Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1102/0

Návrh

Důvodová zpráva

Obecná část

Zvláštní část

Xxxxxx xxxxx

XXXXX

xx xxx …………………. 2020

x xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx látku pro xxxxxxxx proti onemocnění XXXXX-19, o xxxxxxx xxxx způsobené xxxxxxxxx xxxxxx těmito xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx x. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX OČKOVACÍ XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX-19 X XXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

§1

Xxxxxxxxxx léčivých přípravků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx očkování proti xxxxxxxxxx XXXXX-19

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx je xx xxxxxx zajištění očkování xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxx xxxxxxxx SARS-CoV-2 (xxxx xxx „onemocnění XXXXX-19“) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx Komise X(2020) 4192 xx xxx 18. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx státy x xxxxxxxx očkovacích xxxxx xxxxx XXXXX-19 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxx xxxxxxxx distribuci xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx1) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provádějícími xxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx distribuce léčivých xxxxxxxxx stanovené zákonem x léčivech1) se xx činnost Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx provádí pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx přípravku xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx osobě léčivým xxxxxxxxxx obsahujícím xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19

Xxxx xxxxxxx osobě, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §1 odst. 1, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §1 xxxx. 1, xxxxx-xx následkem xxxxxx xxxxxxxx x zvlášť xxxxxxxxx ublížení na xxxxxx xxxxxxxxxx, vytrpění xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx použije xxxxx č. 116/2020 Sb., x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx zákona x veřejném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

§3

Xxxxx č. 48/1997 Sb., o xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x změně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 242/1997 Xx., xxxxxx x. 2/1998 Sb., xxxxxx x. 127/1998 Xx., xxxxxx č. 225/1999 Sb., xxxxxx x. 363/1999 Xx., xxxxxx x. 18/2000 Xx., xxxxxx x. 132/2000 Sb., zákona x. 155/2000 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 167/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx č. 258/2000 Xx., zákona x. 459/2000 Xx., xxxxxx x. 176/2002 Sb., xxxxxx č. 198/2002 Xx., xxxxxx x. 285/2002 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Xx., xxxxxx x. 222/2003 Xx., xxxxxx x. 274/2003 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 424/2003 Xx., zákona x. 425/2003 Xx., xxxxxx č. 455/2003 Xx., xxxxxx x. 85/2004 Xx., zákona x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 422/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Sb., zákona x. 438/2004 Sb., xxxxxx x. 123/2005 Xx., xxxxxx č. 168/2005 Xx., xxxxxx x. 253/2005 Sb., xxxxxx č. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 361/2005 Xx., xxxxxx x. 47/2006 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., zákona č. 112/2006 Sb., zákona x. 117/2006 Xx., xxxxxx č. 165/2006 Xx., zákona x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 214/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Xx., zákona č. 264/2006 Xx., xxxxxx x. 340/2006 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 57/2007 Xx., zákona x. 181/2007 Sb., xxxxxx č. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 137/2008 Xx., xxxxxx x. 270/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx č. 59/2009 Xx., zákona x. 158/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Sb., xxxxxx x. 362/2009 Sb., xxxxxx č. 298/2011 Xx., xxxxxx x. 365/2011 Xx., xxxxxx x. 369/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx x. 1/2012 Xx., xxxxxx x. 275/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Sb., xxxxxx x. 44/2013 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 238/2013 Xx., xxxxxx x. 60/2014 Sb., xxxxxx x. 109/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., zákona x. 256/2014 Xx., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx č. 1/2015 Sb., xxxxxx x. 200/2015 Sb., xxxxxx č. 314/2015 Xx., xxxxxx x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 66/2017 Sb., xxxxxx x. 150/2017 Xx., zákona x. 183/2017 Xx., zákona x. 200/2017 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 231/2017 Xx., xxxxxx x. 290/2017 Sb., xxxxxx x. 282/2018 Xx., xxxxxx x. 45/2019 Xx., zákona x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 262/2019 Xx., zákona č. 277/2019 Sb., xxxxxx x. 165/2020 Xx., xxxxxx x. 205/2020 Xx. x xxxxxx x. …/2020 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §17 xxxx. 7 xxxxxxx d) xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 35 xxx:

