zahájení xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx 30 xxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx požádat xxxxxxx báňský úřad x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx x takovém xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(1) X řízení, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx změn xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ochranu, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx použije atomový xxxxx, nestanoví-li xxxxx xxxxx jinak.

(2) Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx části dokumentace xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 90 xxx xxx xxx obdržení xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úložiště. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x umístění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx i xxxxxxxxx dotčené xxxx, xxxxx dotčená obec xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx dotčené xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Státní xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxx vypořádá v xxxx odůvodnění.

§8

Xxxxx k xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx při xxxxxxxx, výstavbě a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx o respektování xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx zveřejní xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 a §5 xx 7 xxxxxxxxx x těchto xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx obvyklým, x umožní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx v místě xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obec xxxxxxxx xxx xxxx vystupování x xxxxxxx v xxxxx řízení a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 x §5 až 7 xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Příslušný xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx podle §3 xxxx §5 xx 7 xxxxxxx xx věci xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů xxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnost x xxxxxxxxxx procesech xxxxxxxx, výstavby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx svých internetových xxxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx se Xxxxxxx úložišť xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pracovní xxxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Řízení x stanovení xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úložiště, xxxxx nebyla xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx dokončí xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Průzkumná xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx předmětem je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx území xxx xxxxxxxx zásah do xxxxxx kůry podle xxxxxx zákona.

§10

Xxxxxxxx

Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2024.

Xxxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxx xxxx

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx právního xxxxx

Xxx 1. 1. 2017 nabyl xxxxxxxxx xxxxx č. 263/2016 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen „xxxxxxx zákon“), xxxxx xxxxxxxxxxx obecnou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx energie.

V xxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

-&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx energie,

- xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „RAO“) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx xxx „VJP“),

- xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výrobků x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jaderné energie x xxxxxxxxxxxx záření x podmínky přepravy xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, XXX x XXX,

- monitorování xxxxxxxx xxxxxxx,

- zvládání radiační xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. a), b), x) a x) xxxx nutná xxxxxxxx XXXX k „xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx provozu jaderného xxxxxxxx xxx jaderného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení.

Podle §9 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxx XXXX x „xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx radionuklidovým xxxxxxx.“

§108 odst. 2 xxxxxxx, xx „x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx generacím xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zátěž.“

Dále xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „HÚ“) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení §108 xxxx. 4 atomového xxxxxx: „Xxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx radioaktivního xxxxxx x podzemních xxxxxxxxxx, postup při xxxxxxxxx chráněného xxxxx xxx ukládání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úložiště xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zájmů obcí, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx §117 xxxx. 1, a jejich xxxxxx x těchto xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.“

X xxxxxxx s §113 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx zajišťuje xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx RAO Správa xxxxxxx radioaktivních xxxxxx (xxxx jen „XXXXX“), xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zřízená Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx (xxxx jen „XXX“), xxxxxxx XXXXX vykonává xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx §113 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxxxx XXXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxxxxx z prostředků xxxxxxxxx xxxx.

Xxx §113 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx xx předmětem činnosti XXXXX xx. xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx RAO.

Podle §113 odst. 4 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §117.

X souladu x §117 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z jaderného xxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je

- xxxxxxxxx xxxxxxxxx území pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx ukládání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx radioaktivního xxxxxx.

Xxxxxxxxxx §108 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx čtyři xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem:

- xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx prostorech,

- xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu x podzemních prostorech,

- xxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx radioaktivního xxxxxx,

- xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx náleží xxxxxxxxx x jaderného xxxx xxx §117 xxxx. 1, x xxxxxx občanů v xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx x současné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x následujících zákonech:

Postupy xxx stanovení xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx v zákoně x. 62/1988 Xx., x xxxxxxxxxxxx pracích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x geologických xxxxxxx“).

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx zásah xx xxxxxx xxxx (xx xxxxxxxx zásah xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxx ukládání radioaktivních x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx prostorech) xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 44/1988 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx zákon“).

Postupy xxx xxxxxxxxxx provozování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxx zákona č. 183/2006 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (dosavadní xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x. 283/2021 Sb., nový xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „stavební zákon“)1, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, neboť XX xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 6 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen „XXXX“) - zejm. xxx §9 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xx xx xxxx postupu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jaderného xxxx xxx §117 xxxx. 1, x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx“, xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ale xxxxxxx odezvu x xxxxxxx xxxxxxx zapojení xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxxx o xxxxx účastenství (xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx průzkumného území xxxx.), x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx formální formy.

Vzhledem x xxxx - xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx níže - xx xxxxx předmětné xxxxxx xxxxxx má xxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, kterým xxxxxx příspěvek x xxxxxxxxx xxxx xxx §117 xxxx. 1, x jejich občanů x xxxxxx xxxxxxxxx,“, xx xxxx posouzeno, xxx je x xxxxxxxxxxxx procesech x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxx x stanovení průzkumného xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx xxxxx x xxxx řízení xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx XX xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx „MŽP“), jehož xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx HÚ.

V xxxxxxx x §4 xxxx. 1 zákona x geologických xxxxxxx xx možné xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx x průzkum xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx výhradních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxx fyzické xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx §4 xxxx. 8 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx platí xxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxx obdobný xxxxxx jako pro xxxxxxxxxxx xxxx průzkum xxxxxxx vyhrazených xxxxxxx.

Xxxxx §4x odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx účastníkem xxxxxx x stanovení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx území xx návrh průzkumného xxxxx xxxx xxxx xxxx situována.

Pokud xx xxxx vlastníkem pozemků, xx nichž xxxx xxxxxxxxxx xxxxx probíhat, xxxxxxxx xx na xx xxxxxx xxxxxxxxxx §14 odst. 1 xxxxxx x geologických xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx subjekt xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práce xxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx pozemku (xxxx, není-li možné xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx pozemku) písemnou xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zřizování xxxxxxxxx, přístupových cest, xxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx nezbytných xxxxx xxxx a odstraňování xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Obec xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx nedosažení xxxxxx překonatelné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxxx, xx řízení o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxx zvláštní xxxxx xx xxxxxx kůry (xxxx xxx jen „XX ZZZK“) se xxxx x xxxxx xxxxxxx přípravy XX xxxxxxxxxx opakovat, x xxxxxxx xxxxxxx průzkumných xxxxx, x různou xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx snižujícím xx xxxxx xxxxxxx.

X xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zájmů obcí xx smyslu §108 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx PÚ XXXX je x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obcí x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, že xx x xxxxxxxx xxxxxx úpravě úplně xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx rezignovala xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx zájmy xxxxxx xxxxxx, xxxx. xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x ustanovení §108 odst. 4 xxxxxxxxx xxxxxx, nicméně xxx přemýšlet x x méně xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dozvědět x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úložiště x jejich xxxx (xxx xxxx).

x) Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx

Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx zásah xx xxxxxx kůry. Xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxx xx xxxxx §34 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx. xxxxxxxxx, provoz, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx §34 xxxx. 2 xxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx kůry xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zákona (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §11, 16, 17, 18, 23, 32, 33 x §36 xx 39 xxxxxxx xxxxxx) x xx smyslu §34 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, které vzniknou xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx.

Xxxxx §17 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx chráněné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx kraje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x součinnosti x XXX, xxxxxxxx xxxxxxx úřadem x xx dohodě s xxxxxxx územního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx úřadem.

Podle §17 xxxx. 3 xxxxxxx zákona xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx x stanovení chráněného xxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. zapojení xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx chráněného xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx možné x xxxxxxx xx §34 xxxx. 2 horního xxxxxx xx spojení x §17 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Jediným xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx do zemské xxxx.

Xxxxx §17 xxxx. 5 xx spojení x §34 odst. 2 xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx území pro xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx vyznačeny xxxxxxxxxxxx xxxxxx plánovací xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx2, xx. x xxxxxxxx územního rozvoje, xxxxx x v xxxxxxxx plánech, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx žádosti x stanovení chráněného xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x §1 x 2 xxxxxxxx x. 364/1992 Xx., x xxxxxxxxxx ložiskových xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx s tím, xx xxx §6 xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, změnu, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx zemské xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §1 až 5.

X výše uvedeného xxxxx, xx požadavek xx xxxxxxxxxxxx zájmů xxxx, xxxx. xxxxxx xx xxxxxx §108 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x stanovení chráněného xxxxx pro zvláštní xxxxx xx xxxxxx xxxx - dále xxx jen „XXX XXXX“ není s xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obcí x xxxxx xxxxxx vůbec xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zájmů xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xx x).

x) Xxxxxx x povolování xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx §34 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxx §2 písm. x) xxxxxx x. 61/1988 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx (dále xxx „xxxxx x hornické xxxxxxxx“), xxxxxxxxx činností. Xxxxxxxxx činnost - xxxxxxxx zásah do xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx §11 zákona x hornické xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zvláštního xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 104/1988 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, o povolování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx prováděné xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxxxxx x. 104/1988 Xx.“). Participace xxxx, dotčených xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právních předpisů.

Dle §18 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx účastníky xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x právem chráněné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxx vykonávána.

Dle §17 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx chráněné xxxxxxx x zájmy, musí xxx xx žádostí xxxxxxxxxx doklady x xxxxxxxx střetů xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx upravuje §33 xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx zásah xx zemské kůry - xxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx současně posuzování xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xx životní xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x posuzování xxxxx“) (xxx příloha x. 1, xxx 12). Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx kůry xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx dle §9x zákona o xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx participace xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x tohoto zákona.

d) Xxxxxxxx SÚJB k xxxxxxxx, x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx

X xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxx. x) atomového xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx RAO (x xxxxxxxx xxxxxxxx obsahujícího xxxxxxx přírodní xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx §9 odst. 1 písm. x), x), x) a x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx výstavba, xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx zařízení x xxxxxx jaderného xxxxxxxx xxx jaderného xxxxxxxx, xxxxx pouze xx základě povolení XXXX.

Xxxxx §47 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ovlivnit xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx bezpečnost, monitorování xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx události x zabezpečení xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) dopadu xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx prostředí.

Prováděcí xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx zákonu, vyhláška XXXX x. 378/2016 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxx xxxxxxxxxx §18 xxxxxxx xxxxxxxx požadavky xx rozsah x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x umístění XX, xxxx. xxxxxxx charakteristiky xxxxx, na nichž xx xxxxxxxx XX xxxxxxxx.

Xxxxx §19 xxxx. 1 atomového xxxxxx xx povolení xxxxxx xx základě xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx účastníkem řízení. X xxxx plyne, xx přímé účastenství xxxx x řízeních x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX xxxx xxxxxxxx. Je ovšem xxxxx zdůraznit, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx se x XX xxxxx xxxxxxxxx zákona tvoří xxxxxxxxxxx celek x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx záměru3. X souvisejícím řízením xxxxx xxxxxxxxxx zákona xxxx SÚJB xx xxxxxxx §208 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vyjádření4), x xxxx zohledňuje xxxxxxxxx atomového xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxx xxxxx v potaz xxxxxx x řízeních xxxxx stavebního zákona, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jakožto x xxxxxxxxxxxx řízeních xxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx (xxx níže).

