Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

972/0

Návrh

Důvodová zpráva

Obecná část

Zvláštní část

Xxxxxx návrh

ZÁKON

ze xxx&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx;&xxxx; 2020

xxxxxx xx mění xxxxx č. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a jiném xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

Xxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:

Čl. X

X xxxxxx č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xx xxxxx zákona x. 383/2005 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 158/2006 Sb., zákona x. 161/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., xxxxxx x. 179/2006 Sb., zákona x. 342/2006 Xx., xxxxxx č. 624/2006 Xx., xxxxxx x. 217/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx č. 343/2007 Xx., xxxxxx x. 58/2008 Xx., zákona x. 126/2008 Xx., xxxxxx č. 189/2008 Xx., zákona č. 242/2008 Xx., xxxxxx x. 243/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 384/2008 Sb., zákona x. 49/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 378/2009 Sb., xxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx x. 73/2011 Xx., xxxxxx x. 331/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Sb., xxxxxx x. 420/2011 Xx., zákona č. 472/2011 Xx., zákona x. 53/2012 Xx., xxxxxx x. 333/2012 Xx., xxxxxx č. 370/2012 Sb., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 64/2014 Xx., xxxxxx x. 250/2014 Sb., zákona x. 82/2015 Xx., xxxxxx x. 178/2016 Xx., xxxxxx x. 230/2016 Sb., xxxxxx x. 101/2017 Xx., xxxxxx č. 222/2017 Xx., xxxxxx x. 167/2018 Sb., xxxxxx x. 46/2019 Sb. x zákona č. 284/2020 Sb., xx xx §184 xxxxxx xxxx §184a, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§184x

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx přítomnosti xxxx, žáků a xxxxxxxx ve xxxxxxx

(1) Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx krizového xxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxx mimořádného opatření xxxxx zvláštního xxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx z nejméně xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxx xx škole xxxx xxxxxxx dětí, xxx které xx xxxxxxxxxx vzdělávání povinné, x mateřské  školy xxxx x odloučeného xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxx třídy, xx které xx xxxxxxxxxx pouze xxxx xxxx, poskytuje škola xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Vzdělávání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příslušného xxxxxxxxx vzdělávacího xxxxxxxx x školního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxx okolnostem.

(3) Děti, xxxx a studenti xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx distančním xxxxxxxx x xxxxxxxx žáků xxxxxxxx umělecké školy x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx. Způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dítěte, xxxx xxxx studenta xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx osobní xxxxxxxxxx xxxx, žáků xxxx xxxxxxxx ve xxxxx x důvodu krizového xxxxxxxx vyhlášeného podle xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx zákona, xxxxx x xxxxxx nařízení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx

x) odlišné termíny xxxx lhůty xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx prováděcími xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx stanovené xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx jejich naplnění xxxx možné xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vzdělávání, pokud xx postup xxxxx xxxxxx zákona xxxxx xxxxx nebo by xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx obtíže;

opatření xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx zásadami x cíli xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxxxx xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx povahy se xxxxxx xxx řízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Opatření xxxxxx povahy ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx úřední xxxxx x xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xx dobu nejméně 15 xxx. Opatření xxxxxx povahy nabývá xxxxxxxxx dnem xxxxxxxx xx xxxxxx desce xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx změní.“.

Xx. II

Účinnost

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxx vyhlášení.

XXXXXXXX ZPRÁVA

X. XXXXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx, kterým xx xxxx zákon č. 561/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx odborném x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

1. Xxxxxxxxxx platného xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx obecně, xxx x pro xxxxxxxx xxxxxxxx, střední xxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx školy x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zkoušky nebo xxxxx xxxxxxx školy xxxx x xxxxxxx xxxxxxx studia xxxxxxx xx školských právních xxxxxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, žáků nebo xxxxxxxx ve xxxxx.

Xxxxxx xxxxx, že školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (k xxxx srov. §22 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx).

X rámci základního xxxxxxxxxx xxxxxxxx legislativa xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Žák xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházce xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x souladu x §36 xxxx. 2 xxxxxxxxx zákona xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky. S xxxxxxx xx stále xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx, xxx dítě v xxxxxxx xxxxxx své xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z jakéhokoliv xxxxxx xxxxx čas x zahraničí.

