Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh na vydání zákona o Veřejném ochránci práv

199/0

Návrh

Důvodová zpráva

Obecná část

Zvláštní část

Xxxxx

xx xxx ... 1999,

x Veřejném xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx tomto xxxxxx Xxxxx republiky:

XXXX PRVNÍ

Obecná ustanovení

§1

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx jen ”xxxxxxxx”) xxxxxx x ochraně xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxxxx uvedených v xxxxx xxxxxx, pokud xx v rozporu x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a dobré xxxxxx, jakož i xxxx jejich nečinností, x xxx xxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx ochránce podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx x jiné xxxxxxx xxxxx s působností xxx celé území xxxxx, xxxxxxx úřady xxx xxxxxxxxxxx, Českou xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, Xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, okresní úřady x xxxxx při xxxxxx působnosti okresního xxxxx, xxxx při xxxxxx xxxxxx správy, xxxx xx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxx, Vězeňskou xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zařízení, x nichž se xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx svobody, ochranná xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx léčení, xxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny (xxxx xxx "xxxx").

(3) Působnost xxxxxxxx xx nevztahuje xx Xxxxxxxxx, prezidenta xxxxxxxxx a vládu, xx Nejvyšší kontrolní xxxx, xx zpravodajské xxxxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx Policie Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správy xxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

§2

(1) Ochránce xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx funkční xxxxxx xxxxx xxx z xxxxxxxxx, z xxxxx xx xxxx navrhuje xxxxxxxxx republiky x Xxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx na xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx každý, xxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxx xx hlavní xxxxx Xxxxx.

(4) Xxxxxxxx ochránce xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx může xxxxxxx výkonem xxxxx xxx xxxxxxxxxx. Pro xxxxx, pozbytí xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx zákon xxxxxxxxx jinak.

§3

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx republiky, xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x x jakoukoliv xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx vlastního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, publicistické, xxxxxxxxx xxxx umělecké, xxxx-xx taková xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx xxxxxx v nezávislost x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx politické xxxxxx xxxx politického xxxxx.

(4) Xx dobu xxxxxx funkce se xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nepovolává x vojenské xxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx činná xxxxxx přeruší; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

§4

(1) Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx slibu do xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Slib xxxxxxxx xxx: ”Xxxxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxx budu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x souladu x Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx chránit xxxxxxxxxxxxxxx xxxx.".

§5

(1) Xxxxxxxx vykonává xxxx xxxxxx nezávisle x xxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx následujícím xx dni, xxx

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx trestný xxx,

x) přestal xxx xxxxxxxxxx do Xxxxxx,

x) xx xxxx výkonu xxxxxx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx vykonává xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) předsedovi Xxxxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ochránce, xx xx této xxxxxx vzdává.

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxx ochránce pozbyla.

(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je podle §3 odst. 2 xxxxxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hnutí, Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx o xxx xxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Senát, prezidenta xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx sněmovnu.

(5) Xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxx xx zvolení xxxxxxxx slib xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x funkce xxxxxxx, koná xx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx §2 xxxx. 1.

§7

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stíhat bez xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx trestní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ochránce xx xxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivost x skutečnostech, o xxxxxxx se xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx, x xx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud zákon xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx (§25).

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jeho kanceláře x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předseda Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Státní xxxxxx, xxxxxx orgánů xxxxxxx x trestním řízení, xxxx oprávněny nahlížet xx xxxxx ochránce xxxx mu tyto xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a odepře-li xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§8

(1) Xxxxxx ochránce xx veřejnou xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx a naturální xxxxxx jako xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx kontrolního xxxxx. Xxxxxxxx ochránce xxxxxx xxxx, další xxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxxxx ochránce

§9

Ochránce xxxxx

x) na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx ”xxxxxx”) jemu xxxxxxxxxxxx,

x) xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx Parlamentu, xxxxx xxx ochránci xxxxxxxxxx, xxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§10

(1) Každý má xxxxx xxxxxxx se x xxxxxxxx podnětem xx xxxxxxxx xx xxxx, která xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx (§1); xxxxxx xxx xxxxxx xxxx ústně xx xxxxxxxxx.

(2) Podnět xxxxx, která xx xxxxxxx osobní xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Podnět xxxxxxxxx poplatku.

§11

(1) Podnět musí xxxxxxxxx

x) vylíčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§10 xxxx. 1), včetně xxxxxxx, xxx věc xxxx xxxxxxxxxx také xxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx úřadu, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx podnět týká,

c) xxxxxx x xxx, xx úřad, xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxx osoby xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx jejím xxxxxx xxxxxx, xxxx, xxx podnět xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx").