Z xxxx xxxxxxxxx plyne, xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx zájmů xxxx x jejich občanů xx xxxxxx §108 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX xxx považovat xxxx xxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx naplněný.

e) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x zákona x xxxxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxx x xxxxxxxxxxx procesními xxxxxxxx, jež xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx, účastni xxxxxx xxxxxx x xx xxx umožněno xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx vyjádření, xxxxxxxx x námitky x/xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx orgány, xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, mají xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podléhají xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx XX xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx záměru na xxxxxxx xxxxxxxxx (viz xxxxxxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů). Pro xxxxxxx je xxx xxxxxx potřeba dodat, xx z definice XX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (§3 xxxx. 2 písm. x) xxxx 6 atomový xxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx §221 odst. 1 xxxx. a) a xxxx. 2 nového xxxxxxxxxx zákona xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x případě xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx použijí xxxxxx xxxxxxxxxx jako při xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx (xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) x xx xxx posuzování xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Vydání xxxxxxxxx xxxxxxxx tak xxxxxxxxx xxxx procesní xxxxxxxx xxx veřejnost xxxxxx xxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx řízení xx xxxxxxxxxxxx dle xxxxxx novely xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x 2. xxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Parlamentu XX), xxxx x xxxx xxxxxxxx přistoupit pouze xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxx areálu xxxxxxxxxxxx do požadovaného xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx nejrizikovější xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx projektu xxxxxxxxxxxx xxxx (horké xxxxxx), xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx komise x Xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x jejímuž xxxxxx xx vláda xxxxxxxxxx xx jednání vlády xxx 11. ledna 2023 usnesením xxxxx x xxxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxx EU xxx oblast jaderné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ČR“ (xx. XXX 9/23). Xxx získání xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxx. včasnou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx. xxx xxxxxx xxxx být předchozí xxxxxxx rámcového povolení xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx komora bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx vymezeného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx získání xxxxxxxx xxxxxx této xxxxxx x rámci areálu xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx §108 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxx podle stavebního xxxxxx x zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

X výše xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx věci XX x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obcí a xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxx XX xxxx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx, xxxxx předmětem xx HÚ, xxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xx nicméně xxxxx xxxxxxxxxxx, xx stávající xxxxxx úprava xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, která xx xxxx xxxxx x jenom k XX, xxxxx je xxxx xxxxx normovat xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx běžnému úložišti (xxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xx mělo xxx xxxxxxx nové xxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy

Ustanovení §108 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx předpokládá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxxx zájmů xxxx x xxxxxx občanů x určitých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ukládání XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jakož i xxx samotném xxxxxxxxxx xxxxxxx XX.

Xxx xxxxxx xx xxxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dne xxxxxxx x přijetí xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §108 xxxx. 4 xxxxxxxxx zákona, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx společností, což xxxxxxxxx xxxxxx Plán xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx XX, jednak xxxxxxxxx xxxxxxxxx subjektů, xxxx. xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Celospolečenský xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx charakterem HÚ x potřebou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx do souvisejících xxxxxxx. Ta nakonec xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx zřejmé, xx xxxx požadavky xx xxxxxxxx běžných xxxxxxx XXX, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x minulosti xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxx xxxxxxx proběhly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx povaha je xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právě XX, a xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpravu věnovat xxxxx jemu.

Společenská poptávka xx xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx aspektů xxxxxxxxxx se XX, xx. nejenom xxxxxx xxxxxxx xx zajištěním xxxxx obcí a xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx předpisu xx xxxxxx dotčených xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx (xxxxxxxxx na xxx. xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx XX) x Xxxxxx Xxxxxxxxxx ČR xxxx zástupců xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx problematiku upravoval. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx Německo xx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x regulaci této xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx případ xxxx xxxx, a xx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx návrhu zákona xxx xxxxxxxx návrh xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obcí xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx radioaktivní xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx vlády čj.: 1397/16 ze xxx 15. prosince 2016 x výstupu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ustanovené xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx ČR x. 27 ze xxx 16. xxxxx 2017. Xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx XX - xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Legislativní xxxx vlády čj.: 1397/16 xx xxx 15. xxxxxxxx 2016 - neschválila xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, předložený XXX x prosinci roku 2016.

Xxxxxxxx skupina xxx xxxx posoudit x xxxxxxxxxxx dříve xxxxxxxxxx xxxxx záměr zákona x xxxxxxxx obcí xx xxxxxxx výběru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx radioaktivních odpadů, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx vznikla za xxxxxxx MPO a x xxxxxxxxxxx s XXX x listopadu 2010 x xxxxx xxxxx bylo xxxxxxx x transparentnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx HÚ XXX x xxxxxxxxxxxxxxx odpadů, x to s xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x posílenou xxxxxxx xxxxxxxxxxx dotčených xxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx 2014 xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxx dialog transformovala xxx Radu xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx strategii a xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx Vládou XX.

Xxxxxxxx skupina se xxxxxx sešla dne 12. 6. 2017 x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 263/2016 Xx. xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §108 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ze základní xxxxxxx, xx pokud xxxxxxxxxx §108 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx určité postupy, xxx xx xxxxx (xxx neexistenci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx HÚ) vycházet x xxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x geologických xxxxxxx, v horním xxxxxx x v xxxxxxxx xxxxxx (popřípadě x jakémkoliv dalším xxxxxxxx, který xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx).

X xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zadáno, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxxxxxxx k §108 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skupiny xxxxxxx prezentovaly xxx xxxxxxxxxx, z nichž xxxxxxxxx, xx stávající xxxxxx xxxxxx je x xxxxxxxx §108 xxxx. 4 atomového xxxxxx dostačující x xxxx třeba xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx věcný xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx obcí xx xxxxxx lokality hlubinného xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který jí xxx postoupen k xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vypracování xxxxx nového xxxxxx, xxxxx xx reflektoval xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx XXX xxx xxxxxxxx aktuální xxxxxx xxxxxx. Vláda ČR xxx usnesením ze xxx 21. 12. 2020 x. 1349 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x uložila xxxxxxxxxxxxxxx vlády, ministru xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s hlubinným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx 10 xxxxxx xxx xxx přijetí xxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxxx zapracovány xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx rady xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úložištěm xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx procesu viz xxxxxxxxx věcný xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zpráva XXX.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona stojí xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx radioaktivního xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx jako xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx pracích, xxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx kterých xx xxxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxx radioaktivního xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx, aby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx více zohledňovaly xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx předmětná xxxxxxxxxx xx nového xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nová řízení, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx ani x xxxxxxxx právní xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx x předkládaném xxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxxx odchylky, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx povolování XX xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx právní xxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx odkazu xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxx návrh xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx zajištěno x xxxxxxx x §108 xxxx. 4 atomového xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obcí x jejich občanů (xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx celospolečenského konsensu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předvídaného ustanovením §108 odst. 4 xxxxxxxxx xxxxxx narážíme, xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx - xxxxxx, xxx zajistit xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, kterým xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx dle §117 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §108 odst. 4 xxxxxxxxx xxxxxx - xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx zachyceného x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxxx vůbec xxxxxxxx (xxx sněmovní xxxx 560/0 xx xxx 31. 7. 2015), xxx bylo xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x usnesení xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 88 x 29. xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx konané xxx 4. 2. 2016. X xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx citované xxxxxxxxxx xxxxx zmíněno. X xxxxxxxx cíle, xxxxxxx xx být xxxxx návrhem xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx pokusit xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx spojení „respektování xxxxx“.

Xxxxxx tak xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxx“ rozumět xxxxxxxxx dostatečné xxxx xxxxxxxx x přihlédnutím x povaze xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx spojení x xxxxx tohoto xxxxxx zákona pak xxxx „respektováním xxxxx“ xxxxxxxx, resp. xxx xxx můžeme podřadit xxxxxxxx obcí x xxxxxx uvedených x §108 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx xx, xxxxxxxx v, procesech xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spojení „respektování xxxxx“ bylo xxxxxxxx xx místě xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx být xxxxxxxxxxxx, xx jsou zájmy xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx respektovány.

Míra x způsob xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx liší podle xxxxxx procesu, xxxxx xxxxxxx. V této xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx především správní xxxxxx - xxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx aktu - x xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx, tedy xxxx x konkrétně xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx vymezeným xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pak xxxxxxx participace xxxxxxxx xxxxxxx x §36 xxxxxx č. 500/2004 Xx., správní xxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx xxx“). Xxxxxxx xxxxxxxx xx procesu xxxxxxxx opatření obecné xxxxxx xxx xxxxxxxxx x §172 správního xxxx.

X samotnému provozování XX je nutné xxxxxx xxxxx řadou xxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx výstupy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx posuzována x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx občanů xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx zlepšení xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx procesech xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx vzhledem x xxxx xxxxxx zákona xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx právní instituty x rámci xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx (ať už xxxxxxxxx xxxx fyzické) xxxxxx, že xx xxxxx konstatovat, xx xxxx xxxxx výše xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx lze xxxxx xxxxx považovat xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Podle §36 správního xxxx xxxx účastníci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx po celou xxxx řízení xx xx vydání xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X dalších právních xxxxxxxx (jejichž xxxxxx x předmět úpravy xx xxxxxx níže x xxxxx) vyplývá, xx účastníci xxxx xxxxx činit xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxx podávaných xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx významné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx rozumět automaticky xxx, že jen x xxxxx účastenství xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx těchto xxxx x xxxxxxxxx xxx §108 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx jediné xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x které xx bylo xxxxx xxxxxxxxxxx, že jsou xxxxx xxxx uvedených xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx totiž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx záměru xxxxxx xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x obcích“).