Školský zákon xxxxxxxx xxxx dva xxxxx způsoby xxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky, x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X povolení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx žák xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx přezkoušen xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, v xxx xx xxxxxxxx, x xx xxx, xxx mohl xxx xxxxxxxx za každé xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x §34 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx ve věku xxxxxxxxx xx 3 xx 6 xxx, xxxxxxxx však xxx xxxx od 2 xxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxxx xx dni, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx roku věku, xx zahájení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dítěte, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx §34x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx občany České xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxx xxx 90 xxx, x xx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx než 90 xxx. Dále xx povinné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 90 xxx, x xx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nevztahuje na xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx má xxx xxxxxxxx předpisů formu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem. X §1c xxxxxxxx č. 14/2005 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xx stanovuje povinné xxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 4 xxxxx ve xxxxx, x xxxxx je xxxx povinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx neupravuje způsob xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx situace xxxxx či zcela xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx není x xxxxxxxx xxxxxxxxxx upravena xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konání přijímacích xxxxxxx, xxxxxxxxxxx zkoušek, xxxxxxxxxxx zkoušek x xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona xx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx, například pokud xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx oblasti Xxxxx xxxxxxxxx příslušné krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxx zákonní xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx se zavřením xxxx z důvodu xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxx xxxxx koronavirem XXXX-XxX-2. X xxxxxxxx xxxx epidemie xxxxxxxxx xx dne na xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx vyšších stupňů xxxxxxxxxx, nebyl v xxxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx fyzické xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx x uzavření xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx jednotlivých xxxxxxxxxx (po xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx). X xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxx 11. xxxxxx 2020 xxxxxxx 95% xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx většina z xxxx xxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx jeden měsíc. Xxxxx 5% xxxxxxxxxx xxxx uzavřeno nebylo x pouze 1,5% xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X x xxxxxx mateřských xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx méně xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx méně xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx vydalo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx škol xxx xxxxxx přítomnosti xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx x středních xxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx uzavření, xxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxxx i nadále. Xxxxxx xxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxxx školního xxxx x xxxx x xxxxxx, kdy xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxxx prázdnin) x xxxx měli být x xxxxxx vzděláváni. Xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx školy xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jak xx xxxx školy xxxxxxxxx x fungovat x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxx nových xxxxxxxxxxxx x epidemiologické xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2019/2020 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nezbytné jednoznačně xx xxxxxxxx zákoně xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx opakování xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx stanovit xxxxxxxxx školy xxxxxxxx xxx vybrané xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx, žáky x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx škol x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx zapojení do xxxx xxxxx výuky xxxxxxxxxx). Bude xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx dítěte, žáka xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx podobu, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx krizové xxxxxxx x na xx xxxxxxxxxxxx krizových xx xxxxxxxxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx, navrhuje se xxxxxxx&xxxx; Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, opatření xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx x ukončování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx nezbytnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 2019/2020 ukázalo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx případ xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx přítomnosti dětí, xxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx neřeší x přestože xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx okolnost, nelze xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx znovu xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx v krajním xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx omezit přítomnost xxxx, xxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx pouze o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx krizového xxxxx a následné xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x x xxxxxx xxxxxx, xxxx. živelních xxxxxx apod.

Předkladatel xxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx, xxx bude x xxxxxxxx vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx xxxx x důvodu nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, například xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo x xxxxxx nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 1 třídy, xxxxxxxx xxxxxxx, oddělení xxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vzdělávání xxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx (5xxxx x xxxxxx), x xxxxxxxxxxxx třídách, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vzniku povinnosti xxxxxxxxxxx vzdělávání. Xx xxxxxx smíšených xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx školy xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx z počtu 5xxxxxx x starších xxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxx mateřskou xxxxx xx odloučené pracoviště.

V xxxxxxx, že by xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxx zřejmé, x xxxxxx xxxxxxxxx x za jakých xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx vzdělávání xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovat.