(2) Xxxxx se podnět xxxx xxxxxxxxxx, stěžovatel xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxxx podnět xxxxxx, jestliže xxx, xxxxx xx podnět xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx podnět xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx §11 nebyly xxxxxxxx xxx ve xxxxxxxxx xxxxx,

x) je xxxxxx neopodstatněný,

c) od xxxxxx xxxx rozhodnutí xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, kterých xx podnět xxxx, xxxxxxxx v den xxxxxxxx xxxxxxx doba xxxxx xxxxxxx roku,

d) xxx, xxxxx se xxxxxx týká, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxx x xxxxxx ve xxxx, xxxxx xxx xxxx ochráncem xxxxxxxxxx (§17 x 18) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nové xxxxxxxxxxx.

(3) X odložení xxxxxxx x xxxxxxxx odložení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§13

Xx-xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle předpisů x řízení xx xxxxxx správních nebo xxxxxxxx, žalobou nebo xxxxxxxx prostředkem xx xxxxxxxx soudnictví, anebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx stěžovatele xxxxxxxxxx vyrozumí x xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§14

Xxxxx xxxxxxxx podnět xxxxxxxx (§12) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o tom xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, x xx x bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v

a) xxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx umístěnými x xxxxxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, trest xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx výchova xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xx xxx přítomnosti xxxxxx osob.

(2) Xxxxx xxxx povinny xx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxx dozoru, k xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx navrhne.

(3) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx přítomen xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx úřady x klást přítomným xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xx oprávněn žádat, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti, xx-xx xxx xxxxxxx uložena.

§16

Xxxxxxx státní orgány x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx při šetření xxxxx, xxxxxx xx xxxxxx.

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxx šetřením xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx jiná xxxxxxxxx (§1 odst. 1), xxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx.

§18

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx (§1 odst. 1), xxxxx úřad, xxx xx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx 30 xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xx výzvu podle xxxxxxxx 1 xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx x ochránce xxxx xxxxxxxx shledá xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx obdržení xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx návrh xxxxxxxx x xxxxxxx.

§19

Xxxxxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, úkonu xxxx xxxxxxx xxxxx, lze-li xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) zahájení xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení,

d) xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx správní xxxxxx,

x) poskytnutí xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

§20

(1) Xxxx je xxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x nápravě provedl.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx, nebo jsou-li xxxxxxxx k nápravě xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxx-xx xxxxxxxx úřadu, xxxxx,

x) může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx úřadu se xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2 xxxx xxxxxxxx postupovat x xxxxx, nesplní-li xxxx povinnost vyplývající x §15 odst. 1 až 3.

§21

Jedná-li xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx §15 až 20 xx použijí xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ochránce

§22

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vydání, xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo vnitřního xxxxxxxx. Doporučení xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, x xxx-xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, vládě.

(2) Xxxx xx xxxxxxx xx 60 dnů xxxxxx xxx stanovisko x doporučení podle xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx §20 odst. 2 xxxxx obdobně.

§23

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do 31. xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx činnosti xx xxxxxxxx xxx; xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Senátu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx pro celé xxxxx xxxxx x xxxxxxx způsobem ji xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejnost se xxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§24

(1) Xxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx xxxxxxxxx

x) nejméně xxxxxx za 3 xxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření x nápravě ani xxxxxxxx xxxxx §20,

x) xxxxxxxxxx xxxxx §22, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Ochránce xx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx působnosti, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx o xxxxx, xxxx xx xxxxxxx.

XXXX XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§25

(1) Xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx jen ”Xxxxxxxx"), xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x úkolech Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vydá ochránce.

(3) Xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx prováděli šetření xx xxxx xxxxx §15 odst. 1 x 3 x xxx jednali xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx1).

§26

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x jeho Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§27

(1) Xx xxxxxxxx xx vztahuje xxxxxxx xxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xxxxxx státní xxxxxx.

§28

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx šedesátým xxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

1) §64 odst. 2 xxxx. f) zákona x. 182/1993 Xx., x Ústavním xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx xx počátku 19. xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rozumí nezávislá x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx parlamentem přešetřováním xxxxxxxxx xxxxx nezákonnému, xxxx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nečinnosti veřejné xxxxxx. Pod vlivem xxxxxxxxx vzoru xxxxxxxx xxxxxxx instituce xxxxxxx x sousedících xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx 60. xxx xxxxxx století xx instituce postupně xxxxxxxxx xxx xx 80 xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx působí x x některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxx. Xxxxxx, Xxxxxxxx, Slovinsko), xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx i Xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxxx R (85) 13, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx 23. xxxx 1985 (český xxxxxxx Správní právo 3/1996).