V xxxxxxx xxxxxx obcí x xxxx xxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx konkrétní xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx nepřímém, x to xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx formulují xxxxx připomínky x xxxxxx k xxxxxxx, xxxxx xx dané xxxx xxxxxx. Volené xxxxxxxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nicméně x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxx xxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxx poukázat xx §2 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxx, xx §35 xxxxxx o xxxxxx x rovněž na §16 xxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx připomínky xxxxxxxx xx občanů obec xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ústního jednání x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx vázáno xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx - viz §49 xxxxxxxxx řádu. Xxxxx podotknout, xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx daného xxxxxx. Návrh xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxx 30 dnů od xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx občany, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x vyjádření xx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx, xx pokud xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxx, musí být xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx rozhodnutí. X xxxxx veřejného xxxxxxx xxxxxxx, xx. xx xxxxxx xxxxxx, bude xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx své xxxxx na xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxx zásadním xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx argument, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x samotnému xxxxxxxxxxx HÚ - xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx PÚ XXXX ani x xxxxxx x stanovení XXX ZZZK - xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx, ale x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx charakteru. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx geologický xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx vnějšími vlivy; xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „XXX“) (xxxx. xxxxxxxx xx xxx 15. 8. 2019, xx. zn. 9 Xx 121/2018, nebo xxxxxxxx xx dne 8. 11. 2018, xx. zn. 4 Xx 155/2018). X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx pak xxxxxxxxxxx v řízení x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx prostředí, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxxxx participují již xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

X xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §108 odst. 4 atomového xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx x paralýze xxxxxx procesu (xxx xxxx). Xxxxxxxxxxx postupem xxx xxxxx k xxxxxxxx, byť xxxxxxxxx, xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxxxx občan xxx sám účastníkem xxxxxx vedeného x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v §108 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxx práva xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx. xxxxxxxxx x NSS xx svém xxxxxxxxxx xx xxx 29. 5. 2020, č.j. 2 As 377/2018 - 61. Xxxxxx xxxxxxxxxxx důvodem xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. I xx by xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, xxx xxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Institut xxxxxxxxxxx xx směřovat x xxxxxx úkolů veřejné xxxxxx x duchu xxxxxxxx státu, xxxxxxx xx nutné xxxxxxxxx, xx smyslem xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx takovou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení (xxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx §108 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx), která xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx neopodstatněně xxxxxx xxxxxxxxxx účastenství x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx takového xxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxx přístup xx xxxx xxxxxxxx x xxxx uvedeným xxxxxxxxx x jejich popření.

Dalšími xxxxxxx, které xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx XX realizovat, jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x stavebního zákona. Xxxxxxxxx xxx k xxxxx xxxxxxxxx procesům xxxxxxxxxx xxxxx specifické xxxxxxx, jejichž xxxxxx xx ochrana xxxxxxxxxx xxxxx. X xxx xxxxx v xxxxxxx XX xxxxxxx atomového xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 254/2001 Sb., x xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX.

X xxxxx řízení xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, mohou občané - xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, plně xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxx zájmy, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Respektování xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx dosaženo.

Konečně xx pak xxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx řešení xxxx uvažováno xxx x xxxxx xxxx xxxxx vyvlastnění; xxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních předpisů, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx.

X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxx práv xxxx, xx xxxxxxxx, aby xxx, xxx xx xxx, figurovaly obce xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx způsob xxxxxxxx xxxx xx procesů xxx §108 odst. 4 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx být xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx respektovány. Tomu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx formálními, xxxxx by xxxxx xxxxx obcí x xxxxxx rozšířit či xxxxxxx.

X tomto xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx v xxxxx procesu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §108 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx, xx nový xxxxx xxxx vůbec xxxxx, xxxxxxxx x novelizacích xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

Vzhledem x xxxx, xx XX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oproti xxxxxx (xxxx. podzemním xx xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx upravit (xxxx xxxxxxxxx doplnění úlohy Xxxxx XX xxx xxxx), a xxxxxxxx x tomu, že xxxxxxxxx je v xxxxx těchto řízení xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxx, xx úprava xxxxxxxx xxxxx zákonem xx třeba a xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx §108 xxxx. 4 xxxxxxxxx zákona. Xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštní regulace xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §108 odst. 4 xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx nebylo uvažováno xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx zákona, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx XX rovněž xxxxxxxxxx. Tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x plném xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx i/zejména xx „xxxxx“ (xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx a xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx, xx. x xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx x Xxxxx republice je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx obdobných východisek, xxxx budoucí XX. X xxxxx xxxxxx xxxx bylo třeba xxxxxxxxx xxxxxx vztahující xx výhradně k XX.

Xx smyslu §34 xxxx. 1 písm. x) horního xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tedy x XX, xxxxxxxx za „xxxxxxxx xxxxx do xxxxxx kůry“. Xx xxxxxxxx zásahy do xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x průzkumu xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx se vztahují xxxxxxxxx ustanovení §11, 16, 17, 18, 23, 32, 33 x §36 až 39 xxxxxxx zákona x podzemní prostory, xxxxx vzniknou zvláštními xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxxx x povahy xxxx xxxxx rovněž podstatné xxxxx xxxxxxx XXX. Xxxx právní xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX x xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxx, xx je x xxxxxx zákoně xxx xxxx xxx xxxxxxxx.

Xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úprava zákona x geologických xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx x xxxx §2 xxxx. 1 se xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx geologický výzkum x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx geologický xxxxxxx xxx §2 odst. 3 xxxxx zákona xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx zásahy xx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx) xxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxx geologických xxxxx, a to xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx průzkumu, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx možné v xxxxxxx §4 xxxx. 8 zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx provádět xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx tohoto xxxxxx. Xxxx xxxxxx xx xxxx x souladu x xxxxxx úpravy xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxxx v jeho §1, neboť tím xx xxxxxx xxxxxxxx xxx projektování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x sankce.

Následně, xx xxxxxxxx xxxxxx informací, xx xxxxx xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxxx, které je x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vhodné k xxxxxxxxx dalších xxxxx xxxxxxxxxx x dokončení xxxxxxxx XX. Xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xx stanovení XXX XXXX v xxxxxx vedeném podle xxxxxxx xxxxxx.

Xxx právní xxxxxx xxxxxxxxx XX XXXX podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x právní xxxxxx stanovení XXX XXXX xxxxx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x v zásadě xxxxxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx XX. Xxxxx uvedené xxxxxx xxxxxxx rovněž x xxxxxxxx judikatura XXX (xxxx. xxxxxxxx xx xxx 15. 8. 2019, xx. xx. 9 Xx 121/2018, xxxx rozsudek ze xxx 8. 11. 2018, sp. xx. 4 Xx 155/2018), xxxxx byla xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx.

X xxxxxx XX xx xxx s xxxxxxx xx §34 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx do zemské xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xx uvedené xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx použije §11 xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx jinak xxxxxxxx xx vyhledávání x xxxxxxx ložisek xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx průzkumném území xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx předpisem xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx pracích, xxxxxxxxx xxxx ustanovení §22x x §4x. Xx xxxxx §22x xxxxxx o geologických xxxxxxx xxxxx, xx xx při vyhledávání x xxxxxxxx vhodné xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx postupovat xxxxxxx xxxx by xx jednalo o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ložiska, xx. x xxxxxx xxxxx §4x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx pracích.

Podle zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx tedy xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx lokality xxx xxxxxxxxxx RAO, xxxxx xxxx nakonec xxxxxx xxx XX xxxxxxx. Xxxxxxxxxx průzkum (x xxxx xxxxxxxxxx výzkum) xxx totiž xxxxxx xxxxx x ověření, xxx je realizace XX x xxxx xxxxxxxx vůbec možná. Xxxx xxxxxxxx představuje xxx xxxxx x xxxxx (zde konkrétně xxxx, xxxx. původně xxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx směřující k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XX. X této xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx XXXXX xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x tom, zda xx xxxx lokalita xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx je xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxx výstavby XX - xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Tyto xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx i x procesu xxxxxxxx XX.

X xxxx uvedeného xxxxxxx, xx stávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx potřebná xxxx xxxxx určitá xxxxx xxxxxxxxx vztahující xx x XX. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx pracích, nebyla xxxxxxxxx ani xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xx tímto zákonem xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxx x stanovení PÚ XXXX, xxx x xxxxxx x xxxxxxxxx XXX ZZZK, totiž xxxxx o subjektivní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx - xxx xxxxxxx xxxx - x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxx xxxx xxxxxxxxx výše, xxxxxxx xxxxxxxxxxx výběru umístění XX xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xx skrze xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx úložiště Xxxxxx XX. Xxx konstatovat, xx x xxxxxx xxxx procesu xxxxxx xxxxxxxx (jedná xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x jiných xxxxxxx) xxxxxxxx chybí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen „Xxxxx XX“) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx výkonné, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x to formou xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zákonu, xxx Xxxxx ČR xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx XXX, hlavní x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxx. xxx následně povedou xxxxxx x stanovení xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx zásah xx xxxxxx kůry, jehož xxxxxxxxx xxxx XX, xxx.). Xxxxx postup xxxxx nebude xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ani xxxxxxxx, xxxxx by xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Bude xx xxxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx doložených xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonem (xxx. x proběhlých xxxxxxxxx řízeních, x xxxxxxxxxx XXX x x xxxxxxxxxx dotčených xxxx xxx.) xxxxx xxxxxxxxx určí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx HÚ, příp. xxxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxx zvýšení legitimity xx Vláda XX xxxxxx xxxxxxx se xxxx usnesením ze xxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx XX, x xx poté xxxxxx xxxxxxxx vlády xxxxxx xxxxxxxxx. Zapojení parlamentu xx xxxxxx xxxxxxxx XX xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxx EU, např. Xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx tak xxxxxxx k promítnutí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxxxxxx §108 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx panující x xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxx xxxx vysvětleno xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dílčí xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x nich, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úložištěm radioaktivního xxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §108 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zájmu xxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx zesílení respektování xxxxx obcí x xxxxxx občanů xx xxx promítnut nejenom xxxxx formální xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jako xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx celého procesu, xx xx xx xxxxx x povinnost xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx minimální lhůty, xx xxxxxx mají xxxxxxx občané seznamovat xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx tím xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx záměr xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx XXX.

Xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx současného xxxxx xxxxxxxxxx na zákazu xxxxxxxxxxxx x rovném xxxxxxxxx mužů x xxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx vyjadřuje xxxxxxxx xxxxxxxx napříč xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x §108 odst. 4 xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx prací Vlády XX, xxxxxx požadavek xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Celospolečenský xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx charakterem XX x potřebou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ta xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx XXX, xxxxx xxxx xxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx povolována, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx XX, x xxxxx xx nutné xxxxxxxx xxxxxx úpravu věnovat xxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zejm. xxxxxxxxxxx požadavkem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxxxx xx XX, xx. nejenom xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx dotčených xxxx x jejich občanů, xxxxxxxxxxx organizací a xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx zpravidla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx HÚ) x Xxxxxx Xxxxxxxxxx XX xxxx zástupců xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, že univerzálně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx zákoně, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxxx souvislostech xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zemí jako Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx této xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx případ xxxx xxxx, x to xxxxx x ohledem xx vysokou politickou x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx s citlivostí xxxxxx projektu XX.

X xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx rozepsány xxx xxxxxxxx X) obecné xxxxx této důvodové xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx obcí x občanů xx xxxxxxx xxx §108 xxxx. 4 atomového xxxxxx, resp. míru xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx jako xxxxxxx, xxx mohlo xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx obcí x xxxxxx xxxxxx respektovány. Xxxxxxxxxxx postupem tak xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxx zájem xx procesu xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx RAO

Nezbytnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xx současně odůvodněna x xxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx XXX, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xx samotná xxxxxx XX xx stavbou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx, xx vztahu x XX, xxxxxxxxx x XXX xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx 29. 5. 2020, xx. xx. 2 As 377/2018.

Xxxxx xxxxx lze dovodit x z doporučení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX Xxxxxxx Xxxxxx Agency (XXXX/XXX)5, xx xxxxxxx xxxxxxx, že RAO xxxx vznikat xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jádra x xxxx z xxxxxxx radioaktivních materiálů x průmyslu, xxxxxxxx, xxxxxxx, vzdělání x xxxxxx. Xxxxxxx tento xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx uskladněn, xxx xxxx xxxxxxxxx jak xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx prostředí. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx silný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx XX je xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx XXX; je xx xxxxxxxxx proveditelné x xx to xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, tak x xxx budoucí xxxxxxxx. XX také představuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX), který bychom xx xxxx snažit xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx státu.

Výše uvedené xxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxx 2011/70/XXXXXXX xx xxx 19. xxxxxxxx 2011, xxxxxx se xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx odpovědné x xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx palivem x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxxx“), xxxxx x xxxx 21 xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx XXX xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx považovaného xx odpad xxxxxxxx xxxxxxxxxx zadržení x xxxxxxx xx xxxx x životního xxxxxxxxx. X xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx nezbytná xxxxxxxx xx ochranu xxxxxxxx xxxxxx x životního xxxxxxxxx xxxx nebezpečím xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zahrnují xxxxxxx v odpovídajících xxxxxxxxxx na konečném xxxxxxxx. Skladování XXX, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx uložení.

Podle xxxx 23 xxxxxxxxx Směrnice xx na xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx názorem, xx nejbezpečnější x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx nakládání x vysokoaktivním odpadem x xxxxxxxxx palivem xxxxxxxxxxx za odpad xx hloubkové geologické xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx i xxxxxx 4 xxxx. 1 Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví x xxxxxxx vnitrostátní xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x vyhořelým xxxxxxx x XXX. Xx xxxxxxxxxx Směrnice xxxxxxxx xxxxxxx zákon, xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxx §107 xxxx. 4, xxxxx xxxxxxx je Xxxxx republika xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x XXX x XXX xxxxxxxxx na jejím xxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx §106 xx 117, a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx okolí xxxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX.

X xxxxxxx x ustanovením §108 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx MPO xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x XXX, xxxxxx XXX xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, x XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx jaderným palivem, xxxxxx pravidelně vyhodnocuje, xxxxxxx jednou za 10 xxx, x x případě xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. MPO xxx xxxxxxxxxx aktualizaci xxxxxxxxx Koncepce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x XX přijaté usnesením xxxxx ČR č. 852/2017 xxx 29. 11. 2017, přičemž xxxxxxxxxxxxx „Koncepce xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x s xxxxxxxxx xxxxxxxx palivem x XX“ xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX x. 597/2019 xx xxx 26. 8. 2019 (xxxx xxx „Xxxxxxxx“).

X souladu x xxxxx 2 Xxxxxxxx xx při xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx mj. xxxx xxxxxx xxxxxx:

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx XX.

- Xx xxxxxxxxxxx XX xxxxx XXX x XXX xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx skladovány xxxxxxxx x původců xxxx x xxxxxxxxxx XXXXX.

- Xxxxxxxxx x XXX a VJP x xxxxxxxx HÚ xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, mezinárodními xxxxxxxxxxxx x na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx světě.

Z výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx budování XX xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nakládání x vysokoaktivním xxxxxxx x XXX xxxxxxxxxxx xx odpad, ale xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx fázi nakládání x xxxxxxxxxxxxxx odpadem x XXX xxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxx platí, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx; xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx XX, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXXXXXX (xxx Xxxxxxxx) x x xxxxxx xxxxxxx uznávaný xxxxx xxxxx (viz xxxx), což xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx EU, xxxx xx Xxxxxx, Švédsko, Xxxxxxxx republika Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx x xxxxx i xxxx XX, jako xx Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxx.

Xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx XXX, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx hospodářství x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx jeho xxxxxxxx xxxx být x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx lze analogicky xxxxxxxx xx důvodovou xxxxxx x xxxxxxxxxx §3 zákona x. 458/2000 Xx., o xxxxxxxxxx podnikání a x výkonu xxxxxx xxxxxx v energetických xxxxxxxxx a o xxxxx některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx uvádí, že: „Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x energetickém xxxxxxx xxxx nejen xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx narušení xxxx být x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx podřízeny xxxxxxxxxx xxxxxx stanovenému xxxxx xxxxxxx.“

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx RAO xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x výše xxxxxxxx x xxxxx z xxxxxx důvodu jsou xxxx procesy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx režimu, xxx xxxx odpovídá xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx XX xxxxx, xxx x xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx národního hospodářství, xxxxxxx xxxxxx obyvatelstva x xxxxxxxx energetickou xxxxxxxx státu, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x jádra a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx HÚ pouze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx. Xx xxxx logické, xxx x xxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Veřejný xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx uzavření xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bezpečnosti, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Bezpečnostní xxxxxxxxx XX, resp. xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 485 x 8. července 2019 x xxxxxxxx vlády x. 830 z 18. xxxxxxxxx 2019.

3. Xxxxxxxx konfrontacím

Nezbytnost navrhovaného xxxxxx současně xxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poptávky xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx předvídaného §108 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx, xxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx konsensus xxxxxxxx x otázce xxxx xxxxxxxx.

Xxx ohledu xx xxxxxxxxx §108 xxxx. 4 atomového xxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lokality, xxxxxxxx x xxxxxxxx HÚ xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx státu, aby xxxxxxxxxx x co xxxxxxxxx konsensu x xxxxxxxxx obcemi. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxx v důsledku xxxxxxx x tomu, xx xxxx proces xxxxxx xxxxxxxx XX xxxx probíhat ve xxxx xxxxxxxxxxxxx duchu, xxxxx xxxx budou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx tohoto xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxxx xxxxxxxx HÚ x xx xxxxx x blokaci záměru.

V xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx navrhované xxxxx xxxx dotčených xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx nepřísluší xxx xxx xxxxxxxx jiných xxxxxxxx nebo provozů xx xxxxx obce. Xxxxxxxxx xxxxx veta xxxx by xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx celospolečenského xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx XXX a XXX, x xx xxxxxxxxxxx xxx ohledu xx zvolenou cestu xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx právo, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x absolutní xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx práva xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x oprávněné zájmy. Xxxxxxxxx právo xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx sice záměrně xxxxxxxxx stav nerovnosti, xxx přísně xxxxxxxxxx x ospravedlnitelným xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx x případě xxxxxxxxx x RAO x VJP xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx také xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx uvádí např. xx. 1. xx Xxxxxxxx úmluvy x xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x o bezpečnosti xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx „Xxxxxx“), xxx xxxxxxxxxx také xxxxxxxx 24 a 25 Xxxxxxxxx Směrnice, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxx zajistit, xxx x xxxxxxx xxxxx xxxx nakládání x XXX x XXX xxxxxxxxxx účinné zábrany xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx chráněni xxxxx xxxxxxxxx účinkům xxxxxxxxxxxx záření, x xx x současné xxxx x x xxxxxxxx, xxxxxxx způsobem, xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx naplněny, xxxx xx xxxx ohrožena xxxxxxxxx budoucích xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx potřeby x xxxx. Právo xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx nástrojem, xxxxx nevyhnutelně klade xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx osob nad xxxxx zbytku xxxxxxxxxxx xxxx i x xxxxxxxx. Xxxxxxx absolutního xxxxx xxxx přitom xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, neboť v xxxxxxxxxxx horizontu xxxx xxx xxxx jejich xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx skutečností, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXX nebo XXX xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx vzniku. Xxxx rysy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx uznávanými přístupy x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXX x XXX. Nepřípustnost xxxxx xxxx rovněž xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx 29. 5. 2020, č.j. 2 As 377/2018 - 616, ve xxxxxx dále xxxxx, xx „xxxxxx úložiště (XXX)xx xxxx veřejného xxxxx xxxxxx míry xxxxxxxxxxx“.

Xx xx zajištění xxxxxx xxxxxxxxxx dle Xxxxxxxx xxxx, xxxx xx blíže xxxxxxx x kapitole X. xxxx a xx xxxxxx xx dovolujeme xxxxxxx. Zcela xxxxxxxx xx xxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx v xxxxxx x stanovení XX ZZZK xxx x xxxxxx o xxxxxxxxx XXX ZZZK xxxxx o subjektivní xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro geologický xxxxxxx, který xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx území, xxxx. ochrana xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx a uzavření xxxxxxx radioaktivního xxxxxx

Xxxxxxx xxx říci, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxx x x xxx, xx xxxxx xxxxxxx a transparentně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zohledňující xxxxxx konsensus xxx xxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX ze xxx 29. 5. 2020, x.x. 2 Xx 377/2018 - 61, xxxx zajistit xxxxxxxx x efektivní poměřování xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x hodnot, xxxx. xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx právo xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx argumenty xxxx pečlivě xxxxxxx x x xxxxxxxx, xxx protichůdné xxxxx x hodnoty xxxx xxxxxxx, xxx není-li xxxxx x pokud xxxxx x xx xxxxxxxx míře, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx kompenzovány.

Promítnutí xxxxxx principu do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxx xxxxxxxxx mimo xxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxx, xx v každém xxxxxx, které se xxxx xxxxxxx obcí, xxxxx obce xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx úřední xxxxx po xxxx 30 xxx, xxx xx mohli občané xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Taktéž všechny xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx tohoto zákona xxxx xxxxxxxxxx veřejnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a to xxx x zahájení xxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxx rozhodnutí.

Podrobněji x této xxxxxx xxx xxxxxxxxx věcný xxxxx navrhovaného xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx XXX.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky

Při přípravě xxxxxxxxxxxx zákona xxx xxxxxxx soulad především x xxxxxxxx xxxxxxx x. 1/1993 Sb., Xxxxxx České republiky, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „Xxxxxx“), xxxx x xxxxxxxxx předsednictva České xxxxxxx rady č. 2/1993 Xx., x xxxxxxxxx Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx „Listina“) x xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 300/2000 Xx. (dále xxx „Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx XX“).