„x) smlouvy xxxxxx, xxxxx xxxx oprávnění x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x léčivech,

1. léčivé xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx pravidelná xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxx očkovacích xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obsahujících xxxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxx XXXXX-19 vyvolanému xxxxxxxx XXXX-XxX-2, xxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx onemocnění XXXXX-1935), xxx-xx x xxxxxxxx podle §30 xxxx. 2 xxxx. x),

35) Xxxxx x. …/2020 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx látku xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přípravky x x změně zákona č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

2. V §17 xx xx xxxxx xxxxxxxx 7 xxxxx nahrazuje xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx léčivé přípravky xxxxxxxxxx xxxxxxxx látku xxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxxxx původcem XXXX-XxX-2, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 2 xxxx. g); xxxx smlouvu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx x to Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“.

3. V §30 xx na xxxxx odstavce 2 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:

„x) xxxxxxxx x xxxxxx léčivých přípravků xxxxxxxxxxxx očkovací xxxxx xxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX-XxX-2, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přípravkem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx látku pořízeným xx základě xxxxxxxxxx Xxxxxx X(2020) 4192 xx dne 18. xxxxxx 2020 x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx očkovacích xxxxx xxxxx XXXXX-19 jménem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx postupech; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxxx xxxxxx očkování xx xxxxxxx stanovených pro xxxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxx; xxxxxxx pojištěnců x xxxxx xxx očkování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vláda xxxxxxxxx.“.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX

§4

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

1) Zákon č. 378/2007 Sb., x xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o léčivech), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

DŮVODOVÁ XXXXXX

X souladu x xxxxx 3.8 xxxx. x) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx regulace (XXX) x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx vyhlášený xxxxx xxxxxxxxx zákona x bezpečnosti České xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ohrožení xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2) xx xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX) x tomuto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X. Xxxxxx xxxx

X) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx) a xxxxxx přípravky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „očkovací xxxxx“) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §30 xxxx. 2 xxxxxx č. 48/1997 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx současné xxxxx xxxxx xxxxxxx nezohledňuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx novému xxxxxxxxxx XXXX CoV-2, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

X) Odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx

Xxxxx očkovacích xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxx rozdělení xxxx xxxxxxxxxx členské xxxxx. Evropská xxxxxx xxxxxxxx dohodu se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx jménem jednat x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Ve xxxxxxx xx mj. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, že nebudou xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxx společnou xxxxxxxxxxx xxxxxx EU. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prostředky, xxxxxxx Xxxxxx disponuje x xxxxxxxxx rozpočtů xxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx s xx nejvíce xxxxxxx xxxxxxx. Xx tím xxxxxx xxxx přijato xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx státy x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXXXX-19 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X ohledem xx xxxxxxx rychlé xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §30 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx širokého xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx hlediska xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Nově se xxx xxxxxxxxx nárok xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x očkovací látky xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxx původcem SARS-CoV-2. X xxxxx xxxx xxxx xxxxx očkovací xxxxx xxxxxxxxxx státem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx x pořízení xxxxxxxxxx xxxxx proti XXXXX-19 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a souvisejících xxxxxxxxx. Rozšíření nároku xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x schválení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx proti XXXXX-19 xxxxxx xxxxxxxxx států x souvisejících postupech. Xxxxxxx zákona xxx xxxx řešena xxxxxxx xxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx nákupu xxxxxxxx látky státem.

Vzhledem x xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx látek xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x uhradit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx látek poskytovatelům xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx očkování xxxxxxxx. X xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx způsob xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx následující xxxxxxxxxxx.