X hlediska xxxxxxxxx xxxxxxxxxx můžeme xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxxxx starší xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterému xx xxxx xxxxxx, zákonem xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxx), vládou xxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxx podřízený, x absencí xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx. Xxxx způsobem - x x souladu x výše xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx - xxx x xxxxxxxxxx "xxxxxxxxx". Xxxxxx xxxxxxxxx nebývá xxxxxxxxx považován za xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx veřejnou xxxxxxx, protože na xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx není ve xxx xxxxxxxx nezávislý, x vlastně xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Proto se x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ombudsmana xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx ombudsmana volí xxxxxxxxx, event. xxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx funkční xxxxxx. Xx funkce xx x demokratických xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx (včetně politické) x ovšem i xxxxxxxx erudicí. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, zpravidla xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx desetiletích, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx i xxxxxx různorodosti xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx ombudsmana, event. xxxxxxxxxxxx, zvláštních xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx oblast (xxxx. xxxxxxxxx pro oblast xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx, xxxxxx ombudsman xxx.). Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx rozdíl xx xxxxxxxxxx "xxxxxxxxxx", xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyvíjejí xxxxxxx xxxxx na xxxxxx části xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx stížnostmi na xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx zemích xx xxxxx působnost celostátního xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx správu (xxxx. v Xxxxxx).

Xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx relativně xxxxxxxxx, xxx xx také (xxxxx xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xx profilující xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxx faktický, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx parlamentem xxxxxxx; xxxxx je z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx komplikované xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx především xxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx předkládaných xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podání (xxxxxxxxx) xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx neohlášených xxxxxxxx, xxxx. ve xxxxxxxxx), xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx kontinentální Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obrací xxxxx xx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx). Vyskytují xx xxxxx státy, xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx pouze xxxxx, xxxxx jí obdržel xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxx stížnost se xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxxx nejprve xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx posuzuje, xxx xxx x problém xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx dodržena xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx aktu xxxxx (xxxxxx xxxxx xxx), zda xxx xxxx předmětem xxxxxxx xxxxx atp. Jestliže xxxxx k závěru, xx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zahájí xxxxxxx xxxxxxx. Pro tyto xxxxx disponuje xxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx vstupu, xxxxx xxxxxxxxx materiály, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xx.). Xxxxxxx xxxxxx orgány xxxx zavázány mu xxxxxxxxxx "xxxxxx xxxxx".

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, závěrečného xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx úřadu, xxxxx má xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx v souladu x doporučením, xxxx xxxxxxxx svůj xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx ovlivňovat xxxxxxx xxxxx (jde x xxxxxx iniciační xxxxxxxx), jeho doporučení xxxx xxxxxxxx nadřízeného xxxxxxxxxxx. Jde "xxxxxx" x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx případě se xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx ani pak xxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx fázi xxx předložit xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se zpravidla xxxxxxxxxxx xxx prací xx xxxxxxxxxx. Kromě xxxxxxxxxxxx změn xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx fungování xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx navrhovat xxxxxxxxx xxxxx přezkum xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, obyčejnému xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx "xxxxxxxxxxx" individuu, xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx byrokracie, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxx účinná xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Pomoc xxxxxx xxxx xxxxxxxx i "xxx" x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx). Vedlejším xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx důvěry xx xxxxxxxx správu, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x práci x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx různá podání x xxx xx x xxxx nevědí xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx. Odlehčit xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x soudům, xxxx. xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx dostává xxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxx řešit.

Po listopadu 1989 byly x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx rozšířeny xxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxxx xxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx vytvořeno xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx ústavní xxxxxxxx x xxxxxxxxx soudu xxx.). Xxxxxxx správa - x xxxxx x soudnictví - xx však xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx věcech xx xxxx téměř xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx aparátu, xxxxx xxxxxxxxx však xxxxx xxxx vyhovujícím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, takže xxxxx xxxxxx související x xxxxxxxxxx a xxxxxx správy xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxxx je xxxxxxx i obecná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vzhledem x xxxxxxxxxx parlamentní většině, xxxx xxxx závislosti xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx by xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxxxx. Občan xx xxxxxxxxxx dostává do xxxxx s orgány xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxx veřejná xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxx - xx smyslu xxxxxxx, xxxxxxxxxx, hospodářském i xxxxxxx - zvláště xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx se, xx xx to právě xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pozornost. Především xxxxx xxxxxx xx xxx proto zaměřena xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx platné xxxxxx, xxxxxxx nejde x xxxxx, který xx xxxxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx ingerovat xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx dělby xxxx (xxxxxxx to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx např. x XXX). Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx může xxxxx narušovat xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x soudní, xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolních xxxxxx moci zákonodárné (xxxxxxxxxx) vůči moci xxxxxxx.

