Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Návrh poslanců Marka Bendy, Heleny Válkové, Marka Výborného, Jana Chvojky, Dominika Feriho, Jana Farského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

237/0

Návrh

Důvodová zpráva

Obecná část

Zvláštní část

Xxxxx

XXXXX

xx dne               2018,

kterým xx xxxx zákon x. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx se usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Čl. X

Xxxxx č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx správní, xx znění xxxxxx x. 192/2003 Sb., xxxxxx x. 22/2004 Xx., zákona x. 237/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., zákona č. 127/2005 Xx., xxxxxx x. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., zákona x. 159/2006 Sb., zákona x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x 216/2008 Sb., xxxxxx x. 301/2008 Sb., xxxxxx x. 314/2008 Xx., xxxxxx x.&xxxx; 7/2009 Xx., zákona x. 320/2009 Sb., xxxxxx x. 118/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 294/2010 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 130/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx x. 275/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Xx., xxxxxx č. 87/2015 Xx., xxxxxx č. 375/2015 Sb., zákona x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 322/2016 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx. x zákona x. 365/2017 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §104a xxxx. 1 xx xxxxx „xx xxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany“ zrušují.

2. X §104x xx odstavec 3 xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx xxxxxxxx do xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona xxxxxxxx Xxxxxxxx správní xxxx xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

Čl. III

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 2019.

Důvodová xxxxxx

X. Xxxxxx část

1.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx právního xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx soudního xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx (x xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx, x to xx xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx správním soudem, xxxx x xxxxxx x kasační xxxxxxxxx, xxxxx je mimořádným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx rozhodnutí krajských xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nejvyšší xxxxxxx xxxx xx potýká x xxxxxxxx nárůstem xxxxx zatížení zejména x hlavní xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx x následujících xxxxx o napadlých xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx letech (2008-2018, x 18.4.):

2008

2889

2009

2524

2010

2213

2011

2388

2012

2955

2013

2849

2014

2647

2015

2886

2016

3246

2017

4610

2018

1474

Je xxxxxx, xx xxxxx xx trvalý, xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx úsecích xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxx.

1.2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx principů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vysokého xxxxx xxxxxxxxx x x xxx spojené xxxxxxxxxx xx délky xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx dříve zavedeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xx věci xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx pravomocného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxx xxx x xxxx případech, kdy xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx x xxx plnění xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxxx soudního xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxx. Aniž xx xxx xxxxx účel xxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx správním soudem: xxxxx xxxxxxxxxxx zkušeností xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cca x xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx měsíců, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx dříve x xx „vyřízení“ xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Zvýší xx xxxx xxxxxxxxxxx judikatury xxx xxxxxxxx i xxxxx xxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nic xxxxxx nepřinášející, xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx.

Xxxxx x naplnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx původní xxxxxx návrh xxxxxx č. 150/2002 Sb., soudní xxx xxxxxxx, (xxxx jen x. x. s.), xxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxx otevřená možnost xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stížností xxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx omezována.

Zákonem č. 350/2005 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx x x xxxxx xxxxxx č. 283/1991 Sb., x Xxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (zákon x xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx soudního xxxx správního včleněn xxxxxxxx nepřijatelnosti xxxxxxx xxxxxxxxx. Ten xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx (xxxxxxx xxxx) x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, přezkum xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xx xxxxxxx, x xxxxx je xxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx, tedy xxxxxxxxxxxx xxxxx. Jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx kasační stížnost „xxxx významem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx“. Jen v xxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx projedná, xxxxx xx odmítne.

V xxxxxx x xxxxxxx takových xxxxxxxxxx, od xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx citovaným, x xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:

„Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejným xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (§2 s. x. x.). Xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, než x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, primární xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xx xxxxxx patřících xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx správním xxxxxxxxxx (§12 xxxx. 1 x. x. x.). Xxx články xxxxxxxx xxxxxxxxx soudnictví xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx celého xxxxxxx.

X xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx různé xxxxxxxx xxxxxxxx, na prvním xxxxx nepochybně rozhodování x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx §12 xxxx. 1 ve xxxxxxx x §102 x. x. x.). Xx xxxxxx azylu v xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (§104a x. x. x.) je xxxxxxx stížnost mimořádným xxxxxxxx prostředkem xxxxxxxx xx případy xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx důvodů xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx přijata x xxxxxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx rozhodování x xx umožní Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx plnit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx toliko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stížností xx xxxxxxx xxxxxxxxx subjektivních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx i x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nestává méně xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx projednání xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx již xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tedy xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutého ve xxxxx stupních xxxxxx xxxxxxxx, xxxx ve xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx: xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ne xxxxxxx xxxx xxxxxxxx stejné xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx stejný xxx a energii xxxxx a znovu xx xxxxx stupních, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, s odlišným xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx stejnému xxxxxxxxx. Taková spravedlnost xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“, xx xxxxxx řečené xxxxx xxxxx, zatěžováním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x předem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx „přinese“ xxxxx xxxxxxxxx délku xxxxxx xxx stěžovatele, x xx xxxxx xxx xxxx, xxxxx i xxx xxxxxxx další xxxxxx, pro xxx xxxxxx systém není x ani nemůže xxx xxxxxxxxx nastaven.

S xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx subjektivních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx je navíc xxxxxx připomenout, xx x xxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx poskytnuta xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx věci xx xxxxxx krajského xxxxx, x to x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx automaticky xxxx právní xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stížnosti xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx dvěma xxxxx: xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx formální xxxxx xxxxx kladený xx xxxxxxxx spravedlivého xxxxxxxx xxxxxx (ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx bezvadnosti) xx xxxxx důsledcích xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x efektivitu xxxxx. Xxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx (viz xxxx. xxxxx xx xxx 13.11.2001, xx. zn. Xx. XX 15/01, Xx.x.x., xx. 24, xxx. 222-223; xxxxxxx xxx xxxxx ze xxx 6.11.2003, sp. xx. XXX. XX 150/03, Sb.n.ú., xx. 31, xxx. 149), ‘[…] xxxxx právní xxx xxxx x xxxxxx být x xxxxxxxx soustavy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k ochraně xxxx, jakož x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx právní xxx xxxxxxx a xxxxx xxxx přinášet x xxxxxx počet xxxx. Xxxxxx přezkumného, xxxx. xxxxxxxxxxx řízení může xxx reálně takováto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x nikoliv xxxx xxxxxx odstranit. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx instancí xx xxxxx výsledkem xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, na xxxxxx xxxxx efektivity xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. X pohledu xxxxxx kritéria je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nezměnitelnosti xxxxxxxxxx, xxxxx již xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.’

Xxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx“, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, představuje xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx byl zaveden xxxxxxx č. 350/2005 Sb. x xxxxxxxxx xx dni 13.10.2005. Je proto xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxx, jakými xxxxxxx x kritérii xx xxxx Xxxxxxxx správní xxxx x budoucnu xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx ve xxxxxx azylu jedině xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxx xxxxxxx xxxxxxx x intenzivní xxxxxxx, v níž xx – xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx – xxx Xxxxxxxx správní xxxx též nezbytné xxxxxxxx xxxxxx názor x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx, že přesah xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx jen x případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx řešené xxxxxx xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Primárním xxxxxx Nejvyššího správního xxxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx individuálních xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx výklad xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx rozhodovací xxxxxxxx xxxxxxxxx soudů.

O xxxxxxxxxxx xxxxxxx stížnost xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x následujících xxxxxxxx případech:

1) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx nebyly vůbec xx nebyly xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu.

2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx týká xxxxxxxx otázek, xxxxx xxxx xxxxxxxxx judikaturou xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přitom xxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx soudů x x rámci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3) Xxxxxxx stížnost xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx tzv. xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx znamená, xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx právní otázky, xxxxxx xxxxx správními xxxxx xxxxxxxx.

4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zásadní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxxx xx hmotně-právního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx případě xxxx jednat xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx:

x) Xxxxxxx xxxx ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx soudní xxxxxxxxxx x nelze xxxxx xxxxxxxx, že x tomuto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i x budoucnu.

b) Xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx procesního práva.

Zde xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx intenzity, x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx k xxxx xxxxxxx, věcné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx by xxxx xxxxxxx. Nevýrazná xxxxxxxxx xxxxxxxxx procesního xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.“ (xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 26. xxxxx 2006, x. j. 1 Xxx 13/2006 - 4, Sb. XXX 933/2006).

