Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

762/0

Návrh

Důvodová zpráva

Obecná část – Závěrečná zpráva RIA

Zvláštní část

Xxxxxx xxxxx

XXXXX

xx xxx ... 2020,

xxxxxx se xxxx xxxxx č. 141/1961 Sb., x trestním xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx řád), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 99/1963 Sb., xxxxxxxx soudní xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx zákony

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xx. X

Xxxxx č. 141/1961 Sb., x trestním řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx zákona x. 57/1965 Sb., xxxxxx č. 58/1969 Xx., xxxxxx x. 149/1969 Xx., zákona x. 48/1973 Sb., xxxxxx č. 29/1978 Xx., xxxxxx x. 43/1980 Xx., xxxxxx x. 159/1989 Xx., xxxxxx č. 178/1990 Xx., xxxxxx x. 303/1990 Xx., xxxxxx x. 558/1991 Xx., xxxxxx x. 25/1993 Xx., xxxxxx č. 115/1993 Xx., zákona x. 292/1993 Xx., xxxxxx x. 154/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 214/1994 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 8/1995 Xx., zákona x. 152/1995 Sb., xxxxxx x. 150/1997 Xx., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 148/1998 Xx., xxxxxx č. 166/1998 Xx., xxxxxx x. 191/1999 Xx., xxxxxx x. 29/2000 Sb., xxxxxx č. 30/2000 Xx., xxxxxx č. 227/2000 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx č. 77/2001 Xx., zákona x. 144/2001 Xx., xxxxxx x. 265/2001 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 424/2001 Xx., xxxxxx x. 200/2002 Sb., xxxxxx x. 226/2002 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 218/2003 Xx., xxxxxx x. 279/2003 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Xx., xxxxxx x. 257/2004 Sb., xxxxxx č. 283/2004 Xx., zákona x. 539/2004 Sb., xxxxxx x. 587/2004 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 45/2005 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 239/2005 Xx., zákona x. 394/2005 Sb., zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Sb., zákona x. 113/2006 Xx., xxxxxx x. 115/2006 Xx., zákona x. 165/2006 Sb., zákona x. 253/2006 Xx., xxxxxx č. 321/2006 Xx., xxxxxx x. 170/2007 Xx., xxxxxx x. 179/2007 Xx., xxxxxx č. 345/2007 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 90/2008 Xx., xxxxxx x. 121/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Sb., xxxxxx x. 135/2008 Sb., xxxxxx x. 177/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., zákona x. 301/2008 Sb., xxxxxx č. 384/2008 Xx., zákona č. 457/2008 Xx., xxxxxx x. 480/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 52/2009 Xx., xxxxxx č. 218/2009 Xx., xxxxxx x. 272/2009 Xx., zákona x. 306/2009 Sb., xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 163/2010 Xx., xxxxxx x. 197/2010 Sb., xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxxx xxx č. 219/2010 Xx., zákona x. 150/2011 Xx., xxxxxx x. 181/2011 Xx., xxxxxx x. 207/2011 Sb., xxxxxx x. 330/2011 Xx., xxxxxx x. 341/2011 Xx., xxxxxx č. 348/2011 Xx., zákona x. 357/2011 Sb., xxxxxx x. 459/2011 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, vyhlášeného xxx x. 43/2012 Xx., xxxxxx x. 193/2012 Xx., zákona x. 273/2012 Xx., zákona x. 390/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Xx., xxxxxx x. 105/2013 Xx., xxxxxx x. 141/2014 Xx., xxxxxx x. 77/2015 Xx., xxxxxx x. 86/2015 Sb., zákona x. 150/2016 Sb., xxxxxx x. 163/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., xxxxxx x. 264/2016 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., zákona x. 301/2016 Sb., zákona x. 455/2016 Sb., xxxxxx x. 55/2017 Xx., xxxxxx č. 56/2017 Xx., xxxxxx x. 57/2017 Sb., xxxxxx x. 58/2017 Xx., xxxxxx x. 59/2017 Xx., xxxxxx x. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 204/2017 Xx., xxxxxx č. 178/2018 Xx., zákona x. 287/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 203/2019 Sb., zákona x. 255/2019 Sb., xxxxxx x. 315/2019 Xx. x zákona x. …/2020 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. X §343 xxxxxxxx 4 zní:

„(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx trestu xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx o posečkání xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxx. Peněžitý xxxxx xxxxxx celní úřad.“.

2. Za §343 xx vkládá xxxx §343x, xxxxx xxx:

„§343x

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx marném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §343 odst. 1 xxxxxxx xxxxx opis xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx celní xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxx peněžních prostředků x majetkových xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vyrozumí celní xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx trestu, xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx výkonu x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxxxx soud o xxx, xx

x) xxxxxxxx xxxxx byl xxxxxxx,

x) xx přeměně peněžitého xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxx peněžitého xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx,

x) došlo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx peněžitého trestu,

e) xxxxxx xxxxxxxx ukazuje, xx výtěžek, kterého xxx bude xxxxxxxx, xxxxxxxxx ani xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx odepsán.“.

3. Xx xxxxx xxxxx §361 xx xxxxxxxx xxxxx „; xxxx xxxxxxxxx pokuty xxxxxx celní úřad“.

4. X §361x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jako odstavec 1 x doplňují xx xxxxxxxx 2 x 3, xxxxx xxxxx:

„(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx úřad.

(3) Soud xxxxx celnímu úřadu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §152 xxxx. 1 písm. x), x), x) xxxx x) pouze xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.“.

Xx. II

Přechodné ustanovení

Příslušnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST DRUHÁ

Změna občanského xxxxxxxx xxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx č. 36/1967 Xx., xxxxxx č. 158/1969 Xx., zákona x. 49/1973 Xx., xxxxxx x. 20/1975 Xx., xxxxxx x. 133/1982 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Xx., xxxxxx č. 328/1991 Xx., zákona x. 519/1991 Xx., xxxxxx x. 263/1992 Sb., xxxxxx x. 24/1993 Xx., zákona x. 171/1993 Xx., zákona x. 117/1994 Xx., xxxxxx x. 152/1994 Xx., zákona x. 216/1994 Sb., xxxxxx x. 84/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., zákona x. 160/1995 Sb., xxxxxx x. 238/1995 Xx., xxxxxx x. 247/1995 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 31/1996 Xx., xxxxxx x. 142/1996 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 269/1996 Xx., xxxxxx x. 202/1997 Xx., zákona č. 227/1997 Sb., xxxxxx x. 15/1998 Sb., xxxxxx x. 91/1998 Xx., xxxxxx x. 165/1998 Xx., xxxxxx x. 326/1999 Xx., xxxxxx x. 360/1999 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 2/2000 Xx., xxxxxx x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 30/2000 Sb., zákona x. 46/2000 Xx., xxxxxx x. 105/2000 Xx., xxxxxx x. 130/2000 Sb., zákona x. 155/2000 Sb., xxxxxx č. 204/2000 Xx., xxxxxx x. 220/2000 Xx., xxxxxx x. 227/2000 Sb., xxxxxx č. 367/2000 Xx., zákona x. 370/2000 Sb., xxxxxx x. 120/2001 Sb., xxxxxx x. 137/2001 Xx., xxxxxx č. 231/2001 Xx., xxxxxx x. 271/2001 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 276/2001 Xx., zákona x. 317/2001 Sb., xxxxxx č. 451/2001 Xx., xxxxxx x. 491/2001 Sb., zákona x. 501/2001 Xx., xxxxxx č. 151/2002 Xx., zákona č. 202/2002 Sb., xxxxxx x. 226/2002 Xx., xxxxxx č. 309/2002 Xx., zákona č. 320/2002 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 476/2002 Xx., zákona x. 88/2003 Xx., xxxxxx x. 120/2004 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 153/2004 Sb., xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 340/2004 Xx., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 501/2004 Xx., xxxxxx x. 554/2004 Sb., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 59/2005 Sb., xxxxxx x. 170/2005 Sb., xxxxxx x. 205/2005 Xx., zákona x. 216/2005 Xx., zákona x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., xxxxxx x. 383/2005 Sb., zákona x. 413/2005 Sb., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Sb., zákona x. 79/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 113/2006 Sb., zákona x. 115/2006 Xx., xxxxxx x. 133/2006 Xx., zákona x. 134/2006 Xx., xxxxxx x. 135/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 216/2006 Xx., zákona x. 233/2006 Xx., xxxxxx x. 264/2006 Xx., zákona x. 267/2006 Sb., xxxxxx x. 308/2006 Sb., xxxxxx č. 315/2006 Xx., xxxxxx č. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 104/2008 Sb., xxxxxx x. 123/2008 Xx., xxxxxx x. 126/2008 Xx., zákona x. 129/2008 Xx., xxxxxx x. 259/2008 Xx., zákona x. 274/2008 Xx., xxxxxx x. 295/2008 Sb., xxxxxx x. 305/2008 Xx., zákona x. 384/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Xx., xxxxxx č. 198/2009 Xx., xxxxxx x. 218/2009 Xx., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., zákona x. 285/2009 Xx., xxxxxx x. 286/2009 Xx., xxxxxx x. 420/2009 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 48/2010 Sb., xxxxxx č. 347/2010 Xx., xxxxxx x. 409/2010 Xx., xxxxxx x. 69/2011 Sb., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 80/2011 Xx., xxxxxx x. 139/2011 Xx., xxxxxx č. 186/2011 Xx., xxxxxx x. 188/2011 Xx., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 364/2011 Xx., zákona x. 420/2011 Sb., xxxxxx č. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 470/2011 Xx., nálezu Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx č. 147/2012 Xx., xxxxxx č. 167/2012 Sb., zákona x. 202/2012 Xx., xxxxxx č. 334/2012 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 369/2012 Sb., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx č. 399/2012 Xx., xxxxxx x. 401/2012 Sb., xxxxxx č. 404/2012 Xx., zákona č. 45/2013 Xx., zákona x. 241/2013 Xx., xxxxxx x. 293/2013 Xx., xxxxxx x. 252/2014 Sb., zákona x. 87/2015 Xx., xxxxxx x. 139/2015 Xx., xxxxxx x. 164/2015 Xx., xxxxxx x. 205/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., zákona x. 377/2015 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Xx., zákona x. 258/2017 Xx., zákona x. 291/2017 Sb., xxxxxx č. 296/2017 Xx., zákona x. 365/2017 Xx., zákona x. 287/2018 Sb., xxxxxx x. 307/2018 Xx., zákona x. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 277/2019 Xx. x zákona č. …/2020 Sb., se xxxx xxxxx:

1. X §53 xxxx. 3 xx xxxx druhá xxxxxxx.

2. V §53 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který zní:

„(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx daňového xxxx. Pořádkovou pokutu xxxxxx xxxxx xxxx.“.

3. V §148 xxxxxxxx 3 xxx:

„(3) Xxx xxxxxx placení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx xxxxx daňového xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx úřad.“.

4. X §148 xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

5. X §351 xx xxxxxxxx odstavec 3, který xxx:

„(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řádu. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.“.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Příslušnost k xxxxxxxx pohledávek, které xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §351 xxxx. 1 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se postupuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x soudních xxxxxxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 549/1991 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 271/1992 Sb., zákona x. 273/1994 Xx., xxxxxx x. 36/1995 Xx., xxxxxx x. 118/1995 Xx., xxxxxx x. 160/1995 Xx., xxxxxx x. 151/1997 Xx., zákona č. 209/1997 Sb., xxxxxx x. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 103/2000 Xx., zákona č. 155/2000 Xx., xxxxxx x. 241/2000 Xx., xxxxxx x. 255/2000 Xx., xxxxxx č. 451/2001 Xx., zákona x. 151/2002 Sb., xxxxxx x. 309/2002 Xx., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., xxxxxx x. 628/2004 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Xx., zákona x. 72/2006 Xx., xxxxxx č. 112/2006 Xx., xxxxxx č. 115/2006 Sb., xxxxxx x. 159/2006 Sb., xxxxxx x. 189/2006 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Sb., xxxxxx x. 123/2008 Sb., xxxxxx č. 216/2008 Xx., zákona x. 7/2009 Xx., zákona x. 217/2009 Sb., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 427/2010 Sb., xxxxxx x. 218/2011 Xx., xxxxxx x. 303/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Xx., xxxxxx č. 19/2012 Xx., xxxxxx č. 202/2012 Xx., xxxxxx x. 396/2012 Sb., xxxxxx č. 404/2012 Xx., xxxxxx x. 45/2013 Sb., xxxxxx x. 167/2013 Xx., xxxxxx x. 293/2013 Xx., zákona x. 335/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Sb., xxxxxx x. 161/2016 Xx., xxxxxx x. 258/2016 Xx., zákona x. 368/2016 Xx., xxxxxx x. 460/2016 Xx., xxxxxx x. 296/2017 Sb., xxxxxx x. 303/2017 Sb., xxxxxx x. 182/2018 Xx. a xxxxxx x. 255/2019 Xx., xx xxxx takto:

1. X §8 xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx nebo správa xxxxx podle §3. Xxxxxxxx xxxxxx celní xxxx.“.

2. V §8 xxxx. 3 se xx xxxxx „Poplatky“ xxxxxxxx slova „xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx“.

Xx. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

Příslušnost x vymáhání xxxxxxxxxx, xxxxx vznikly xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 283/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 261/1994 Xx., zákona x. 201/1997 Xx., xxxxxx x. 169/1999 Xx., xxxxxx x. 11/2001 Xx., zákona x. 14/2002 Sb., xxxxxx x. 151/2002 Xx., zákona č. 310/2002 Sb., xxxxxx x. 192/2003 Xx., xxxxxx č. 630/2004 Xx., xxxxxx x. 381/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 342/2006 Xx., zákona x. 121/2008 Xx., xxxxxx x. 129/2008 Xx., zákona x. 314/2008 Xx., zákona x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 218/2009 Xx., xxxxxx č. 227/2009 Sb., xxxxxx x. 286/2009 Sb., xxxxxx č. 303/2011 Xx., xxxxxx č. 459/2011 Xx., xxxxxx x. 105/2013 Sb., xxxxxx č. 293/2013 Xx., zákona x. 64/2017 Xx., zákona x. 222/2017 Xx., xxxxxx x. 325/2017 Xx., zákona č. 111/2019 Xx., xxxxxx x. 315/2019 Xx. x xxxxxx x. …/2020 Sb., se xxxx xxxxx:

1. V §13x xx xxxxxxxx 4 xxxxxxx.

2. X §16 xxxx. 4 xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx „Xxx xxxxxx placení pořádkové xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx pokutu xxxxxx xxxxx úřad.“.

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x vymáhání xxxxxxxxxx, xxxxx vznikly xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x výkonu vazby

Čl. XX

Xxxxx č. 293/1993 Sb., x xxxxxx vazby, xx xxxxx xxxxxx x. 208/2000 Sb., zákona x. 258/2000 Sb., xxxxxx x. 3/2002 Xx., xxxxxx x. 218/2003 Xx., xxxxxx x. 52/2004 Xx., xxxxxx č. 539/2004 Xx., zákona x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., xxxxxx x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 105/2013 Xx., zákona x. 276/2013 Xx., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx č. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 57/2017 Xx., xxxxxx x. 58/2017 Xx., zákona č. 203/2019 Sb. x xxxxxx x. …/2020 Xx., xx mění xxxxx:

1. X §21x xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

2. X §21b xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

3. Za §21b xx xxxxxx xxxx §21x, xxxxx včetně xxxxxxx xxx:

„§21x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx výkonu vazby, xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xx po xxxx xxxxxx vazby xxxxxxxx srážkami x xxxxxxxx odměny, peněz xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx trest vykonán xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx náklady xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxx §21b xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxx vazby xxxxxxx xxxxx nezbytné xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx povinností, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx správě xxxxxxx nákladů výkonu xxxxx, nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx vazby x náhrady xxxxx xxxxx §21x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx placení xxxxxx.“.