Xxxxx xxx x xxxxxxxxxx zdroje xxxxxxx xxx přípravě návrhu, xx xxxxx především xxxxxx texty příslušných xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxx. X xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx lidských x xxxxxxxxxx práv Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx vychází x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jak xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx. šetření xx xxxxxxx xxxxxx x x vlastní xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx určitou, x xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx převažující xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx stanovení "xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx "xxxxxxx pečovatele" x (xxxxxxx) xxxxxx. Ombudsman xx tedy může xxxxxxx jen otázkami xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx x širším xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx. Ombudsman xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx ho x xxxxxx xxxx xxxxx xxx. To xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx - xxxxxxx občanů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx poradu xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx řízení. K xxxxxx xxxx situace xx xxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systém, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx soudy, xxxx. obdobný xxxx, xxxx dnes existuje xx Velké Británii; xxxx funkce u xxx - xx xxxxxx xxxx - xxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxx samospráva. Xxxxxxx Ochránce xxxx (xxxx jen "Xxxxxxxx") xx xxxx xxxxx xxxxx komplementárního xxxxx x systému xxxxxx xxxxxxx a dalšími xxxxxxxxx subjektům xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) správních xxxxx a dalších xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx stížností xx xxxxxxxx správu xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx č. 150/1958 X. x., o xxxxxxxxxx stížností, xxxxxxxx x xxxxxxx pracujících, xxxxxx nemá x xxx nikdy neměla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x ani xxxxx č. 85/1990 Sb., o právu xxxxxxxx, nemůže xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přešetření xxxxxxxxxxx. Xxxxx věcí správy xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyřizování xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx. X x xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx by x xxxx věci xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. všeobecný xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx instituce mohla xxxxx pozitivně xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xx xx x. 1990, xxx xxxx xxxxxxxxx xx vlivu "xxxxxxx úlohy". X x. 1993 prokuratura x x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Právě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx oblasti, xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx práv xxxxxx, xxx i xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x ochranného xxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx zatčení (zařízení xxxxxxx). Xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxx doby xxxxx xxxxxxx ústavní stížností xxxxxx k Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx) xxxx festum, xxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx Xxxxxxxx může xxxxx xxxxxxxx koincidovat x kompetencí xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bývají často xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, vesměs xxxxx xx xxxxxxxx ombudsmana. Xxxxxx ochrana xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx formalizovanější, a xxxxx časově x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxx řízení). Xxxxxxxxx xxxxxx rychlejší, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a poplatkům xxxxxxxxxxxxx postup, jež xxxxxxxxx xxxxxxx obdobné xxxxxxxx. Navíc xx xxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxx soudně napadat xxxxx. Xxxxxxx ombudsman xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx respektována. Xx xxxxxx x soudnictví xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx komplementární.

Návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku České xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx navrhované xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx) xxx xxxxx odhadnout, xxxxxxx x xxxxxxxxx podobného xxxxx zatím xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx se, xx xxxxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 40 x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nepřevýší 30 xxx. Xx xxxxx; počáteční zřizovací xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx 20 xxx. Xx.