Xxxxxxxxxx zákon xxxxxxxxxx tyto xxxxxx Xxxxxx:

- Xx. 1 xxxx. 1 („Česká xxxxxxxxx xx svrchovaný, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx.“),

- Xx. 1 odst. 2 („Česká republika xxxxxxxx závazky, které xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.“),

- Xx. 2 xxxx. 4 („Každý xxxxx xxxx xxxxx, co xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx.“),

- Xx. 7 („Xxxx xxx o šetrné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“),

- Xx. 79 xxxx. 1 („Ministerstva x jiné xxxxxxx xxxxx lze xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.“),

- Xx. 79 xxxx. 3 („Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na základě x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx k xxxx zákonem xxxxxxxx.“),

- Xx. 100 odst. 1 („Xxxxxx samosprávné xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx občanů, xxxxx xxxx právo na xxxxxxxxxx. Zákon xxxxxxx, xxx jsou správními xxxxxx.“).

Xxxxxxxxxx zákon xxxx xxxxxxxxxx tyto články Xxxxxxx:

- Čl. 2 xxxx. 2 („Xxxxxx xxx lze uplatňovat xxx x případech x v mezích xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx stanoví.“),

- Xx. 2 xxxx. 3 („Xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxx být xxxxx xxxxx, co xxxxx xxxxxxxx.“),

- Čl. 4 xxxx. 1 („Povinnosti xxxxx být xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx a x xxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.“),

- Xx. 10 xxxx. 2 („Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx.“),

- Xx. 11 xxxx. 1 („Každý xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx právo všech xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx.“),

- Čl. 11 xxxx. 3 („Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xx újmu xxxx xxxxxxx anebo x xxxxxxx xx xxxxxxx chráněnými xxxxxxxx xxxxx. Jeho výkon xxxxx poškozovat xxxxxx xxxxxx, přírodu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.“),

- Xx. 11 odst. 4 („Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx možné xx xxxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxx x xx náhradu.“),

- Čl. 17 xxxx. 2 („Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx své xxxxxx xxxxxx, písmem, xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x rozšiřovat ideje x xxxxxxxxx bez xxxxxx xx hranice xxxxx.“),

- Xx. 21 xxxx. 1 („Xxxxxx xxxx právo xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx věcí přímo xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zástupců.“),

- Čl. 35 odst. 1 („Xxxxx má právo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.“),

- Čl. 35 xxxx. 2 („Každý xx xxxxx na xxxxxx x úplné xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.“),

- Čl. 35 xxxx. 3 („Xxx výkonu xxxxx xxxx xxxxx nesmí xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a kulturní xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.“).

Xxxxxxxxxx zákon xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR:

- Xx. 1 („Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a územní xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ochrana xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx hodnot xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.“).

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nesnižuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky x není x xxxxxxx x nálezy Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx ustanovení §24 xxxxxx x. 2/1969 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ministerstva xxxxxx x náležitou xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, připravují xxxxxx xxxxxx a jiných xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xx xxxx, které xxxxx xx jejich xxxxxxxxxx, jakož i xxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxx Vláda XX xxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxx působnosti x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx je ve xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 2/1969 Xx.

X. Xxxxxxxxxx slučitelnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx obecnými právními xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x návrhy xxxxxxxx Evropské unie

1. Xxxxxxxx

Xxxxxxxx stanoví xxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x bezpečného xxxxxxxxx x XXX x XXX s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx budoucích xxxxxxxx. Xxxxxxxx x bodě 31 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx s XXX x XXX, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx zaručena xxx, xx xx x xxxxxxx x vnitrostátními x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a možnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a veřejnosti, xx procesu xxxxxxxxxxx. Xxxxx čl. 10 xxxx. 2 Xxxxxxxx xx xxxxxxx státy xxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx x vnitrostátními xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx závazky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x XXX x XXX. Xxxxxxxx stanovuje, xx xxxxx členský xxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxx vnitrostátního programu xxx nakládání x XXX x s XXX, který xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx odpadů, xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxx fáze nakládání x XXX x XXX od xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xx povinnost xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx národních xxxxxxxx řádů, x xx xxxxxxxxxx do 23. 8. 2013.

X xxxx souvislosti xx xxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx §108 odst. 4 xxxxxxxxx zákona jde xxx rámec Směrnice (x tedy x xxxxxx xxxxxx 10), xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx zapojení xxxxx zúčastněných xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx rozhodování. Tato xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava, xxx xxx xxx xxxxx Směrnice, xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxx XX x Euratomu xxxxxx takto rozpracované xxxxxxxx xxxxxxxxx x XXX x XXX x zajištění „příležitosti xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx“ x xxx, xxxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx XX.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2003/35/XX ze xxx 26. května 2003 x účasti xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plánů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx Xxxx 85/337/EHS a 96/61/XX, xxxxx xxx x xxxxx veřejnosti x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx znění.

Navrhovaného xxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2003/35/XX xx xxx 26. xxxxxx 2003 x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plánů x xxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxx prostředí x x změně xxxxxxx Xxxx 85/337/XXX x 96/61/XX, pokud xxx o účast xxxxxxxxxx x přístup x právní xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x účasti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx některých xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se životního xxxxxxxxx, jednak xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx Rady 85/337/XXX x 96/61/ES. Podle xxxxxx 2 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xx veřejností xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx a jejich xxxxxxxx, organizace xxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxxxx článku 2 xxxx. 2 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zajistit, xxx veřejnost xxxx xxxxxx x účinné xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx plánů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx účelem xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zajistit:

- aby xxxxxxxxx xxxx informována x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx nebo jejich xxxx xx xxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxx, xxxx xxxxxx vhodnými xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx médii, jsou-li x xxxxxxxxx, x xxx xxxx veřejnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx návrzích, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx je xxxxx předkládat připomínky xxxx dotazy;

- xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx a programech, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx;

- aby se xxx přijímání xxxxxx xxxxxxxxxx náležitě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účasti xxxxxxxxxx;

- xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejností xxxxxxxxx xxxxx vyvinul xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozhodnutích x x xxxxxxxx a xxxxxxx, na xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx účasti xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx účasti xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxx xx xxxxxxx této xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxx x. 96/61/ES xx xxx 24. xxxx 1996 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx zřízeným xx xxxxxx x mohli xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx procesní zákonnost xxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o účasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx směrnici xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x to xxxxxxxxxx xx 25. 6. 2005.

Tato xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jež xxxx x příslušných xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx dotčené xxxxxxxxxx záměrem, tak x jejich xxxxxx, xxxxxxx těchto xxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, případně x xxxxxxx a/nebo připomínky. Xxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx povinnost xxxxxxxxx, xxxx. námitky a xxxxxxxxxx zúčastněných ve xxxx xxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx správnímu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx upravených xx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx o xxxxxxxxxx vlivů, xxx xxxx nijak xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx zákona a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx přijala Česká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x. 106/1999 Sb., x svobodném xxxxxxxx x informacím, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxx č. 123/1998 Xx., x právu xx xxxxxxxxx o xxxxxxxx prostředí, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx je xxx xxxxxxxxxx x zákonu x. 106/1999 Xx., x xxxxxxxxx přístupu x xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx x XX xx xxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx XXXXX xxx xxxx zveřejňuje dokumenty xx xxxxxx k XX xx xxxxx xxxxxxxx stránkách. Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Zejména xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neboť řada xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s XX je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx institucí xxxx xxxxxxxxxx institucí. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx by xxx xxxxx. Právní xxxxxx, xxxxx xx podobný xxxxxx vyžadovala, xx xxx xxxxxx xxxx x rozporu s xxxxxxxxx limity xxxxxx Xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxx ohled x xx právo xx xxxxxxx soukromí (x ochranu xxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx s pracovní x neformální xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fyzických xxxx. Xxxx práva jsou x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dané xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx úprava xx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxx nedotýká práva xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x. 106/1999 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ani xxxxx xxxxxx x. 123/1998 Sb., x xxxxx xx xxxxxxxxx x životním xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx x x xxxxx xxxxxxx probíhajících xxxxx xxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx již xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxx veřejnosti přístup x informacím, xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx procesů, x xx ve všech xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx zákon tak xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx směrnice.

3. Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/42/ES ze xxx 27. června 2001 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx prostředí.

Navrhovaného xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dotýká x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2001/42/XX ze xxx 27. června 2001 x posuzování vlivů xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx jejího xxxxxx I. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxx xxxx x životním xxxxxxxxx xx přípravy x přijetí xxxxx x xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, aby x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx prostředí, podléhaly xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx „xxxxx x xxxxxxxx“ xxxxxxxx plány x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx společenstvím, x rovněž xxxxxx xxxxxxx xxxxx:

- xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úrovni xxxx xxxxx xxxxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vládou a

- xxxxx xxxx vyžadovány xxxxxxxx x správními xxxxxxxx;

Xxxxx xxxxxx 3. xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x všech plánů x xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zemědělství, lesnictví, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx, vodohospodářství, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx plánování xxxx využívání xxx, xxxx u xxxxxxx xx xxxxxxxxxx posouzení xx xxxxx xxxx xx území. Xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx místní xxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxxx na životní xxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx směrnice xxxxxx xxxxxx členským xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx, zda plány xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx významný xxxx xx životní prostředí, xxxx xxxxxxxxxxxx veřejnosti.

Podle xxxxxx 4. xxxx xxxxxxxx se pak xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx provádí xxxxx xxxxxxxx plánu xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx směrnici xx národních právních xxxx, x xx xxxxxxxxxx xx 21.7.2004.

Tato xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx již xx xxxxxxxxxx právního stavu, xxx její xxxxxxxxx xxxx již upraveny x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsaženými x tomto xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxx občané, účastni xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x příslušnému xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x námitky a/nebo xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxxx vlivů xxxxxxxxx xxxxxx posuzovat, mají xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx řádně xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx nijak xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivů, xxx xxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx plně akceptuje xxxxxxxxx této směrnice.

Předkládaný xxxxx xxxxxx xx x souladu x xxxx uvedenými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx akty Xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx i Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxx. Návrh je xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxxxxxxx smlouvami, xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx

1. Xxxxxx x xxxx 1997, xxxxxxxxx xxx x. 3/2012 Xx. m. x.

Xxxxx Xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx x průběhu xxxxx xxxx nakládání x xxxxxxxxx palivem x XXX xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rizikům xxx, xxx jednotlivci, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx účinkům xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x současné xxxx x v xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x cíle xxxxxxxx xxxxxxxx byly xxxxxxxx, aniž xx xxxx xxxxxxxx schopnost xxxxxxxxx xxxxxxxx naplňovat xxx xxxxxxx a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x radiologickými xxxxxxxx x zmírnit xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx fáze xxxxxxxxx x XXX xxxx XXX. Úmluva xxxxxxx povinnost zpřístupňování xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx veřejnosti.

Z xxxxxxxxx xxxxxxx, že xx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx XX xxxxx nezabývá.

2. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pod x. 124/2004 Xx. x. x.

Xxxxxxxx úmluva xxxx sjednána za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x životním xxxxxxxxx veřejnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx veřejnosti x xxxxxxxxxxxxx procesech xxxxxxxxxx xx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx právní xxxxxxx x záležitostech xxxxxxxxx prostředí.