Xx. X

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x vymáhání xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předány x xxxxxxxx soudnímu xxxxxxxxxxx, xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody

Čl. XX

Xxxxx č. 169/1999 Sb., x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících zákonů, xx xxxxx xxxxxx x. 359/1999 Xx., xxxxxx č. 3/2002 Xx., xxxxxx x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 218/2003 Xx., xxxxxx x. 52/2004 Xx., xxxxxx č. 539/2004 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 346/2007 Xx., xxxxxx x. 306/2008 Xx., zákona x. 7/2009 Xx., xxxxxx x. 41/2009 Xx., zákona x. 281/2009 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 341/2010 Xx., xxxxxx x. 181/2011 Xx., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona č. 276/2013 Sb., xxxxxx x. 204/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., xxxxxx x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 58/2017 Xx. x xxxxxx x. …/2020 Sb., se xxxx xxxxx:

1. V §25 xxxx. 4 se xxxxx „pohledávky vzniklé x souvislosti s xxxxxxxxxxx xxxx zajištěním xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx poplatků x xxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx trestu“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx výkonu xxxxxx, xxxxxxx spojené x xxxxxxx trestu, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vazby x xxxxx, kterou xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx“ a xxxxx „xxxx xxxxxx xxx na xxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx k úhradě“.

2. X §35 xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:

„(3) Xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx, vymáhá xxxxxxx xxxxxx trestu celní xxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx po propuštění xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx celnímu xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx platební xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx právní xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx trestu xx xxxxxxxxx xxxxx daňového xxxx. Po xxxx xxxxxx xxxxxx lhůta xxx jejich xxxxxxx xxxxxx.“.

3. V §35 xx xxxxxxxx 5 xxxxxxx.

4. V §36 xxxxxxxx 4 zní:

„(4) Xxxxxxx spojené s xxxxxxx xxxxxx xx xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx srážkami x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.

5. X §36 xxxx. 6 xx xxxxx „xx 5“ xxxxxxxxx xxxxx „x 4“.

6. X §39a xxxxxxxx 3 x 4 xxxxx:

„(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xx xxxx xxxxxx trestu xxxxxx srážkami z xxxxxxxx odměny, xxxxx xxxxxxxxx xx věznici xxxx přikázáním xxxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xx obdobně xxxxxxx §35 xxxx. 3 x 4.“.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Příslušnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx předány x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxx xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

XXXX XXXXX

Xxxxx soudního xxxx správního

Čl. XIII

Zákon č. 150/2002 Sb., xxxxxx xxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 192/2003 Xx., xxxxxx č. 22/2004 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 436/2004 Xx., xxxxxx x. 555/2004 Xx., zákona x. 127/2005 Sb., xxxxxx č. 350/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Sb., xxxxxx x. 413/2005 Xx., xxxxxx x. 79/2006 Xx., xxxxxx x. 112/2006 Xx., xxxxxx x. 159/2006 Xx., xxxxxx x. 165/2006 Xx., zákona č. 189/2006 Xx., zákona x. 216/2008 Xx., xxxxxx x. 301/2008 Xx., xxxxxx č. 314/2008 Xx., xxxxxx x. 7/2009 Sb., xxxxxx č. 320/2009 Xx., xxxxxx x. 118/2010 Xx., nálezu Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx x. 294/2010 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 130/2011 Xx., xxxxxx č. 303/2011 Xx., zákona x. 275/2012 Sb., xxxxxx x. 396/2012 Xx., xxxxxx č. 250/2014 Xx., xxxxxx x. 87/2015 Xx., xxxxxx x. 375/2015 Xx., xxxxxx č. 298/2016 Xx., zákona č. 322/2016 Sb., zákona x. 183/2017 Xx., xxxxxx x. 222/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 365/2017 Xx., xxxxxx x. 38/2019 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., zákona x. 176/2019 Xx. x zákona x. …/2020 Sb., se xxxx xxxxx:

1. V §44 xxxxxxxx 2 xxx:

„(2) Xxx správě xxxxxxx xxxxxxxxx pokuty xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx pokutu xxxxxx xxxxx xxxx.“.

Xxxxxxxx xxx čarou x. 9 xx zrušuje.

2. X §60 xxxxxxxx 9 xxx:

„(9) Xxx správě placení xxxxxxxxxx xxxxx vzniklých x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 4 x 6 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxxx xx postupuje podle xxxxxxxx řádu. Tyto xxxxxxxxxx xxxxxx celní xxxx.“.

3. V §60 xx xxxxxxxx 10 xxxxxxx.

Xx. XIV

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx řídí xxxxxxxxxxx právními xxxxxxxx.

2. Při xxxxxx xxxxxxx pořádkových xxxxx xxxxx §44 xxxxxx x. 150/2002 Xx., xx znění xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx.

XXXX XXXX

Xxxxx zákona x xxxxxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx

Xx. XV

Zákon č. 104/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx justiční xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 77/2015 Xx., xxxxxx x. 86/2015 Sb., zákona x. 55/2017 Xx., xxxxxx x. 57/2017 Xx., zákona x. 178/2018 Sb., xxxxxx x. 287/2018 Xx., xxxxxx x. 111/2019 Xx., zákona x. 315/2019 Xx. a xxxxxx č. …/2020 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §11 x 132 se xx konci xxxxxxxx 4 xxxxxxxx xxxx „Xxxx xxxxxxx vymáhá xxxxx úřad.“.

2. X §178 xxxx. 1 a x §180 xxxx xxxxxxxx se xxxxx „xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx vymohl,“.

3. X §270 xxxx. 1 úvodní xxxxx xxxxxxxxxx x x §270 xxxx. 2 xx xxxxx „xxxx“ nahrazuje xxxxxx „xx“.

4. X §270 xx xx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxx „Tuto xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.“.

5. X §271 xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

„(3) Xxxxx xxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx sankci xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx podle této xxxxx, xxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x tom, že

a) xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx peněžité xxxxxx xxxx vymoženo,

b) xxxxxxxx peněžité xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx x x xxxxxx důvodů,

c) xxxxxx xxxxxxxx ukazuje, xx xxxxxxx, xxxxxxx xxx bude xxxxxxxx, xxxxxxxxx ani ke xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxx této xxxxxxxx sankce xxxx xxxxxx peněžitého xxxxxx xxx odepsán.“.

Čl. XVI

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pohledávek, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxx dosavadními právními xxxxxxxx.

XXXX DEVÁTÁ

Změna zákona x zvláštních řízeních xxxxxxxx

Xx. XXXX

Xxxxx č. 292/2013 Sb., x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 87/2015 Xx., zákona č. 161/2016 Sb., zákona x. 189/2016 Sb., xxxxxx x. 298/2016 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, vyhlášeného xxx x. 334/2016 Xx., xxxxxx x. 460/2016 Xx., zákona č. 296/2017 Xx., xxxxxx x. 303/2017 Sb. x xxxxxx x. …/2020 Sb., se xxxx takto:

1. X §502 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx slova „x xxxx eviduje xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxx.

2. X §502 xx doplňuje odstavec 3, xxxxx xxx:

„(3) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.“.

3. X §507 xxxx. 1 xx xxxxx „xxxx xxxxxxxxx xxxxx §502“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxx xxxxx §502 xxxx. 1“.

Čl. XXXXX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Příslušnost x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx řídí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxx xxxxxx xxxxxxx pokut podle §502 xxxx. 1 xxxxxx x. 292/2013 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se postupuje xxxxx dosavadních právních xxxxxxxx.

ČÁST XXXXXX

Xxxxx zákona x použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z majetkových xxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení

Čl. XXX

X §4 xxxx. 1 zákona x. 59/2017 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uložených v xxxxxxxx xxxxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx „Xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx“ nahrazují xxxxx „Xxxxx xxxxxxxxx x“.

XXXX XXXXXXXXX

Xxxxxxxx

Xx. XX

Xxxxx xxxxx nabývá účinnosti xxxx 1. xxxxx 2022.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (XXX)

Xxxxxxxx Legislativní xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx 25.4.2019 x. x. 14623/2019-XXXX xxxxxxx x xxx, xx hodnocení xxxxxx regulace xxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx principů navrhované xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nezbytnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx

Xxxxxxxx nového xxxxxxxxx zákoníku xxxxx x právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx xxxx změny xxxxxxx xxxxxxxxxx směrem x uplatňované xxxxxxx xxxxxxxx, a to xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

X xxxxxxxxx xxxx, x kterých to xxxxxx povaha umožňuje, xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx x přihlédnutím x xxxxxxx, rodinným, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxx života x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx alternativního trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxx, aby pachatel xxxx řádný xxxxx.

Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx očekávání se xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx (ať xx ve xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx) je x xxxxxx xxxxx i xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Naopak xxxxxxxx trest, xxxxx xxxx být pokládán xx xxxxxx xxxxx x řady xxxxxxxxx xxxx xxxxx společenské xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x nedostatečném xxxxxxxx x není tak xxxxxxx potenciálu, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx trest xxxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxx podíl xx trestech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestných xxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx alternativou x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx tuto xxxxxx zaujímá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx odnětí xxxxxxx.

X xxxxxx na tuto xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx s takovými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx již xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vedle xxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxx 453).

Předkládaný xxxxx xx tuto xxxxxxxxx aktivitu xxxxxxxx x doplňuje xx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xx změně xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Napříště xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vymáhat xxxxxxxxxx xxxxx (v xxxxxxxx xxxx xxxxxx peněžité xxxxxx všech 86 xxxxxxxxx x 8 xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx uložily, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxx xxxxxxxx xx využít xxxxxxxx předvídané daňovým xxxxx, a xxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxx, čímž xxxxx x žádoucí xxxxxxxx xxxxx pohledávek x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (resp. xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadech).

V xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxx xxxxx, státní xxxxxxxxxxxxxx x Vězeňská služba xxxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řádu. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx správě xxxxxxx xx postupuje podle xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx ve xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zástupců x soudních exekutorů x podle zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxxx náklady xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx, soudní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolupráci xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „XXXX“), peněžité xxxxxx, xxxxxxx spojené x xxxxxxx vazby x x výkonem xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X xxxxx se xxxxxxx pohledávky xxxxxxxx x režimu xxxxxxxx xxxx přímo xxxxx, xxxxxxxx zastupitelstvími x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx pohledávky xxx vymáhají xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. státní xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx využívají služeb xxxxxxxx xxxxxxxxx, který xxx vybrán ve xxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zde panuje xxxxxxxxxxxx x přístupu (xxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanci xxxx xxxxxxxxxxxxxxx soudního xxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xx smlouvu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 83 xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx 42 xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx samo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X rámci celé Xxxxx republiky xxx xxxxxx zřejmá nejednotnost x otázce xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ani x xxxxxxxxxxxx krajích (xxxxxxx x hlavním xxxxx Praze, Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx v Xxxxxxxx x Středočeském xxxxx) xxxx x xxxxxxxxx xxxxx (7 xxxxxxxxx xxxxx využívá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nikoliv). Dalším xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vymáhajících xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 8. xxxxxxx třídy, xxxxxx xxxxx daňového xxxx xxxx xxxxx poměrně xxxxxxx xxxxx (celkem xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xxxxxx 221 osob).

Skutečnost, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx centrálně jedním xxxxxxx, xxxx k xxxxx předvídatelnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vymáhajících xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx skutečnost xx bezesporu xxxxxxxxx xxxx jak xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x na xxxxxxx dlužníky. Xxxxxxxxxx xxxxxxx justice xx, xx dlužníci mají xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx složkami justice - např. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxx x náhradě xxxxxx xxxxxxxxxxxx obhájce xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x výkonem xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xxxxx odsouzený xxxxxxxxx xxxx. - xxxxxxx xxxx xxxxxx vymáhají xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, což xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xx sdílení xxxxxxxxx) x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx exekutora, xx pak k xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx odměny. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxx placení xxxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx soudního xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x případě exekuce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudu.

Nedostatkem xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx trend xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X 31.12.2018 xxxxxxxxxxxxx neuhrazené xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx soudy Xxxxx xxxxxxxxx, částku 5 906,4 xxx. Xx. Xxxxx toho jsou xx podrozvahových xxxxxx xxxxxxxxx ještě xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x kterých bylo xxxxxxxx xx vymáhání (xxxxxxxx pohledávky) xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx), x to v xxxxxx 931,0 xxx. Xx.

Xxxxxxxxx neuhrazených xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx)

xxxxxx pohledávky

5 876,8 xxx. Xx

99,5 %

xxxxxxxx xxxxxxxxxx

29,6 xxx. Xx

&xxxx;0,5 %

xxxxxx

5 906,4 xxx. Xx

100 %

Neuhrazené xxxxxxxxxx (xxxxxxx)

xxxxxx xxxxxxxxxx

928,9 mil. Xx

99,7 %

xxxxxxxx pohledávky 

2,1 xxx. Xx

0,3 %

celkem

931,0 xxx. Kč

100 %

X xxxx xxxxxxxxx přehledu xx zřejmé, xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxxxxx soudnictví. Xxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx x peněžité xxxxxx (včetně peněžitých xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x kterých xxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxx a xxxxxx) xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 85,4 %. Xxxxxx poplatky x xxxxxxx civilního xxxxxx xx podílejí xx objemu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxx“ x 11,7 %.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pohledávkách dle xxxxxx jednotlivých xxxxx:

xxx. Xx

x %

1 Xxxxxx xxxxxxxx

564,0

9,6

2 Xxxxxxxx xxxxxxx

22,5

0,4

3 Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

2 802,6

47,7

4 Náklady xxxxxxxxx xxxxxx

1 763,4

30,0

5 Xxxxxxxxx xxxxxx (xxx §247 XX)

1,5

0,0

6 Xxxxxx xx 31.12.2011

38,6

0,7

7 Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

84,9

1,4

8 Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

12,2

0,2

9 Xxxxxxxx xxxxxx xxx právní xxxxxx xx 1.1.2010

434,8

7,4

10 Peněžité xxxxxx od 1.1.2018

14,7

0,3

11 Xxxxxxxx xxxxxx (před xxx. č. 152/1995 Sb.)

0,2

0,0

12 Peněžité xxxxxx (xxxxxxxxxx xx xxx. č. 152/95 Sb.)

4,9

0,1

13 Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

7,7

0,1

14 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

124,9

2,1

15 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správního

0,0

0,0

16 Xxxxxxxxx xxxxxx xxx §44 xxxxxx č. 150/2002 Xx.

0,0

0,0

17 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

0,0

0,0

18 Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx

0,0

0,0

19 Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systém při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

0,0

0,0

Xxxxxx shodnému xxxxxx roku 2017 xxxxxx došlo x xxxx 2018 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x 6,9 % (438,9 xxx. Xx). Zřejmý xx xxx xxxxxx rostoucí xxxxx xxxxxx neuhrazených xxxxxxxxxx, xxxxx oproti xxxx 2017 představoval 0,9 % (51,1 xxx. Xx), x xxxxxxxxxx xxxx 2,3 % (129,0 mil. Xx). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vývojový xxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2015.

(v xxx. Xx)

xxx 2015

rok 2016

Index %

xxx 2017

Index %

rok 2018

Xxxxx %

XX Xxxxx

712,7

753,3

+5

779,5

+3,5

790,6

+1,4

XX Xxxxx

726,0

738,2

+1

754,8

+2,2

769,3

+1,9

XX Č. Budějovice

316,1

331,4

+5

315,7

-4,7

348,2

+10,3

KS Xxxxx

521,0

526,7

+1

539,9

+2,5

546,8

+1,3

XX Ústí n. X.

761,7

793,2

+4

822,6

+3,7

848,1

+3,1

XX Xx. Králové

467,8

476,5

+2

492,3

+3,3

506,3

+2,8

KS Xxxx

883,7

897,6

+2

918,6

+2,3

920,0

+0,2

XX Ostrava

1 133,4

1 179,5

+4

1 202,2

+1,9

1 147,5

-4,5

VS + XX

0,1

0,1

&xxxx;0

0,1

0

0,0

0

Xxxx xxxxxxx xxxxx ukazují, x xxxxx objemu byly xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x roce 2018 xxxxxxxxxx xxxx vzniklé xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx řízením):

mil. Xx

x %

Xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx

291,6

26,3

Xxxxxxx xxxxxxxxx řízení

247,8

22,4

Peněžité xxxxxx xxx právní xxxxxx xx 1.1.2010

314,4

28,4

Xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx pohledávek, je xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x. 2018 x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx roce xxxxx, xxxxxxxx zastupitelství x Vězeňskou xxxxxxx (xx. x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 1.1.2018 a xxxxxx x roce 2018) x x xxxxxx x xxxx 2018 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxx celková

Úspěšnost xxxxxxxx x xxxxxx x. 2018

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

4,2 %

6,4 %

Náklady xxxxxxxxx xxxxxx

9,7 %

33,7 %

Xxxxxxxx tresty

54,6 %

70,2 %

Xxxxxxx xxxxxx pohledávky xxxxxxxx

10,8 %

39,7 %

X xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx nejednotnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx neúspěšností, xxxx. nevymožením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx x xxxxxxx vysokou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx poměrně xxxxxxxx xxxxxxxx.

X odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stavu, xxx si xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx samy xx prostřednictvím exekutora xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx placení podléhá xxxxxxxx xxxx, se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řád, xx. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §161 xxxx. 3 daňového xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxxx xxxxxx (tj. x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x k xxxx xxxxxxx, přičemž vybráním xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x vymáhání Xxxxx správou xxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx §161 xxxx. 3 xxxxxxxx řádu, výslovného xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx daňovým xxxxx,

x) xxxxxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx justice,

c) xxxxxxx xxxxxx rostoucího xxxxxx xxxxxxxxxxxx justičních xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx nákladů xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx exekutora.

Lze předpokládat, xx bude-li xxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx xxxxx, v xxxxx xxxxxxx Xxxxx správa, xxxx vystupovat xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx x xxxxxxxxx vymáhacího procesu. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx výkon xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxx předpoklad xxx xxxxxxxxx celého procesu. Xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sofistikované x pohybují xx x xxxxxxx roztříštěném x xxxxxxxx právním xxxxxxxxx. Soustředí xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xx xxxxxx míry mimo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx zařazeni xx 8. platové xxxxx, xxxxxx xxxxx daňového xxxx činí xxxxx xxxxxxx složité xxxxx). Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx svojí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudů, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx kapacity xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx některé xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, svědčí x xxx, že xxxxxxxx pohledávek xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx stěžejní xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx proto xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxxx xx soudní xxxxxxxxx, xxxxxxx i x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx plnit xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx druhou xxxxxx tím xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vymáhání xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxx. Pokud xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Celní xxxxxx, xxxxx xx xxx podstatě nadbytečný xxxxxx xxxxxxxx odpadne.

Cílem xxxxxx xx omezení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx objem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jak xxx nastíněn xxxx. Xxxxxx cíle xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x organizační xxxxxx státu, xxxxx xx xxxxx potenciál xxxxx trend omezit x x menším xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx, že přesun xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Celní xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx může. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx. u xxxxxxxxxxx, popř. obviněných, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx výkonu xxxxxx, xxxxxxx spojené s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, náklady xxxxxxx x výkonem xxxxx, xxxx., bude xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx daňová xxxxxxx, x tak xxxxx způsobem xxxxx x žádoucí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pohledávek státu xx xxxxxx xxxxxxx, xxx bude efektivnější x pro xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxx x xxxxxxxxx trestům xx xxx xx této xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx x xxxx, xx tato xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xx výraznou xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xx xxxxxx soudů xxxxxxx peněžité tresty, xx totiž považována xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Institut xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx řádu opětovně xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxxx (xxxxx č. 40/2009 Sb.), xx často xxxxxxxx xxxx xx značné xxxx náročný x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx soudy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx, xx x xxxxxxxx xx jiné xxxxx trestu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx peněžitých xxxxxx xx Celní xxxxxx cílí xx xxxxxxxx xxxxxxxxx negativ xxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx takto xxxx xxxxxxxxx Celní xxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x daňových xxxxxxxxxxxx předepsaných x xxxx 2018 (xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx):

xxxxxxxx xx xxxxx splatnosti

neuhrazené xx lhůtě xxxxxxxxxx

Xxxxx

43 454

105 078

Finanční xxxxx (xx. xxxxxxx xxxx)

285 659 880

810 564 500

Xxxxxxxxxx xxxxxxx navrhované xxxxxx úpravy x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, judikaturou soudních xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx obecnými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx XXXX

Xxxxx xx v xxxxxxx x čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx státní xxx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x x čl. 2 xxxx. 3 Ústavy, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx slouží xxxx xxxxxxx a xxx xx uplatňovat xxx x xxxxxxxxx, v xxxxxx x způsoby, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, jimiž je Xxxxx republika xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xx Celní správu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx vymáhaných xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx lze odhadnout xxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxx vymáhány Xxxxx správou, a xxxxx xxxxxxxxxx vymáhaných Xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx jiné xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek v xxxx 2018 prováděla Xxxxx xxxxxx. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx na Celní xxxxxx x 17 xx 44 %.

Celní xxxx pro

Počet justičních xxxxxxxxxx x roce 2018

Xxxxx xxxxxxxx dělené xxxxxx xx xxx 2018

Xxxxxx v % xx Správě příjmů

hlavní xxxxx Prahu

22 072

53 203

42 %

Xxxxxxxxx xxxx

4 315

25 395

17 %

Xxxxxxxxxxxx xxxx

11 127

43 992

25 %

Xxxxxxxxxxx xxxx

5 044

12 641

40 %

Královéhradecký xxxx

4 916

18 625

26 %

Liberecký xxxx

4 461

15 989

28 %

Xxxxxxxxxxxxxxx kraj

17 472

39 907

44 %

Olomoucký xxxx

5 582

19 603

29 %

Pardubický xxxx

2 811

13 160

21 %

Xxxxxxxx xxxx

6 376

23 002

28 %

Středočeský xxxx

12 265

42 231

29 %

Xxxxxxx xxxx

12 812

39 013

33 %

Xxxx Vysočina

3 333

16 804

20 %

Xxxxxxx xxxx

3 093

15 068

21 %

Xxxxxxx xxxxxx

115 685

378 633

Xxxxxxxx x xxxx, že xxxxx k xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx personální obsazení Xxxxx xxxxxx. Níže xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx odděleních Xxxxxx xxxxxx x na xxxxxxxxxx Vymáhání pro xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek. Xx odděleních Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx správy xxxxxxxxx x xxxx 2018. Xx odděleních Vymáhání xx xxxxxxxx vychází x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vymáhání xxxxxxxxx x xxxx 2018. Celní xxxx Xxxxx Ruzyně xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx postihnutelného xxxxxxx x vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění x rámci dělené xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, popř. xxxx x xxxxxxx zůstatkem, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx trvalého pobytu xxxx.) X xxxxxx xxxxxx se domníváme, xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx institut xxxxxxxx xxxxxxx. Z tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tzv. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx pracovníci, xxxxx xxxxx provádět xxxxxxxxx exekuce.

Celní úřad xxx

Xxxxx předpisů xxxxxx xxxxxx xx rok 2018

Xxxxxx správy xxxxxx

Xxxxxx x % xx Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx navýšení xxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx

xxxxx pracovníků

případů xx pracovníka

hlavní město Xxxxx

53 203

21

2 534

42 %

5

Xxxxxxxxx xxxx

25 395

12

2 116

17 %

3

Xxxxxxxxxxxx kraj

43 992

21

2 095

25 %

4

Xxxxxxxxxxx xxxx

12 641

9

1 405

40 %

3

Xxxxxxxxxxxxxxx kraj

18 625

10

1 863

26 %

3

Xxxxxxxxx xxxx

15 989

7

2 284

28 %

3

Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

39 907

12

3 326

44 %

5

Xxxxxxxxx kraj

19 603

13

1 508

29 %

3

Xxxxxxxxxx kraj

13 160

8

1 645

21 %

2

Plzeňský xxxx

23 002

14

1 643

28 %

3

Xxxxxxxxxxx kraj

42 231

24

1 760

29 %

4

Ústecký xxxx

39 013

20

1 951

33 %

4

Kraj Xxxxxxxx

16 804

10

1 680

20 %

3

Xxxxxxx kraj

15 068

9

1 674

21 %

2

Xxxxxxx xxxxxx

378 633

190

47

Xxxxx xxxx pro

Počet xxxxxxxx předaných x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2018