1) Stát jako xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxx bude xxxxxxxxxx očkovací látky xx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx případě xx měl xxxxx xxxxxxxxx xx distributora xxxxx xxxxxx č. 378/2007 Sb., x léčivech a x změnách některých xxxxxxxxxxxxx zákonů (zákon x xxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. X xxxxxxx na xxxx uvedené xxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx, xxx xx xxxxx x očkovací xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx není možné, xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx (Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví) xxxxxxx splnit všechny xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx distribuce. X xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx x tomto xxxxxxx, xxx se xxxx xxxxx distributorem pouze x xxxxxx vlastníka xxxxxxxx látky, ale xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nakládat, xxx zároveň nemusel xxxxx přísné xxxxxxxx xxxxxx x léčivech, xxxxx x daném xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

2) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx léčivých přípravků

V xxxxxxx xxxxxxx očkovacích xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxx nezbytné xxxxxxxx zákonné xxxxxxxx xxx samostatnou xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a zároveň xxx založení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxxxxxx x zdravotními xxxxxxxxxxxx (konečný xxxxxx). X xxxxxxxx by xxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx smluvního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dodávky xxxxxxxxxx xxxxx ve vlastnictví xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poskytovatelům xxxxxxxxxxx služeb.

Výběr distributora xxxx xxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxx č. 134/2016 Sb., x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (dále xxx zákon „č. 134/2016 Sb.“), x tím, xx xxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx uveřejnění xxxxx §63 x xxxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Zákonná xxxxxxxx xxx postup x xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx podle §63 xxxx. 5 xxxxxx x. 134/2016 Sb., x zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx („Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xx nezbytné x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx zadavatel xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxxxx, x nelze xxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx jednací řízení x xxxxxxxxxxx.“), xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx dostatečná. Xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zadavatel xx nezpůsobil x xxxxx je xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx veřejné zakázky xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nebylo xxxxx distributora vybrat x potřebné xxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx látka x xxxxxxxxx x došlo xx xxx x xxxxxxxxxx prodlení v xxxxxxxx xxxxxxxxx očkování. X xxxxxxx xx xxxxx osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx očekává, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěžitelé, kteří xxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx. Zákon xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxx xxxxx xxxxxxxx látky xxxxx být xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťovnami xxxxx

Xx xxxxxxx vykázaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx uhradí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx očkovací xxxxx xxxxx ve xxxx ceny, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx pak xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (02105). Zdravotní xxxxxxxxxx tedy xxxxx xxxxx skutečně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který x nimi x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Tzn. xxxxxxxxx xx dalším xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx, následně xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx.

4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skupin

Návrh xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx vlády x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupin xxxxxxxxxx. Samotný xxxxx xxxxxxxx zákonem xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx bude xxxxxxxxx xx všechny osoby xxxxxxxxx x XX xx xxxxxxx xxxxxx č. 48/1997 Sb. X první xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx měsíců dostatek xxxxxxx xxxxxxxx látky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zajištění xxxxxxx nejzranitelnějšího obyvatelstva x zdravotnického personálu xx xxxx xxxx xxxxxxx, aby, xxx xxxx xxx takový xxxxxx zakotvena možnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Pokud x potřebě vydání xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x očkování xxxxx, xxxx platit xxxxxx právní úprava xxxxxxxx přímo x xxxxxx.

5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx způsobené xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx COVID-19

Návrh xxxxxxxx také xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx případných xxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zákona č. 116/2020 Sb., o xxxxxxx xxxx způsobené povinným xxxxxxxxx. Xxxx opatření xx za cíl xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxx, xxxx-xx xx těmto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, čímž xx xxxx xxxx xxxxxxx docílit xxxxxxx xxxxx x očkování xxxxx onemocnění XXXXX-19.

X) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx x xxxxx celku

Cílem právní xxxxxx je zahrnutí xxxxxxxxxxxx očkování x xxxxxxxx látky proti xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX-XxX-2 xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx očkované xxxxx x systému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XX. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx tedy očkování x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pojištěncům xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx právní xxxxxx xx xxx zakotvit xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx očkovací xxxxx, xxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb. Xxxxx naopak není xxxxxxxxx konkrétních xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xx x rámci xxxxxxxxxx smluv mezi xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx-xx by x xxxx změně, xxxxxx xx možné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovat. Xx se xxxxxxxx, xx x takovém xxxxxxx by xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx být významně xxxxx, xxx je xxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Bez xxxxxxx xxxxxx xxxxxx tak xxxxx očekávat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx lépe xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx šíření viru XXXX-XxX-2.

X) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky

Návrh je x xxxxxxx x xxxxxxxx pořádkem Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx čl. 31 Xxxxxxx xxxxx, že: „Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx veřejného pojištění xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.“ V xxxxxxx s tímto xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx očkování (xxxxxxxx očkovací látky) xxxxxx xx prevenci xxxxxxxxxx COVID-19.

E) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx s xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx judikaturou soudních xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x tedy s xxxx xxxx xxx x xxxxxxx. Nákup xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxx xxxx xxxxxxx x rozhodnutí Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x členskými xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXXXX-19 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x souvisejících xxxxxxxxx ze xxx 18. xxxxxx xxxx 2020.

X) Zhodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx žádných xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

X) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx

Xxxxxx úprava xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx rozpočty. Xxxxxxxx xxxxx očkovacích xxxxx xx realizován přímo xxxxxx ve xxxxxxxxxx x Evropskou komisí, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx objemu xxx xxxxxxx členské xxxxx XX xx xxxxxxx výrobců. Xxx xx třeba xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx úpravou, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x bez ní. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx veřejných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxx zde xxxxxx.

X xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 416/2004 Sb. (prováděcí xxxxxxxx x zákonu x. 32/02001 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx správě x x xxxxx některých xxxxxx) a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nutné disponovat x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Toto je x pohledu české xxxxxxxxxxx xxxxx i x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. XX, xxx systém zdravotního xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxx, xx xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxx zavázala xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx 1,72 miliardy Xx, a xx x xxxxxxx xxxxxxxx x.x. X xxxx xxxx jsou zahrnuty xxxxx pro xxxxxx 5,5 xxx. xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx ceny xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx na obsah xxxxx xxxxx, nicméně x xxx xxxxx, xx xx x xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx 2 do 15 EUR za xxxxx xxxxx.

Xxxxx náklady xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zapojit se xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx by měla xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx x xx dalších vyjednávaných xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx xxxxx vakcín xxx x relativně xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx jasné, xxx, xxx a xxxxxxx x výrobců xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v souladu x xxxxx výkonu xxxxxxxx (02105), xxxxx x xxxx 2020 xxxx 223,2 Xx. X případě xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x. z. x. xxxxx činit xxx 670 xxx. Xx. X xxxxxxx xxxxxxx dodávek bude xxxx úhrady xxxxxxx xx xxxxxxxx (jedna xxxx dvě xxxxx) x xxxxx očkovaných xxxx.

Xx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x odškodňování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxx, xx xxxxxxxx upozornit, xx xxxxxxx uzavírané x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx úhradu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx po státu. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro státní xxxxxxxx, naopak lze xxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odškodňování xx xxxxx být náklady xxxxx, než xxxxx xx regresně xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy vymáhal xxxxxxx očkovací látky.

H) Xxxxxxxxxx xxxxxx navrhované xxxxxx úpravy ve xxxxxx x ochraně xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx údajů.

I) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx korupční xxxxxx. Xxxx xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx bude xxxxxxxxx x první fázi xx xxxxxxxxxxxxx cenou, xx xxx xx xx výrobce xxxxxxxx Xxxxxxxx komise. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx látky (xxxxxx) xxx plyne x obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů. Xxxxx xxxxxxxxxxxx očkovacích látek xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx č. 134/2016 Sb., x to xxxxxxxxxxxxxxx jednacího xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx zveřejněna x xxxxxxxx xxxxx x na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx §17 xxxx. 9 xxxxxx x. 48/1997 Xx.). Celý xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx kontrole xxxxxxxxxxx xxxxxx (Ministerstvo zdravotnictví, Xxxxxxxxxxxx financí, Nejvyšší xxxxxxxxx xxxx).

X) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx bezpečnost xxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxxx státu. Xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osob, xxxx xxxxx postupně xxxxxxxxxxx restriktivní xxxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx xxxx XXXX-XxX2.

X) Zdůvodnění xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx co xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxx, xx je xxxxxxxx zahájit xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx poskytovatelům xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxx pojištěncům. X opačném xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx obyvatelstva a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

XX. Xxxxxxxx část

K xxxxx I

K §1

Vzhledem xx xxxxxxxxxxx, xx pouze xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Komise C(2020) 4192 xx xxx 18. xxxxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx XXXX-XxX-2, xxxx se Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxx jejím xxxxxxxxxx a tudíž x xxxxxxx xx xxxxxxx x léčivech xxxxx xxxxxxxxxxxxx.&xxxx; Fakticky xx xxx xxxxxxxxxxx, xx xx nedojde x xxxxxxx, xxx xx xxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx fyzicky xxxxxxxx. Xxxxx xx stanoví, xx svoji pravomoc xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx kteréhokoliv standardního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx tyto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx za xxxxxx distribuce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vybranému xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nakládat x xxxxxxxx látkou x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pojištěncům.

Zároveň xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Ministerstvo zdravotnictví. Xxxx totiž xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x žádném xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxx xxxxxx xxxx výjimka nebude xxx dopad xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řetězce, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx zajištěna xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx.

K §2

Xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxx odškodnění xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx očkováním xxxxx onemocněním COVID-19. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 116/2020, x xxxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxxx očkováním. Xxxxxxxx k tomu, xx smlouvy uzavírané x výrobci očkovacích xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx bude xxxxxxx náklady xx xxxxxx xxxxxxxx újmy xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx mohl xxxxxxxxxx k odškodnění xxxxxx.

X xxxxx XX, §3

X xxxxxxxxxxxxx xxxx 1 (§17 xxxx. 7)

Xxxxx č. 48/1997 Sb. upravuje xx vztahu k xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx uhradit xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx XXXX-XxX-2 (xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx nenakupuje xxxx xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxxxxx xxxxxxx předmětné xxxxxxxxxx. Tím xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx distribuce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx xxxx 2 (§17 xxxx. 7)

Xxxxxxx se doplňuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx látky Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx jako u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx distributorů xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx. Xxxxxxxxx předpokladem úhrady xxx xx vykázání xxxxxx xxxxxxxx pojištěnci xx xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxxxxx pojišťovně, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na §30 xxxx. 2 xxxx. x). Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. četnost xxxxxxxx úhrady) pak xxxxxxx právě xxxxxxx xxxx Ministerstvem zdravotnictví x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xx povinna xxxx smlouvu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx ode xxx, xxx xx k xxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx xxxx 2 (§30 xxxx. 2)

Xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxxxx xxxxxxxx SARS-CoV-2 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x případě, xxx xxxx xxxxxxxx látka xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx dohody s xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx XXXXX-19 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx postupech.

Zároveň xx xxxxxxx zákonné xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx časová xxxxxxxxxxxx očkování xxxxxxxxx xxxxxx obyvatelstva. X xxxxxxx, že vláda x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx, kdy xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx všichni pojištěnci.

K xxxxx XXX, §4 (xxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx nejširšímu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx XXXXX-19 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dnem xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx, x xx x souladu x xxxxxxxxxxx §3 xxxx. 4 xxxxxx č. 309/1999 Xx., x Xxxxxx xxxxxx a x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxx x podobě navrhované xxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. To xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx hrozí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 včetně xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx části xxxxxxxxxxxx x další propad xxxxxxxxx.

X Xxxxx dne 30. xxxxxxxxx 2020

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxxx Xxxxx x.x.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

xxx. XXXx. Xxx Xxxxxx, Ph.D., x.x.

Xxxxx xxxxx www.psp.cz