Aarhuská úmluva xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x článku 6. Xxxxxxxxx východiskem xx, xx strany xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v příloze X xxxxxx x xxxx dalších xxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx I xxxx 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx:

(x) xxxxxx xxxx obohacování xxxxxxxxx xxxxxx,

(xx) zpracování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx paliva xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů,

(iii) konečné xxxxxxx vyhořelého xxxxxxxxx xxxxxx,

(xx) výlučně pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

(x) xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx na xxxx xxx 10 xxx) xxxxxxxxxx radioaktivního xxxxxx xxxx radioaktivního xxxxxx na xxxxx xxxxx, než byl xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 6 odst. 2 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx veřejnosti „v xxxxxxxxxx xxxx fázi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx rozhodování“ xx. x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx.

Xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx veřejnosti x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx 6 xxxx. 4 xxxxxx, xxx něhož: „Xxxxx xxxxxx xxxxxxx účast xxxxxxxxxx x počátečním xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx ještě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx otevřeny x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx.“ X xxxxxxxxxx vyplývá, xx účast xxxxxxxxxx xx xxxxx zajistit x určité xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx všech xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx fázi (xxxxxx xxxxxx řízení), xxxxx xxxxx k povolení xxxxxxxxxx činnosti. Naopak xx xxx xxx xxxxxx důraz xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx předpoklad, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxx případě xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxxx xxxxxx č. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx vlivů xx xxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů („xxxxx XXX“).

Xxxx x judikatury Xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx úmluvy xxxxx xxxxxxxxx ke každému xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx procesu. Xxxxxxxxx x xxxxxx xx dne 26. 1. 2021, xx. xx. Xx. ÚS 22/17 (xxxxxxxxxx xx xx. návrhu xx xxxxxxx §70 xxxx. 3 věty xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x krajiny), Xxxxxxx soud xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxx. xxxxxxx veřejnosti xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx právě xxxxxxxxx xxxxxxx EIA xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxx předchozí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx občanských xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx procesech xxxxxx xxxxxx xxxx- xxxxxxxxx, xxxxxx nemají xxxxx účinek. X xxxxx xx se xxxx xx. 6 Xxxxxxxx xxxxxx vztahoval xx jakékoliv xxxxxxxx (xx xxxx) xxxxxx, xxxxx z xxx xxxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxx x tomto xxxxxx.

X xxxxxxx návrhu xxxxxx xxxx respektování zájmů xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zajištěno xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX (xx xxx xxx x účast veřejnosti xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zákonů.

Z xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx považovat xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx je xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

X. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právní úpravy xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx veřejné xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx dopadů xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx zákon xxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxx xxxxxxx správního řízení, xxxxxxx pokud xxx x účastenství dotčených xxxx x xxxx xxxxxxxx, ve kterých xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx materiální xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx statisíce xxxxx xxxxxxx xx jedno xxxxxxx řízení. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednání v xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx řádově xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx personální xxxxxxx xxxxxx uvažovány, protože xxxxxxx náročnosti xxxxxxxxx xxxxxx si nevyžádá xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správních xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx obcí x jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx určité xxxxxxx ponesou (např. xx xxxxxxxxxx stanovisek xxxx.), xxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxxx x obvyklého rámce x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx x souladu x xxxxxxxxxxx §113 xxxx. 2 atomového zákona xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §113 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x uzavření xxxxxxx XXX x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vlivu xx xxxxx xxxx xxxxxxx XXXXX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx účtu. Xxxxx xxxxxxxxxx §115 xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §118 x xxxx. xxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxx XXX xxxxxxx xxxxxxx xx vrub xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx nákladů xx xxxxxxx RAO, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a x xxx spojených xxxxxxxx SÚRAO. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx RAO. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx XX by xxxxx xxx xxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx účtu. Konečnou xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx záměru x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (např. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx průzkumných geologických xxxxx, xxxxxx budoucího xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxxx x xxxx problematice xxx Xxxxxxxxx zpráva XXX.

Xxxxxx xx podnikatelské xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, sociální xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx slabé, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx zákon xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx rovněž nemá xxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxx na xxxxxx x dopady na xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xx životní xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx. Po xxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxx pozitivní xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx jednotlivých xxxxxx směřujících x xxxxxxxx HÚ, resp. x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx a xxx

Xxxxxxxxx xxxxxx úprava xx xxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxx navrhovaného xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx zákon xxxx žádný xxxxx xx oblast ochrany xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Nová úprava xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informací xxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx, xxxxx xxxx se xxxxxx xxx xxxxxxx x informace, xxxxx xxxxxx povahu osobních xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx právně x xxxxxxxx zavedenými xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx tedy xxxxxxxx x novému xxxxxxxxxx osobních údajů.

V xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxxx x x xxxxxxxxx komunikace xxxx xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxx, x-xxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxx.). Tento xxxxxx x rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx veřejné xxxx x je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx kýženého xxxxx. Xxxxxxxx tímto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx i xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nakládání x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x ochraně xxxx xxxxxx ionizujícího xxxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx - XXX) xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 4 odst. 1 xxxx. h) Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vlády, x xx podle Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (Corruption Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxx xxxxxxxxx Úřad Xxxxx XX, Xxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx, xx „xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik xx xxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx navrhované právní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx snížení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx významnost (x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx) a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx mechanismu. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxxxxx) xxx dovodit xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxx xxxxxx.“

Xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx korupčních xxxxx xxxx identifikováno, xx navrhovaný xxxxx xxxxxxx změna xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jisté změny x xxxxxxxxx korupčních xxxxx. Xxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx dotčených xxxx může xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, ale x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx, xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxx stranu xxxxxxxxxx zákon xxxx xxxxx xxxxxxx vyšší xxxx transparentnosti x xxxxx procesu x xxx i xxxxxx xxxxxxxxxxx korupčních xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxxx.

X. Zhodnocení xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx žádný xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

X. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx tvorbu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X xxxxxxx x usnesením xxxxx č. 870 xx dne 9. xxxxxxxx 2019 bylo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx návrhu xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx této oblasti xxxxx nedotýká, xxxx xxxx obsahem xxxx xxxxxxxxx související s xxxxxxxx x HÚ. Xxxxx se tedy xx xxxxx většině x řízení, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předpisy (zejména xxxxxxx řád), xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx nastavené xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxx shrnout, xx návrh zákona xx digitálně přívětivý, x čemž xxxxxx x xxxxxxxxxx znění §8 xxxxxx zákona.


1 X plánovanou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx od 1. července 2023 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx zákonů x. 283/2021 Sb., xxxx xxxxxxxx xxxxx, x x. 284/2021 Xx., xxxxx, xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavebního zákona. Xxxxx dosavadního xxxxxxxxxx xxxxxx (183/2006 Xx.) xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx – viz zdůvodnění xx Xxxxxxxx části xxxx xxxxxx.

2 Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona (xxxxx č. 183/2006 Xx.) xx rozumí „xxxxxxxxx x územně xxxxxxxxx dokumentaci“.

3 Terminologií xxxxxxx stavebního xxxxxx (xxxxx x. 183/2006 Xx.) se rozumí xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxx

4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx (do 30. xxxxxx 2023)

5 Xxxxxxxx xx https://www.oecd-nea.org/rwm/public-documents/#one

6 „V Xxxxx republice existují x xxxxxxxxxxxxx oblastech, xxxx xxxx i x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zájmy, xxxxx se vyznačují xxx, xx pro xxxxxx dosažení se xxxx xxxxx „obětovat“ xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxxx xx třeba, xxx xxxxxxx dotčení xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zváženy a xxx protichůdné zájmy x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxx a xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxx prosazení veřejného xxxxx, xxxxxxxxx vybudování xxxxxxxx úložiště, zabránit xxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxx negativní xxxxxx xxxxxx ve xxx xxxxxxxxx („xxx xx xx xxxxxxxx“).“

II. Xxxxxxxx xxxx

X §1 (Xxxxxxx úpravy)

S xxxxxxx xx §108 xxxx. 4 atomového xxxxxx tento zákon xxxxxxxxxxx zvláštní xxxxx xxx stanovení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxx xxxxxxxx RAO x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx RAO x xxxxxxxxxx prostorech, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX, a xxxxxx, jakým xx x xxxx zajišťováno xxxxxxxxxxxx zájmů xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx §117 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx v §108 xxxx. 4 atomového xxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X tohoto xxxxxx xxxx právní úprava xxxxxxxxx xxxxx novou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx XX x ohledem xx požadavek xxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxx související xxxxxxxx xx standardního režimu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxx souhrnně xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx jsou v xxxxxxx HÚ xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx o xxxxxxx/xxxxxx:

- xxxxxxxxx XX XXXX,

- xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx zemské xxxx,

- xxxxxxxxx XXX XXXX,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do zemské xxxx,

- xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (umístění xxxxxx) x povolení xxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, výstavbě, xxxxxxx xx xxxxxxx, provozu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnost, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

- povolení xxxxxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí,

a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxx zákon xxxxxxxx xxxxxx zúžení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx HÚ, xxxxx x současné xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxx xxxxxxx x regulaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fází životního xxxxx XX x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx i xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx případech xxxxxx odchylky od xxxxxxxxxxxx režimu x xxxxx xxxxxxxxx respektování xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx občanů. Xxx každou procesní xxxx x xxxx xxxxxx tak nový xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx příslušnou xxxxxxxxxx xxxxxx úpravu, x xxx xxxxxxxxx, xx x v xxxxxxx XX budou aplikovány xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x vymezenými xxxxxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavby XX xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, horním a xxxxxxxx zákoně, jakož x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nad xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X §2 (Xxxxxxxx xxxxxxxx)

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, co xx xxxxxx hlubinným xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx hlubinného xxxxxxxx, jak xxx xxxxx odborná veřejnost, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxx, je obsažena x §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 378/2016 Xx., x xxxxxxxx jaderného zařízení, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxx pouze xxx xxxxx předmětné xxxxxxxx.

Xxx xxxxx řízení xxxxx tohoto xxxxxx, xxxxxxx předmětem xx XX, xxxx xxxxxxx xxxxx tuto xxxxxxxx xxxxxxxx x konkretizovat. Xxxxx xx z xxxxxxxx nutné xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx rovině x toho, xx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xx budoucna xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx úložiště xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxx v xxxxxxx 300 metrů xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxxx xx určené xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx. Xxxxxxxx má xxx trvalé, xxxx xxx úmyslu xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jednak z xxxxxxxxxx prostor, xxxx xxx x povrchových xxxxxxx, které xx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx části xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxx definice HÚ xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx zřejmé, xx se zákon xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx (xxx existujících) xxxxxxx, tedy například xxxxxxxxxx xxxxxxxx (definovaného x §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 378/2016 Xx., umístěného xxxx xxxxxxx pod xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx) a xxxxxxxx x ukládání xxxxxxx xxxxx či středněaktivního xxxxxx). Jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxx xxxxx vztahovat nebude, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tj. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu Richard, x kterého maximální xxxxxxx nadloží xxx xxxxxxx díly xxxx 80 x, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nacházejí cca 100 m xxx xxxxxxxx, konečně xxx xxxxxxxx radioaktivního xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx přípovrchovým úložištěm, xxxxxxxxxxx v §2 xxxx. x) xxxxxxxx x. 378/2016 Xx., xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zemského xxxxxxx.