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx x % xx Xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx na Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxx pracovníků

případů xx xxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxx Xxxxx

32 384

43

753

68 %

10

2

Xxxxxxxxx kraj

9 037

21

430

48 %

4

1

Jihomoravský xxxx

15 128

35

432

74 %

5

2

Karlovarský xxxx

11 268

11

1 024

45 %

3

1

Královéhradecký xxxx

7 019

16

439

70 %

3

1

Xxxxxxxxx xxxx

9 374

14

670

48 %

4

1

Moravskoslezský xxxx

14 690

26

565

119 %

7

2

Xxxxxxxxx xxxx

5 408

14

386

103 %

4

1

Xxxxxxxxxx xxxx

4 185

11

380

67 %

3

1

Xxxxxxxx xxxx

9 811

18

545

65 %

5

1

Xxxxxxxxxxx xxxx

15 824

39

406

78 %

6

2

Xxxxxxx xxxx

34 670

40

867

37 %

6

2

Xxxx Xxxxxxxx

5 645

12

470

59 %

3

1

Xxxxxxx xxxx

3 833

12

319

81 %

3

1

Xxxxxxx xxxxxx

178 276

312

66

19

Celní úřad xxx

Xxxxxxx navýšení počtu xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx počtu xxxxxxxxxx na Xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxx xxxxx Xxxxx

5

10

2

Xxxxxxxxx xxxx

3

4

1

Xxxxxxxxxxxx xxxx

4

5

2

Xxxxxxxxxxx kraj

3

3

1

Královéhradecký xxxx

3

3

1

Xxxxxxxxx kraj

3

4

1

Moravskoslezský xxxx

5

7

2

Xxxxxxxxx xxxx

3

4

1

Xxxxxxxxxx xxxx

2

3

1

Xxxxxxxx kraj

3

5

1

Středočeský xxxx

4

6

2

Xxxxxxx xxxx

4

6

2

Xxxx Vysočina

3

3

1

Zlínský xxxx

2

3

1

Xxxxxxx xxxxxx

47

66

19

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

132

Xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx dohodnutém formátu x xxxxxxxxx, bude xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx x důvodu výrazného xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Požadavek xx xxxxxxxx 132 xxxx xxxxxxxxxxx xx x důvodu snížení xxxxxxxxxxxxxxx zátěže xxxxx xx celkem 120 xxxx.

Xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx státu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Celní xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx jednorázové xxxxxxxx nákladů x 96 000 Xx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx náklady xxx 120 nových zaměstnanců xxx xxxx 11 520 000 Xx. Xxxxx náklad xx xxxxxxx pracovníka xx x xxxxxxx xx xxxx 616 537 Xx, celkové roční xxxxxxx pro 120 xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx 73 984 440 Kč, podrobněji xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxx nových xxxx Xxxxx xxxxxx v Xx

9. platová xxxxx

10. xxxxxxx xxxxx

xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx

40

80

120

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx

31 613,97

38 125,00

35 954,66

Xxxxxxx xxxxxxxx a XXXX xxxxxxx na xxxxxxxxxxx

11 381,03

13 725,00

12 943,68

Měsíčně xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx (36% xxxxx xxxx 2017) x XXXX xx xxxxxxxxxxx

42 995,00

51 850,00

48 898,33

Ročně xx xxxx, povinné xxxxxxxx x XXXX xx zaměstnance

515 940

622 200

586 780

Xxxxx na xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x XXXX xxxxx xxxxxxxxxxx

20 637 600

49 776 000

70 413 600

Xxxxx xxxxxx na xxxxxx budov na xxxxxxx xxxxxxxxxxx

X

X

29 757

Xxxxx xxxxxx xx provoz xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

X

X

3 570 840

Každoroční xxxxxxx výdaje xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

X

X

73 984 440

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

X

X

60 000

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx na XX xxxxxxxx

X

X

36 000

Xxxxxxxxxxx celkové xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx

X

X

11 520 000

V xxxxxxxxx xxxx budou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx dojde k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zaměstnanců x xxxxxxx prvních xxxx xxx xxxxxxxxx legislativní xxxxx.

X souvislosti x xxxxxxxx agendy vymáhání xxxxxxxxxx na Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx celkem 67 xxxx zaměstnanců xxxxx s tím, xx k xxxx 1. xxxxx xxxx xxxxxxxxx 33 míst x k datu 1. xxxxxx 34 xxxx xxxxxxxxxxx. Následující xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 53 xxxx, xxxxxxx x 1. xxxxx xx bude xxxxxx x 25 xxxx x x 1. červnu o 28 xxxx. Veškerá xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (viz tabulka xxxx). X xxxxxx xxxxxxxxx xx jedná x tabulková xxxxx, xxxxxx xxxx docházet x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx provozní xxxxxx xx xxxx 29 757 Xx xx xxxxxxxxxxx x xxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx; x přesunu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx určený rok x všechny xxxxxxxxxxx xxxx. Dále budou xx strany Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převedeny xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve výši 96 000 Xx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx pohledávek xx Celní správu xxxx mít xxxx xxxxx xx příjmů xxxxxxxx Ministerstva spravedlnosti. X této souvislosti xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xx základě xxxxxxx Xxxxx x xxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx právním Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx 268 xxx. Kč x prvním roce xxxxxxxxx, 293 mil. Xx xx xxxxxx xxxx x 318 xxx. Kč xx xxxxxx xxxx (x x následujících xxxxxx) xxxxxxxxx novel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Snížení xxxxxxxx xxxxxx kapitoly Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx by xxxx být kompenzováno xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx, xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxx v xxxxx přípravy rozpočtu x střednědobých xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx zaměstnanců Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx úkor xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx účinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx budou x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pouze xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou předmětem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, xxx vznikly přede xxxx xxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx), a xxxx xxx částky xxxxxxxxxx peněžitých xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxxxxxxxx návrhu, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxx příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona č. 59/2017 Sb. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z majetkových xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x trestním řízení x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,1 a xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx předkládaného xxxxxx, které xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx předkládaného xxxxxx, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xx ostatní xxxxxxx xxxxxxxx se neočekávají.

Předpokládaný xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dopady, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x národnostní xxxxxxx, x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx na xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zastupitelství xx xxxxxx, xxxxx podléhají xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxx xxxx pohledávek za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx sobě. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na podnikatelské xxxxxxxxx tak lze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že x xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxx vymáhá své xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxx (náklady xxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx, xxx odsouzený xxxxxxxxx xxxxx (náklady xxxxxx trestu, xxxxxxx xxxxxxx s výkonem xxxxxx), xx. xxxx xxxxxxxx, bude xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx povinný xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx s jediným xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxxx), čímž xxxxx xx snížení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx. x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vykonávají xxxxx xxxxxx svobody, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx daňová exekuce, xxx podnikatel (xxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dopady, xxxxxx xx specifické xxxxxxx obyvatel xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx navrhovaného xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x ve vztahu x rovnosti xxxx x xxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx bezprostřední, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx mužů x xxx a xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx pro ně xxxxxxx podmínky.

Navržená xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by se xxxxxxxx xxxxxx diskriminace xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, národnosti, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, náboženského xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx). Lze xxxxx konstatovat, xx xxxxxx úprava obsažená x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dopady xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x osobních xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx v xxxx oblasti stávající xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx. Soudy, státní xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx procesních xxxxxxxx, xxxxx jim nyní xxxxxxxx v zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zasahovat xx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nakládat x xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx x pro xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx daňového xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a x xxxx oblasti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxx xx problematiku xxxxxxx soukromí x xxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava je x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx návrh xxxxxx oproti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx korupční xxxxxx nijak xxxxxxxxx x xxx x xxx nejsou spojena xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx kterým xxxx xxxxx úřady obecně x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxx ně xxxx xxxx, je xxxxxxxx i xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx obsaženy xxx ve xxxxxxxxx xxxxxx úpravě (jde xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Celní xxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx xxxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Kromě xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x hrozbou xxxxxxxxx xxxxxxx toho, kdo xxxxxxx nabídl, poskytl xxxx slíbil, xxxxx x toho, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jej xxxxxx.

Xxxxxxxxxx dopadů xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

1. X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx majetkovou xxxxxxx sankcí podle xxxxxx č. 59/2017 Sb. xxxxxxxxxxx, xxxx naloženo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx §7.