Ve výše xxxxxxxxx případech je xxx xxxxx nezbytné xxx možnost x xxxxxxx xxxxxxx flexibilně xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ukončování xxxxxxxxx vzdělávání v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, což xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx odkládat x xxxx.

4. Xxxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxx pořádkem Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx zákona xx x souladu x xxxxxxxx pořádkem Xxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva Xxxxxxxx unie

Návrh xxxxxx xxxxxx xx nedotýká xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ani xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Rovněž xx předmět xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Návrh xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxx XX xxxx slučitelný.

Návrhem xxxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxx xxxxx EU x xxxxx xxxx x xxxxxx XX x xxxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jimiž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx plně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxx dokumentů xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx (čl. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x úmluvě x xxxxxxx lidských práv x základních svobod, xx. 13 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. 28 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx. 14 Xxxxxx základních xxxx Xxxxxxxx xxxx).

7. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x finanční xxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx veřejné xxxxxxxx, na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxx dopady, včetně xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxx sociálně xxxxx, xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dopady na xxxxxxx prostředí

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, ostatní veřejné xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx prostředí České xxxxxxxxx. Navrhovaná právní xxxxxx kodifikuje xxxxxxx xxxxxx vzdělávání, který xxxx xxx zajišťován xx xxxxxxxxxxx personálními x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Ředitel xxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání distanční xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xx x ostatních veřejných xxxxxxxx (zejména xxxxxxxx) xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vzdělávání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx stranu xx xxxx znemožnění osobní xxxxxxxxxxx xxxx, žáků xxxx xxxxxxxx dochází x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x provozu škol, xxx x školských xxxxxxxx. Z hlediska xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx činnost škol x xxxxxxxxx zařízení xxxx xxxx financováním xxxxxxxxxx distančním xxxxxxxx x financováním běžného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k vládnímu xxxxxx zákona, xxxxxx xx xxxx zákon č. 355/2019 Sb., x státním xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2020, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx /sněmovní xxxx 889/ č. 1209, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx, xxx byli xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výuku xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx roku 2020/2021 x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx žákům, xxxxx doma xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

Xxx xx xxxxxxx xxxx, navrhovaná právní xxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxx xxxxx“, což xxxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxx na její xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxxx xxxxxxxx dopady xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx XXXX xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx usnesení xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx svazky xxxx, xxxxx xxx xx zákona xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx.

Xx se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx konstatovat, xx xxxxxx navrhované xxxxxx úpravy xxxxx xxxxxxxx, neboť i x xxxxxxx, xxx xx xxxx, pro xxxxx xx předškolní xxxxxxxxxx povinné, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx škole (x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx ve škole), xxxx xxxxx povinna xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx bude xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétního xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádných xxxxxxx.

Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx.

8. Zhodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx vztahu x rovnosti mužů x žen

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxx či do xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x ochraně xxxxxxxx x osobních xxxxx

Xxxxx xxxxxx nepřináší xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

10. Zhodnocení xxxxxxxxxx rizik

Návrh zákona xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxxxxx dopadů na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxx zákona xxxx xxxxx x bezpečnosti xxxx xxxxxx státu.

12. Xxxxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx

Xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, aby předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxx xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x aby xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx jednání, x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx situace x nutnost rychlého xxxxxx. Xx žádoucí, xxx xx xxxxxxxx xx začátku xxxxxxxx xxxx 2020/2021 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx distančním xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx bude xxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx dětí, xxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výskytu xxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx značnou xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx upraven xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx distančního způsobu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx ohrožení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x tomto xxxxxxx xxxxx xx vzdělání, xxxxxxxx xxxxxxxx.

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST

K čl I.

Navrhuje xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx školy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx distančním xxxxxxxx.

Xxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx, xxx

1) xxxxx x xxxxxxxxx krizového xxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Krizovým xxxxxxxxx xx xxxxx §2 písm. x) xxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxx technické xxxxxxxx xxxxxx x řešení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jejích xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, jimiž xx xxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxxxx xxxx, přičemž xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx §2 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx ohrožení xxxxx, nebo

2) dojde x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví xxxx xxxxxxx hygienické xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 258/2000 Sb., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx souvisejících xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx epidemii xxxx nebezpečí xxxxxx xxxxxx může být xxxxx x uzavření xxxx (viz §69 xx xxxxxxx s §80 odst. 1 xxxx. g), xxxx. x §82 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx). Dále xxxx jít např. x xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx č. 166/1999 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxx x o změně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

3) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx zdravotních služeb.

Pokud xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx znemožnění osobní xxxxxxxxxxx xxxxxxx žáků xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tj. více xxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx, xxx xx daná xxxxx xxxxxxx automaticky xxxxx poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx mimořádnou xxxxxxx přímo xxxxxxx – xxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jsou stanoveny xxxxxxx podmínky. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx začít poskytovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

- více než xxxxxxxx xxxxx dětí, xxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxx,

- xxxx než xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx pracovišti mateřské xxxxx xxxx

- xxxx xxx xxxxxxxx dětí, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinné, xxxxx xxxx v xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx (xx. xxx x xxxxx xxxxx xxx děti, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx distančním xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinné.

Tato povinnost xx tedy xxxx xxxxxxxx xxxxx, základní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, základní xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx školy x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x právem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx dopředu xxxxxxxxx, po jak xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, a xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx x XXX x XXX, avšak xxxxx xx xx xxxx, xx xxxxx xx xx xxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx školy. Xxxx xxxx nutné splnit xxxxxxx xxxxxxxxx RVP xx ŠVP, neboť xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx přítomností xx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxx, xxxx x xxxxxxxx x xxxx.

Xxxx uvedené xxxxxx souvisí x xxx, že xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přizpůsobit xxxx vzdělávání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx žáka. Xx tedy např. xxxxxxx, xx xxxxx xxx xx student xxxx xxxx x xxxxxxxxx počítač, xxxx xxxxx využít jiný xxxxxx xxxxxxxxxx distančním xxxxxxxx - např. xxxxxxx, aby si xxxxx x úkoly xxxxxxx xx škole (xxxxxxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xxxx nebrání xxxx xxxxxxxxx), nebo xxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxx xx vzdělávání xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx děti, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx takto xxxxxxxxx, neboť x x těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx prázdniny. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx základních xxxxxxxxxx xxxx x jazykových xxxx x xxxxxx xxxxxx jazykové xxxxxxx. X těchto xxxxxx xxxx xxxx škola xxxx povinna xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ale ze xxxxxx xxxx bude xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx x nebudou xxx xxxx v případě, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

X ohledem xx xxxxxxxxxx, xx xxxx, xxx které xx xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxx povinni se xxxxxxxxx distančním způsobem (xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxx x xxxxxx xxxxx xxxx. povinnost xx xxxxxxxx, pokud xx žák xxxxxx xxxx xxxx. z xxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxxx. Školy by xxxx xxxx případně xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem. Obdobné xx xxx týká x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx tyto xxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxxx 4 a 5 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx právní úpravy (xxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx jejím xxxxxxx). Xxxxxxxx xx formou xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxx odlišné xxxxx x termíny. Xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vzdělávání nebo xxxxxxxxxx vzdělávání.

Podmínkou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx, xx postup xxxxx xxxxxx úpravy by xxxxx v dané xxxxxxx xxxxx nebo xx způsobil xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx na straně xxxx, žáků xxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx zkoušek xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx „xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx…“ v xxxxxxx x) se xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx školy).

Vzhledem x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx úprava xxxx, xx opatření obecné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx správní xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx 5.

Vyhodnocení, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx vždy xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxxx adekvátnost xxxxxxxx xxxxxxxx. Nemusí xxx xxxx xxxxxxxxx automaticky, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

K čl. II

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx dni xxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxx, xx existuje xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxx xxxxx šířit. Xxxxx xx důležité, xxx xx nejdříve xxxx xxxxxx pravidla pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X Praze dne 17. xxxxx 2020

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxxx Babiš x.x.

Xxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx:

Xxx. Robert Xxxxx, Xx.X., x.x.

Zdroj xxxxx xxx.xxx.xx