Od xxxxxxx xxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřijatelnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx případech. Xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx soud xxxx žádné x xxxx xxxxxxxx. Konkrétně x xxxxxxxxx xxxxx 169 xxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxx), x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Nejvyšším xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx 5 xxxxxxxxx (xxxxxx 3 % xxxx). Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ústavnost xxxxxxxxx §104a x. x. x. X xxxx xxxxxxxxxxx je x xxxxxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 23 xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx); xxx x xxxx xxxx vedeny x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx zrušení předmětného xxxxxxxxxx x. x. x. Konkrétně xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx 29.3.2007, xx. zn. XXX. XX 529/07; ze xxx 15.10.2009, sp. xx. IV. ÚS 1850/09 a xx xxx 3.1.2017, X. XX 2334/16. V xxxx zmíněném Ústavní xxxx x ústavnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx (xxxxx xxxxxx):

„Xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx soud xx xxx této xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příslušných xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Pokud Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x výše xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx svým xxxxxxxx podstatně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx v tomto xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx. Naopak, Xxxxxxxx xxxxxxx soud při xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxx soudního řádu xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxx §104a xxxx. 3 x. ř. x., x xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx proto Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx Nejvyššího správního xxxxx xxxx Ústavní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx proto, že x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx být xxxxxx. Pouze xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx zásah do xxxxx na spravedlivý xxxxxx xxxxxxxx soudního xxxxxxx; xxx takového xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx opravného prostředku.

Ke xxxxxxxx závěru xxxxxx x hlediska Xxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, že čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx kasační xxxxx. X pravomoci xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx přezkoumání rozhodnutí xxxxxxxxxx xx základních xxxx x svobod xxxxx čl. 36 xxxx. 2 Listiny.

Nad rámec Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx právo azylu xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx; xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x svobod, ani xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx právech, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, nezaručují, xx xxxxx azylu xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (viz xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30.1.2007 sp. xx. XX. XX 553/06, viz též xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. XX. XX 532/02). “

Xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx dovolatelů xxxx Xxxxxxxxx soudem x xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx řád xxxxx x §237 xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxx, že xxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je „xxxxxxxxx xxxxx každému xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx, xxxxxx se odvolací xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx závisí xx vyřešení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx odvolací xxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx rozhodovací xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xx dovolacím xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx-xx být xxxxxxxxx xxxxxx vyřešená xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.“ Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kasační xxxxxxxxx, xxxxx xx však xxxxx omezená xxx xx věci xxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx nejvyšším xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Předkládaný xxxxx xx xxxxx toto xxxxxxxxx narovnat.

1.3 Xxxxxxxxxx xxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx x ústavním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x mezinárodními xxxxxxxxx podle čl. 10 Xxxxxx

Xxxxxxxxxx návrh zákona xx x souladu x xxxxxxxx pořádkem Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Ústavy.

1.4 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxx rozpočet x xx xxxxxxx veřejné xxxxxxxx

X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx neplynou xxxxx xxxxxx xx státní xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx krajů x xxxx).

XX. Xxxxxxxx xxxx

K čl. I bodu 1:

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx stavu xxxxxxxxx a s xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kasační stížnosti, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx.

K čl. I bodu 2:

Xxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx možnosti xx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, navrhuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, proč nebyl (x souladu x xxxx citovanými xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) x daném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx dodat, xx až xx xxxxx ojedinělé xxxxxxx Xxxxxxxx správní soud xxxxxxxx, xxxxx zakotvené x §104a odst. 3, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx nepřijatelnost, xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

K čl. II - Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v upřednostnění xxxxxx xxxxxxx účastníků xxxxxx xxxx správními xxxxx xxxx okamžitým xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 350/2005 Sb., xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nepřijatelnost xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany (původně xxxxx).

K čl. III – Účinnost:

Navrhuje xx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2019.

X Xxxxx xxx 11. července 2018

Xxxxx Xxxxx, x. x.

Xxxxxx Xxxxxxx, x. r.

Marek Xxxxxxx, x. x.

Xxx Xxxxxxx, x. x.

Xxxxxxx Xxxx, x. r.

Jan Xxxxxx, v. r.

Kateřina Xxxxxxxxx, x. r.

Zbyněk Xxxxxxxx, v. x.

Xxxxx Xxxxxx, v. r.

Tomáš Xxxxxxxx, v. r.

Xxxxx xxxxx xxx.xxx.xx