Zvláštní xxxx

K části první - xxxxx xxxxxxxxx řádu

K bodu 1 (§343 odst. 4)

Xxx xxxxxx placení xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx podle daňového xxxx. Xxxxxxx xxx xxxx upravuje odklad xxxxxx xxxxxx xxxxxx x možnosti jeho xxxxxxxxx do xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o posečkání xxxx x rozložení xxxx xxxxxx na xxxxxxx, což xxxx xxxxxxxxx xxxxxx obdobný xxxx. Xxxx žádoucí xxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestu xxx podle xxxxxxxxx xxxx, tak xxxxx xxxxxxxx řádu, xxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

X xxxxxxx x xxxxxxx částí důvodové xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxxx peněžitého xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřady.

K bodu 2 (§343a)

Stanovuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Skutečnostmi xxxxxxxxxxx xxx placení xxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx skutečnosti x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - jsou xxxx např. xxxxxxxxx x xxxxxxx milosti, xxxxxxxx, informace x xxxxxxx rozhodnutí soudu xx xxxxxx členského xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxx podle §276 XXXX, rozhodnutí o xxxxxxxxx peněžitého xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §27 xxxx. 5 xxxxxx x. 218/2003 Xx., x soudnictví ve xxxxxx xxxxxxx, xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x soudům jsou xxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx soudu x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (tato xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tedy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §162 xxxx. 4 daňového xxxx). Xxxxxxxxxx §162 xxxx. 4 daňového xxxx, podle kterého xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx peněžitý xxxxx, informace x xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx i xxxxx §343x xxxx. 3 tr. x.

K bodu 3 (§361)

X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx důvodové xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx celní xxxxx.

K bodu 4 (§361x)

X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zprávy xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o výkonu xxxxxx odnětí svobody (xxxx jen „ZVTOS“) x zákon x xxxxxx vazby.

V xxxxxxx xxxxxxxxxx na náklady xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxx x xxxxxxx peněžitého xxxxxx - před xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx peněžní xxxxxx xxxxx §73a odst. 6 tr. ř.

K přechodnému ustanovení

K xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx trestního xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx Celní xxxxxx xxxxxxxxx pouze v xxxxxxx xxxx pohledávek, xxxxx vzniknou (které xx staly splatnými) xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx zákona, se xxxxxx, xx. xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx vymáhány xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K části druhé - xxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx

X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx důvodové xxxxxx xx stanovuje, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ukládaných xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §148 xxxx. 1 a 2 x.x.x. a xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx §351 x.x.x., xxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxx xxxxx. V xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx formulace vztahující xxxxxxxx xxxxx daňového xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx. i xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokut (jde x tzv. procesní xxxxxxx xxxxxx).

Xxxxxxxxx ustanovení §148 odst. 3 x.x.x. o tom, xx „u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx osobám xxxxxxxx x odstavcích 1 x 2 ve xxxx státem xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx nepožadují xxxxx x xxxxxxxx, vyplývá x §253 odst. 3 xxxxxxxx řádu.

Stávající xxxxxx vymáhání xxxxx, xxxxx xxxx uloženy xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx provedením xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxx jako u xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xx soud, xxxx. xxxxxxxx exekutor nepostupoval xxxxx xxxxxxxx řádu, xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx se xxxxxxx xxxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxx xx Xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx i xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxx xxxx zajištěna xxxxxxxxxxxxxxx ustanovení o xxxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxx xxxx xxxx. xxxxxx promine, xxxx muset xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxx na xxxxxx, že vymáhání xx stalo xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx soud zajímat, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx Xxxxx xxxxxx potřebnou xxxxxxxxx xxxxxxx sdělit.

K přechodným ustanovením

Procesní režim xxxxx xxxxx §351 x.x.x. xxxxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona se xxxxxx; xxxxxx xxx xx bude xxxxxxxxx xx xx ty, xxxxx xxxx uloženy xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxx pohledávek xxxxxxxxx v §148 xxxx. 1 a 2 o.s.ř. x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §351 x.x.x., xxxx Xxxxx správa xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx těch xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx (xxxxx xx staly xxxxxxxxx) xxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxx, xx. tyto xxxxxxxxxx i nadále xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K části třetí - xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx poplatcích

V souladu x xxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx napříště příslušné xxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xx tuto xxxxx se xxxxxxxx x §8 xxxx. 3, neboť xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx omezit xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx vymáhané xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx příslušný xxxx xxxxxxx úřadu.

K přechodnému ustanovení:

K xxxxxxxx xxxxxxxx poplatků xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx těch xxxxxxxxxx, xxxxx vzniknou (xxxxx xx staly xxxxxxxxx) xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vznikly xxxxx xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx, xx. tyto xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx vymáhány xxxxx xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx exekutora.

K části čtvrté - xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

X xxxxxxx x xxxxxxx částí xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, že x xxxxxxxx pořádkových pokut xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x státním zastupitelství xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx pokut xxxxx xxxxxx x státním xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx.

K přechodnému ustanovení:

X vymáhání xxxxxxxxxxx pokut xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zastupitelství bude Xxxxx správa xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx (xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx) ode xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx, xx. xxxx pohledávky x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K části páté - xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx

X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxx §21x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. K bližšímu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx odůvodnění ke xxxxxx §35 xxxx. 3 x 4 x §36 odst. 4 XXXXX, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx tohoto xxxxxx.

K přechodnému ustanovení

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x výkonu xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, které upravují xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vymáhání pohledávek.

Celní xxxxxx je ochotna x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, což x případech xxxxxxxxxx xxxx spravovaných xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx zde xxxxxxxxxx, xx u odsouzených, xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx trestu, náklady xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x výkonem xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxx xxxxx xxxxxxxx dojde x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx bude efektivnější x xxx samotné xxxxxxxxx/xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx, které vznikly xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx byly xxxxxxx x xxxxxxxx soudnímu xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx důvodů nebudou Xxxxx xxxxxx předávány.

K části šesté - xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody

K bodu 1 (§25 xxxx. 4)

Xxxxxxxxxx §25 xxxx. 4 XXXXX xxxxxxx odsouzeného x xxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx výčet xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx může x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby nehrazené x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nákupu xxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx pouze x úhradě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx aktualizovat xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx zaslána, xxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx [xxxxxxx výkonu xxxxxx (§152 tr. ř., §35 XXXXX), náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§152 xx. x., §36 XXXXX), xxxxxxx xxxxxx vazby (§152 xx. x., §10 xxxxxxxx x. 10/2000 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zaměstnány), xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx vazby (§152 xx. ř., §21a xxxxxx x xxxxxx xxxxx) a xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (§39a XXXXX, §21b xxxxxx o xxxxxx xxxxx)].

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, může xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxx. Návrh proto xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Vězeňská služba xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx [xxxxx tak xxxxxxxxxxxx x §36 xxxx. 4 a 5 x §39a xxxx. 4 (xxxx. x xxxxxxxxxxx odst. 3) XXXXX, x xx xxxxxxxxxx §21a xxxx. 3 a 21b xxxx. 2 xxxxxx x výkonu xxxxx (xxxx. x xxxxxxxxxxx §21x odst. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxx)].

K bodu 2 (§35 xxxx. 3 a 4)

X souladu x xxxxxxx xxxxx důvodové xxxxxx se stanovuje, xx x vymáhání xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úřady. Na xxxxxx od xxxxxx xxxxx xxxxxxxx justičních xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx až x xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx propuštěna xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx může x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má odsouzený xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx. xxxxx xxxxxxxxxx xxx provést přikázáním xxxxxxxxxx. Není racionální, xxx v těchto xxxxxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřadům, xxxxxxx o tom, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 XXXXX, xxxxxx xxxxx vyhlášky č. 10/2000 Sb., xxxx., xxxxxxx x množství xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx předávány Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Vzhledem k xxxx, že xxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx práci, x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, navrhuje xx, xxx se xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx lhůta xxx xxxxxx xxxxxxx - xxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §160 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx, jde přitom x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §160 xxxx. 4 xxxx. d) xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §35 xxxx. 3 XXXXX xx navrhuje xxxxxxxx, xxxxx xxxx věcného xxxxxx xxx odchylnou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx obsažené x §158 daňového xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx bezvýsledně xxxxxxx xx daňovém subjektu x xx jiných xxxxxxx, xx xxxxx xxxx být xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x výsledku, anebo x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx vymáhání přesáhly xxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx se zvláštními xxxx xxxxxxxxxxx obtížemi.