X §3 (Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxx)

X xxxx. 1:

X xxxxxxx xxxxxxxxx XX XXXX xx i x xxxxxxxxxxx x XX xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o geologických xxxxxxx, zejména xxxxx §4 xxxx. 2 x 8, xxxx. §4x xxxx. 2 x §4x, pokud xxxxx zákon xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vyhrazených xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx problematiku XX, xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx právního stavu x XXX xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx7. Xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxx je na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx několik úložišť XXX, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx i x xxxxxxx xx xxxxxxx x geologických pracích, xxxx jiné x xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jako budoucí XX. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx území xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx řízení x xxxx žádosti lze xxxx využít xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxx dále x které vychází xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XX XXXX.

Xxxxx xxxxxx x geologických xxxxxxx xx tedy postupuje x xxx vyhledávání xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx RAO, xxxxx xxxx xxxxxxx nebude xxx HÚ xxxxxxx. Xxxxxxxxxx průzkum (x xxxx xxxxxxxxxx výzkum) xxx xxxxx xxxxxx - xxx xxxx xxxx v předchozím xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx k xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx XX v xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx jednu x xxxxx xxxxxxxxxx. Proto xxx xxxx s xxxxxxxx dáno, zda xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XX. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx slouží xxxxx tomu, xxx XXXXX xxxxxxx potřebné xxxxxxx informace x xxx, zda je xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx území, xxxxx xx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x realizaci xxxxxxx xxxxx nezbytných k xxxxxxxxx xxxxxxxx HÚ. Xxxxxxx nástrojem pro xxxxxxx ochranu xx xxxxxxxxx CHÚ ZZZK x xxxxxx vedeném xxxxx xxxxxxx zákona (x tomu xxxxxx xxxx). Tato právní xxxxxx xxxxxxxx potřebám xxxxxxxx XX.

X xxxx. 2:

Xxxxx §4x odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx PÚ XXXX xxxxx žadatele též xxxx, na jejímž xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx část xxxxxxxxx. X ohledem xx xxxxxxxxx účastenství xxxx x řízení x xxxxxxxxx PÚ ZZZK, xx požadavek xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx x ustanovení §108 xxxx. 4 atomového xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxx žádoucí xxxxxxxx xxxxx sadu xxxxxxxxxx pravidel, ani x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx, na xxxxxx xx xxxxxxx toto xxxxxxxxxx, tento zákon xxxxxxxx xxxxxxx na §4x odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx obec, xx xxxxxx území xx xxxxx průzkumného xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx již xxxxxx xxxxxxx xxxxx užívanou xxxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx obcí stanovuje xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx x geologických xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxx XX XXXX, xxxx XXX, xxxxxx, xxx x jeho xxxxxxx xxxxxxx ústní xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx. Pokud xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, nařídí MŽP xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, neboť účastníci xxxxxx xxxxx mít xxxxxxx formulovat xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx jednání. Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx podle §49 správního xxxx xxxxxxxxx. Obligatorní ústní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Správní xxxxx xxxx xxxxxxx určit, xxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxxxx z hlediska xxxxxxxxxx xxxx, že xxxxxxx xx jeho xxxx bude veřejná.

K xxxx. 3:

Xxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx jednání xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx občanů xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx 30 dní xx xxxxxxxx, aby xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx informovat xxxxxx, xxxxxx jejich stanoviska x xxxxxxxxx xxx xxxxxx x vyjádření xx správních řízení. Xxxxx xx o xxxxxxx specifičnost oproti xxxxxxxxx stanoveným x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx jednání, pokud xx xx mělo xxxxx, xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx souvisí x ustanovením §9 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vedeném xxxxxx po xxxx xxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx obce xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx x vedeném řízení x stihli zformulovat xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx. 4:

Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. X xxxxx xx xxxxxxx může xxxx, xx obec xxxx xxxxxxxxxx x objektivních xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx obsah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx velmi xxxxxxxxxxxxx spočívat xxxx xx sběru a xxxxxxxxxxx názorů občanů xxxx xxxx, což xxxx xxx časově xxxxxxx proces. Navrhované xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x prodloužení xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxx x obec x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Ministerstvo životního xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx obci xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X §4 (Výběr xxxxxxxx xxxxxxxx)

X odst. 1:

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx současné xxxxxx úpravy, xxxxxxx xx požadavky xxxxxxxxxx x upravuje xxxxxx xxxxxx hlavního x xxxxxxxxx xxxxxxxx XX.

Xxxxx xxxxxx hlavního x xxxxxxxxx xxxxx HÚ xxxxxxxxx MPO SÚRAO. Xxxxx tak xxxxxxxx xx stávající právní xxxxxx, xxxxx které xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x úvahu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx XXXXX, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx byla xxxxxxx pro zajišťování xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx RAO a xxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx, xxxx jiného, xxxxxxxx, xxxxxxxx, uvádění xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx úložišť XXX [xxx xxxxxxxxxx §113 odst. 4 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx].

Xxxxxx xxxxx HÚ xxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx XX, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx XX.

Xxxxx zahrnuje vyhodnocení xxxxx HÚ xxx xxxxxxxxx kritérií xxx xxxxxx hodnocení, xx. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx proveditelnosti x xxxxx xx životní xxxxxxxxx. Součást xxxxxx xxx tvoří xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vedených xxxxx §3 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x hlubinným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X odst. 2:

Xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxx XXX xxxx, xx obdrží od XXXXX xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Zákon xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx hlavního x xxxxxxxxx xxxxx XX, xxxx. jeho soulad xxxx. x platnými xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx zájmů. X průběhu výběru xxxxxxxx HÚ xxxx XXX xxxx jiné xxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxx má xxx umístěno hlavní xx xxxxxxx hlubinné xxxxxxxx (xx tomto xxxxx se pro xxxxx užití x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx „dotčená xxxx“), x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx obec xxxxxxxx, podkladem pro xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x záložního xxxxxxxx XX. Obce xxxx dle xxxxxx xx xxxxxxxxx 90 xxx. Xxxxx se x xxxxx xxxx, xxxxxxx povinnost, vláda x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxx bude XXX xxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xx všemi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu (XXX, Xxxxxxxx xxxxxxxxx s XxX a XXX), xxxxxx xxxxxxxxx dokumentací, x pohledu vhodnosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx obce k xxxxxx xxxxx xxxxxx xx stanovené lhůtě x xxxxxxxxx ministerstva xx Správou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadů.

K odst. 3:

Xxx předmětného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx HÚ xxxx xxxxxxxxx Vláda XX. Xxxxx xxx xxxx x rámci xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx vlády xxxxxxxxxx usnesením ze xxx 16. xxxx 1998 č. 610, xx znění xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx vlády. Vláda xxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx předložených XXX, xxx usnesením xxx xxxx finální x xxxxxxx úložiště, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx XXX k xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obou xxxxx Xxxxxxxxxx XX.

X xxxx. 4:

Vzhledem x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx XX xx xxxxx xxxxxx souhlas xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxx usnesením xxxxx xxxx. 3. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx 60 xxx xxx xxx, kdy x něj vláda xxxxxxxx, xxx xxxxx, xx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx, platí, xx x tímto xxxxxxxxx xxxxxxxxx souhlas.

Explicitní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx území XX x zároveň xxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx ČR ve xxxx důsledku xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx procesu xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx XX. Předmětná xxxxxx xxxxxxx xx xxxx důsledku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx HÚ xxxxxx jiným záměrům xxxxxxxxx zejména v xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, ke xxxxxx se vláda x Xxxxxxxxx XX xxxxxx explicitní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx XX x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. v Německu xx jiných zemích XX.

X §5 (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx chráněného xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxx)

X xxxx. 1:

V xxxxxxx xxxxxxxxx XXX XXXX se x xxxxxxxxxxx x XX xxxxxxxxx podle horního xxxxxx, xxxxxxx podle §17 xxxx. 1 x §34 xxxx. 2, pokud xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Ukládání XXX xx xxx §34 xxxx. 1 písm. x) horního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx. X xxxx xxxxxx xx xxxxx svá specifika, xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx speciálními xxxxxxxxxxxx.

X xxxx. 2:

Xx se xxxx zapojení xxxxxxx xxxx v xxxxxx x xxxxxxxxx XXX XXXX xx xxxxx x xxxxxxx na §34 odst. 2 xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx s §17 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úložištěm xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obcí xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx, xx zakládá účastenství xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx - xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, které xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vhodné x realizaci xxxxxxx xxxxx nezbytných k xxxxxxxxx projektu XX - stanoveno (jinak xxx dotčené xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §4), x xxxxxx x stanovení XXX XXXX vedeném XXX. Xxx o xxxxxxxxx xxxxxx účastenství xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx úpravě xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx dochází x xxxxxxxx celospolečenské poptávky xx xxxxxxx zvláštního xxxxxx xxxxxxxxxxxx v §108 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obcí x xxxxxx x xxxxxxxxx XXX XXXX.

Xxx pro xxxxxxx je třeba xxxxxxxx, že xx xxxxxxxx obec považuje xxxxx xxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx má být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx XX (xxxxxxx xx již x xxxxxxxx XX xxxxxxx x §2). Xx xxxx xxx xxxxx, xxx žádná obec, xxxxxxx xxx umístěním xxxxxxxxx HÚ xx xxxx katastrálním xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx HÚ xx xxxx katastrálním xxxxx, xxxxxx x xxxxxx x stanovení XXX XXXX xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxx úprava tedy xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, práv a xxxxxx, xxxx. xxx xxxxxxx dotčení měli xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx dotčeny, xxx xxxx-xx zbytí x pokud xxxxx x xx nejmenší xxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxx. 3:

Xxxxxx jako u xxxxxxxxx PÚ XXXX xxx i x xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx, xxx se xxxxx xxxxxxxxx seznámit xx xxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx. X tohoto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxx x §17 odst. 3 xxxxxxx zákona, xx xxx konat xxxxxxxx po xxxxxxxx 30 xxx od xxxxxxxx řízení. Xxxxx xxxxx minimální xxxxx xxx xxxxxxxx ústního xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx ji xxxxxxxx zde xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx horního xxxxxx, xxx občané měli xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx XX XXXX xxxxxxxx x zformulovat xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx. S xxxxx xxxxxxxxxxx souvisí xxxxxxxxxx §9 xxxx. 1, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx informaci x vedeném xxxxxx xx dobu xxxxxxx 30 xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

X xxxx. 4:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §17 xxxx. 3 xxxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx i obec, x vyjmenované xxxxxx xxxxxx správy xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx, jinak x xxx ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx přihlédnout. X xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, že xxxx xxxx potřebovat x objektivních xxxxxx xxxx času pro xxx stanoviska, xxxxx xxxxx předmětného xxxxxxxxx xxxx velmi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dané xxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx náročný xxxxxx. Navrhované ustanovení xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx lhůty xxx xxx připomínky a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xx xxx stane x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prodlouží.

K §6 (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxx)

X xxxx. 1:

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx se x XX postupuje xxxxx zákona x xxxxxxxx činnosti x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pak xxxxx §11, §17, §18 x §18x zákona x xxxxxxxx xxxxxxxx x §34 xxxx. 2 horního xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak.

Ukládání XXX x podzemních xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xx zemské xxxx xxx §34 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx, xxx již xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx dle §2 písm. x) xxxxxx x hornické xxxxxxxx hornickou xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx §11 zákona x hornické xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx báňský xxxx.

Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx kůry xxxxxx vyhledávání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx také xxxxxxxxxx §11, 16, 17, 18, 23, 32, 33 x §36 xx 39 xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx zvláštními xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx. Xxxx xxxx tedy x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXX. Xxxx xxxxxx úprava již x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XX a xx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxx, že xx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xx zemské xxxx - xxxxxxxx XXX x podzemních prostorech - podléhá xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zemské xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §9x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx xx respektování xxxxx xxxx a xxxxxx občanů ve xxxxxx §108 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxx x řízení x xxxxxxxx hornické xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx díky xxxxx na xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

X tohoto důvodu xxx xxxxxx třeba x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx zemské xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx §108 xxxx. 4 atomového zákona. Xxxxx zákon xxxx xx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zásadě x xxx existující právní xxxxxx a xxxxxxx x její xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxx. 2:

Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx řízení, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxx 30 xxx xx xxxxxxxx řízení. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx do xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxx x xx případnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Vzhledem x tomu, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nemá, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do tohoto xxxxxx. X xxx xxxxxxx xxxxxxxxx obce x xxxxxxx x §9 odst. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxx. 3:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §18 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx i xxxx, x xxxxxxx orgány xxxxxx správy xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nejpozději xxx xxxxxx jednání, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxx xxxx potřebovat z xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx předmětné xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx také ve xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dané xxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx náročný xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx lhůty k xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xx pokud xx tak xxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx báňský úřad xxxxx xxx vyjádření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X §7 (Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)

X odst. 1:

X XX, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona, pokud xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx jinak. HÚ xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve smyslu §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 6 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx provoz xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx XXXX. Xxxxx §19 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx, přičemž xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x povolení xxxxxxxx xxxx XXXX xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx nutno xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx vztahující xx x XX xxxxx xxxxxxxxx zákona xxxxx regulatorní xxxxx x rozhodnutími a xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx x slouží xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx řízení x xxxxxxxx záměru. K xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx XXXX xx základě §208 písm. q) xxxxxxxxx xxxxxx vydává xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx požadavky xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx tedy xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx obcí xxxx xxxxxx občanů xxxxxxxx xxxxxxx x navazujících xxxxxxxx dle xxxxxx x posuzování xxxxx.

Xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx upravoval xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx HÚ, xxxxx prováděcí xxxxxx xxxxxxx x atomovému xxxxxx, vyhláška SÚJB x. 378/2016 Sb., x xxxxxxxx jaderného xxxxxxxx, ve xxxx xxxxxxxxxx §18 stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx a způsob xxxxxxxxxx území x xxxxxxxx XX, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx XX xxxxxxxx.

X xxxx. 2:

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx je x xxxxxx x xxxxxxxx x oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx záření x principu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona a xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XX x vysokou xxxxxxxx xx zapojení xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx žádoucí, aby x rámci xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx využívání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx své xxxxx xxxx XXXXX, xxxx. xxxxxxx SÚJB.

S xxxxxxx xx specifický xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx typu řízení xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxxx XXXX x xxxxxxx xxxx, ale x stanovení xxxxxxxxxx XXXXX vyžádat si xx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx území xx být xxxxxxxx xxxxxxxx XX, vyjádření x činnosti, xxxxx xxxxxxxx je předmětem xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx HÚ. Xxxxx xxxxxx xxxxxx XXXXX, xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, žádosti x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx věty xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx činnost. XXXXX xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxx artikulovat xxx xxxxx. Na xxxxxxxxx xxxx dotčené xxxx xxxxx 90 xxx počítanou xxx xxx, xxx jim xxxx xxxxxxxx xxxxxx XXXXX i xxxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx. Xxxxx se x xxxxx obce, xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx vyjádření obcí xxxxxxx SÚRAO x xxxxxxx xxxxx 90 xxx jsou povinnou xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x umístění XX xxxxxxxxxxx SÚJB, x to vedle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx stanovených xxx xxxx žádost xxxxxxxx xxxxxxx. SÚJB xxxxxxx xxxxxxxxx obcí xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx s ním x jeho xxxxxxxxxx. Xxxx nicméně xxxxxx xxxxx xxxxx využít. Xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx, tak xx x žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

X §8 (Vztah x xxxxxxxxxx)

X odst. 1:

Xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx občanů. Zapojení xxxxxx xx zajištěno xxxxxxx prostřednictvím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx zájem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx - skrze xxxxxx xxxxxx obce. V xxxxxxx občanů obcí xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x jasně xxxxxxxxxxxx xxxxx jednání xx prospěch xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxx zájmů. V xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx na §2 xxxx. 2 xxxxxx x obcích, na §35 xxxxxx x xxxxxx x rovněž xx §16 téhož xxxxxx.

X tohoto xxxxxx xx obci v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx informaci x xxxxxx xx xxxx xxxxxxx 30 xxx xx úřední xxxxx, xxxxxxxx též xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x místě xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ohledně xxxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx stanoviska x zveřejněným xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx při xxxx vystupování a xxxxxxx v xxxxx xxxxxx x postupů xxxxx xxxxxx zákona.

Předmětná xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona (§3 xxxx. 3, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 2), xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx jednání, které xx ze xxxxxx xxxx xxxxx, může xxxxx xxxxxxxx xx 30 xxxxx xx xxxxxxxx řízení. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx času xxxxxxxx xx s plánovanými xxxxxx.

X xxxx. 2 x 3:

Předmětná xxxxxxxxxx xxxxxxxx na odstavec xxxxx a xxxxxxxxx, xx nejenom obec, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx státu xxxx x xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxx informovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxx o vydaném xxxxxxxxxx. Zákon stanoví, xx správní xxxxxx xxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx orgány xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informace xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Návrh xxxxxx xx xxx xxxxx, xxx veřejnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x doručování xxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx správním xxxx), xxx jedná se x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Správní xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, jak xx zvyklý x xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyvěšením xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x o xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx podle xxxxxx xxxxxx vyvěšením xx xxxxx xxxxxxxx stránkách. Xx xxxx xxx xxxxx, xxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uplatňovat xxx práva x xx výsledku nikdo xxxxx dotčen xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx XX.

X širším xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx navazuje xx úpravu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2003/35/XX ze dne 26. xxxxxx 2003 x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x programů xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxx Xxxx 85/337/XXX x 96/61/ES, xxxxx jde x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x právní xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, a xxxx xx úpravu xxxxxxxxx x §25 xxxx. 2 správního xxxx. Xxxxxxx lze xx xxxxx xxxxx spatřovat xxxxxxx návaznost xx xxxx citovanou xxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxx případě o xxxxxx implementaci xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxx xxxxxxx již xxxxxxx x. x. 100/2001 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx), ale xxx x určitou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nadstavbu xxxxxxxxxx xx obecné xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x přístupu x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx ve xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx úprava xxxx napomáhá k xxxxxxxxx důsledného a xxxxxxxxxxx poměřování xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxx, xxxx. xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx svůj xxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx argumenty xxxx xxxxxxx zváženy x x důsledku, aby xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx-xx xxxxx x pokud xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx, x újmy xxxxxxx dotčením xxxx xxxxxxxx kompenzovány.

K xxxx. 4:

X neposlední xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státu, xxx xxxxxxxx informovala xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přípravy, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX xx xxxxx internetových xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxx kladen xxxxxxx xx průběžné xxxxxxxxxxx xxx, aby v xxxxxx momentu xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx XX, xxxxxxx.

X xxxx. 5:

XXX xx spolupráci xx XXXXX xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx s xxxx x jejich zapojení xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX.

X §9 (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)

X xxxx. 1:

V Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx hlubinného xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx hlubinné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx hlubinného xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x datu 1.1.2024, xx xxxx xxxx celý xxxxxx xxxxxxxxxx řízení podle xxxxxx xxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx bude xxxxx řešit xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxx právní xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x řady xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx zásah do xxxxxx xxxx (řízení xxxxx §2 tohoto xxxxxx).

X xxxxxx důvodu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Vychází z xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx do zemské xxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úložiště, xxxxx xxxxxx pravomocně xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, dokončí podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx navazujících xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx hlubinného xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxxxxx, tudíž xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Harmonogram přípravy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx komentován v Xxxxxxxxx xxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx řízení xxxxx §5 (Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx zemské kůry) xxxx xxxxxxxxxx xx xx provedení geologického xxxxxxxx území provedeného xx xxxxxxxxx PÚ XXXX.

X xxxx. 2:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx x probíhat xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, popř. bude xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx hlubinné xxxxxxxx, xxxxx tento zákon xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx tak xxxx xxxxxxxxx na XX XXXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx XX ZZZK xx xxxxxxxx xx XX XXXX stanovená xxxxx tohoto zákona. Xxxxx případným xxxxxxxxxx xxxxx nebude xxxxx xxxxxx/xxxxxx důsledek x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x řízeních xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx radioaktivního xxxxxx. Xxxxx xxxxx potvrzuje xxxxxx XXX xx xxxx xxxxxxxx xx xxx 15. 8. 2019, xx. zn. 9 As 121/2018.

Žádná xxxxxx x stanovení XX XXXX xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxxxx xxxxxx.

X §10 (Xxxxxxxx)

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x hlubinným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x zájmu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lhůtou xx 1. xxxxx 2024.

V Praze dne 11. xxxxx 2023

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxxx. PhDr. Petr Xxxxx, Ph.D., XXX. x.x.

Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx:

Xxx. Xxxxx Síkela, x.x.

Xxxxxxxxx zpráva XXX

>>>