Vypouští xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx doložené xxxxxxx xxxxxxxxxxx prominout xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx sociální xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx propuštěn, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxx už z xxxxxx důvodu xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx rozhodovat x xxxxxxxxx těchto xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxx její xxxxxx xx xxxxxxx (§156 xxxxxxxx xxxx), xxxx. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.

K bodu 3 (§35 xxxx. 5)

Xxxxxxxxxx §35 xxxx. 5 se xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxx pohledávek xx nepožadují xxxxx x xxxxxxxx, vyplývá x §253 xxxx. 3 daňového xxxx.

K bodu 4 (§36 xxxx. 4)

Xxx x formální úpravu, xxxxx věznice v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx trestu (stejně xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, neboť xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx, xxxx. podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, zákoně x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx č. 10/2000 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxxxxxxx, x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx výchovných xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx nákladů.

K bodu 5 (§36 odst. 6)

Xxx x xxxxxxxxxxxx technickou xxxxx navazující xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §35 odst. 5 (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx).

K bodu 6 (§39x xxxx. 3 x 4)

Viz odůvodnění x novelizaci §35 x 36.

K přechodnému ustanovení

Přechodné ustanovení x zákonu x xxxxxx vazby x xxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx odlišně xx xxxxxxxxxxx ustanovení x novelám xxxxxx xxxxxxxx obsaženým v xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx je xxxxxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x starší xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx v případech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x státními xxxxxxxxxxxxxxxx z kapacitních xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxx budou xxx xxxxxxxxxx náklady výkonu xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx službě, xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx k žádoucí xxxxxxxxxxx vymáhání pohledávek xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxx xxxxxxx odsouzené/obviněné i xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx již xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, však x procesních důvodů xxxxxxx Celní xxxxxx xxxxxxxxx.

K části sedmé - xxxxx xxxxxxxx řádu správního

K bodu 1 (§44 xxxx. 2)

Xxxxxx xxxxxxx pořádkové xxxxxx xxxxxxx xxxxx trestního xxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx zastupitelství x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxx xxxxxxxx řádu. Xxxx xxx xxxxxx, xxxx xx daňovému xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx důvodové xxxxxx x promítnutí xxxxxx xxxxxxx vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx správě xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxx.

K bodům 2 a 3 (§60)

Podle xxxxxxxxxxx §60 xxxx. 10 x.x.x. xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx práva xx xxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxx §60 xxxx. 9 s.ř.s. uplatní xxxxxx stanovený daňovým xxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx režim daňového xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx. i xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pokut (xxx x tzv. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx podle daňového xxxx, xx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx ustanovení §60 xxxx. 9 x.x.x. x xxx, že „x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxxxx řízení xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx 4 x 6 ve výši xxxxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxxx xx úrok x xxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xx navrhuje vypustit xxx nadbytečnost, xxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx x §253 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx.

K přechodným ustanovením

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pokut xxxxxxxxx xxxxx §44 x.x.x. xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx; xxxxxx xxx se bude xxxxxxxxx xx xx xx, které xxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx x pohledávek xxxxxxxxxxxxxxx x §60 xxxx. 9 s.ř.s. xxxx Xxxxx xxxxxx příslušná xxxxx x případě xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx (xxxxx se xxxxx splatnými) ode xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona. Příslušnost x xxxxxxxx pohledávek, xxxxx vznikly přede xxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx nemění, xx. xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx budou xxxxxxxx přímo xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K části osmé - změna xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestních

K bodům 1 x 4 (§11 odst. 4, §132 xxxx. 4, §270 xxxx. 2)

X xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx orgánem xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx nákladů mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx trestních (§11 XXXX), nákladů xxxxxxxx (§132 XXXX) x xxxxxx podle §268 xxxx. 6 XXXX xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

K bodům 2 a 3 (§178 xxxx. 1, §180 a §270 xxxx. 1 x 2)

Odůvodňované xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxx x §178 xxxx. 1, §180 a §270 xxxx. 1 x 2 ZMJS xxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxx xxxxx. Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx uložen peněžitý xxxxx, xxxxxxx xxxxx §178 XXXX částka, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx vymohl, xx převede xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo tomu, xxxx mezinárodní xxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xx příslušný xxxx (buď mezinárodního xxxxx, xxxx xxxx, xxxx mezinárodní xxxx xxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předá xxxxxxx xxxxx soud xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k vymáhání (xx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx žádných xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx soudu nebo xxxxxxxx vymožené xxxxxx). Xxxxx platí pro xxxxxx xxxxx §180 XXXX.

K bodu 5 (§271 xxxx. 3)

Xxx samosoudce mohl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx čl. 14 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2005/214/XXX xx xxx 24. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxxx xxxxxx vzájemného xxxxxxxx xxxxxxxxxx trestů x xxxxx x §271 xxxx. 1 XXXX, xxxxxxx xx xxxxxxxxx celního xxxxx, xxxxx vymáhá xxxxxxxxx xxxxxx nebo jiné xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x tom, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx peněžité xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx x x jakých xxxxxx. Xxxx ustanovení navazuje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (§343x xxxx. 3 xx. x.), xxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx i xxx řádnou xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (tato xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx představuje určitou xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §162 xxxx. 4 xxxxxxxx řádu). Tímto xxxxxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost podle xxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx [xxx x §270 xxxx. 1 xxxx. x) ZMJS].

K přechodnému ustanovení

Kompetentní x xxxxxxxx pohledávek xxxxx, xxxxxxx správa xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxx příslušná xxxxx x xxxxxxx těch xxxxxxxxxx, xxxxx vzniknou (xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx) xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx pohledávek, xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xx nemění, tj. xxxx pohledávky i xxxxxx budou xxxxxxxx xxxxx soudy xxxx xxxxxxxxxxxxxxx soudního exekutora.

K části deváté - změna xxxxxx x xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx pokuty, xxxxx xxxx uloženy xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx. Xxxxxx jiným pokutám, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx se xxx správě jejich xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxx, přičemž xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx vymáhání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx i xxx xxxxxxxx, aby x xxxx pokuty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx příslušným x xxxxxx vymáhání xxxx Xxxxx xxxxxx.

Xxxxx §507 x.x.x. xxx xx xxxxx zákonného xxxxxxxx xxxx opatrovníka nezletilého xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dítěte, a xx xx xxxx xxxxxx vymožených xxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebudou xxxxxxxx xxxxx, zrušuje xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx v rámci xxxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxx.

K přechodným ustanovením

X vymáhání xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x péči x xxxxxxxxx xxxx, xxxx Xxxxx správa příslušná xxxxx v případě xxxx pohledávek, xxxxx xxxxxxxx (xxxxx se xxxxx xxxxxxxxx) ode xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x vymáhání xxxxxxxxxx, xxxxx vznikly xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se xxxxxx, xx. tyto pohledávky x nadále xxxxx xxxxxxxx přímo xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx, xxxxx byly xxxxxxx xxxxx dnem účinnosti xxxxxx xxxxxx, se xxxxxx ani jejich xxxxxxxx xxxxx (daňový xxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona).

K části desáté - změna xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí xxxxxxxxx x xxxxxxxx řízení

Novelizované xxxxxxxxxx upravuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx uloženého xxxxxxxxxx trestu a xxxxxxxxxx opatření x xxxxxx o trestném xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nárok, xx. které xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uhradil, xxxx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx získané xxxxxxx xxxxxx trestu xxxxx xxx, xxx xx x xxxxx xxxxxx získal, na xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zřízený xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx trestních xxxxxx xxxxxxxxx x trestním xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx x výkonu peněžitého xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx. Xxxxxxxxxx §4 xxxx. 1 tak xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, podle xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx majetkových xxxxxx xxxxx napříště xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Peněžní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx zasílat xx xxxxxxxx účet Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxx peněžitého xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx) x jednak xxxxxxxxx xxxxx úřady (xxxxxx peněžitého xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx).

K části jedenácté - účinnost

Účinnost xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx §3 xxxx. 3 zákona x. 309/1999 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x x Sbírce mezinárodních xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 277/2019 Xx. x x xxxxxxxxxxxx x potřebné xxxxx legisvakance xxxxxxxx xxx personální xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Celní xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx resortních xxxxxxxx.

V Xxxxx dne 17. xxxxx 2020

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxxx Xxxxx, x.x.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx:

Xxx. Marie Xxxxxxxx, v.r.

Zdroj textu www.psp.cz