Xxxxxxxx xxxx

X části xxxxx

K §1

Xx rozdíl xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx působnost Xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxx chápat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Ochránce xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, který by xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx ústavnímu). Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx se xxxxxxxxx zvláště x xxxxxxxxxx vzniklých x xxxxxxx xxxx (např. Xxxxxxxx a Slovinsko). Xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx spočíval x dohlížení na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx (xxxxxxx v xxxxx-xxxxxxxx oblasti) x xxxxxxx xxxx "xxxxxxx xxxxxxx" (která xx xxxxxx ”xxxxx xxxxxx”), xxxx byrokratickými, xxxxxxxxxxx xx "nespravedlivými" xxxxxxx xxxxxxxx x veřejné xxxxxx vůbec. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, neodůvodněné xxxxxxx, xxxxxx výklad xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. xxxxxx xxxxx jako xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx subsumovat pod xxxxxxxx základních xxxxxxxx xxxx x svobod, xxxxx xxxx dokonce xxxxxx v pořádku. X takovým xxxxx xx se Xxxxxxxx xxx především xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx otázka xxxxxxx lidských xxxx - xxx xxxxx xxxxx xxx ochranu xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx - by xx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx ne xxxxxxxxx. Xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxxx počet xxxxxx xxxxxxxxxx k Xxxxxxxxx xxxxx, neboť xxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, ale xxxxxx xxxxxx xxxx (x "xxxxxx") xxxxxx, xxxx. x x xxxxxxx xxxxxxx správy.

Ochránce xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx zaměřený xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx při xxxxxx státní xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx výkladové xxxxxxxxxxx, jsou x xxxxxx xxxxxxxx uvedeny xxxxxxx specifické správní xxxxx, xx kterých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Návrh xxxxxxx xxxx některé - x v jiných xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx - xxxxxx x xxxxxxxxxx.

K §2

Xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1. Různost xxxxxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x podstatě xxxx monokratický xxxxx. Xxxxxxx vzhledem ke xxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx x různorodosti xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx - podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx - aby xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx funkce xxxxxxxx Xxxxxxxx; ten xx xxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x ve xxxxxx, xxxxx mu Xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx práce x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

K §3

Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx závazků xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx úzce xxxxxxx x xxx, xx Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxx. Xx xx xxx xxxxxxxx jeho xxxxxxx nepřímému xxxxxxxxxxx xx dokonce úmyslným (xxxxxxxx) opatřením xx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx na cvičení xxx.).

K §5 a 6

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx taxativním xxxxxxxxxx důvodů zániku xxxx funkce. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxxxxxx x dostupných xxxxx x xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

K §7

X xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jiných xxxxxxx, xxxxx mají ombudsmana, xx xxxx nezastupitelný xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx funkce. Xx xx xxxxx uvědomit, xx Xxxxxxxx xx x jistém smyslu xxxxxxxxxxxx rukou Xxxxxxxxxx (xxxx zákonodárné). Xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx. xxxxxxxxx člena vlády.

Imunita xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x činnosti Xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx zkušenostech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx považujeme za xxxxxxxxx a xxxxxxx. Xxxxx xxxxx zcela xxxxxxxx pokusy x xxxxxx, xxxxx "xxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxx. policií). Xxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx ohraničena xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx imunita xx xxxxx kritizována xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxx (xxx xx xxxx x xxxxxxxx), není nutné xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jež xxxxxxx Xxxxxxx, x xxxx příslušná xxxxxxxxxx xx. řádu.

Nezávislost Xxxxxxxx, xxx x diskrétnost x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 4.

K §8

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx "běžného xxxxxxxx", xxx vysoce xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxx xxx x souladu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx ohodnocen, jak xx xxxx x xxxxxxxxxx jinde xx xxxxx. Xx Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, nikoliv xxxxxxx xxxxxxxxxx) i xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jako x prezidenta Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (zákon č. 236/1995 Sb., xx xxxxx xxx. x. 138/1996 Xx.). Xxxxxxx - xx xxxxxxxxxxxx úrovni - xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx (xxxx viceprezidentovi XXX).

K §9

Xxxxxxxx xxxxx jak x přímého xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fyzické xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx x z xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx za xxxxxx, xxx se Xxxxxxxx xxxxxxx stížnostmi postoupenými xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je (xxxxx xxxxxxx předepsaných náležitostí) xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxx předcházela xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx (§11 xxxx. 1 xxxx. x/). Xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx tzv. xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx než xxxxxxx xxxxx poškozené (srov. xxx §12 xxxx. 1). Taková xxxxxx xxxxxxxx xxxx. i xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Ústavnímu soudu. Xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxxxx. Xxx vyplývá x xxxx. x/ x x/, Xxxxxxxx xx xxxx napomoci x xxxxx i xxxxxxxxx, xxxxx dostávají xxxxx xxxxxx, x xxx xx x xxxx xxxxxx xxxx, nebo xxxxxx nemají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x šetření.

K §10 a 11

Předpokládá se xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti, xxx xxxxx xx i xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. x xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podání), xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx. Xxx o xx, xxx ombudsman měl xxxxxxxxxx úvodní xxxxxxxx x event. xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx jiných ustanovení xxxx např. §11 xxxx. 1 xxxx. x/, xxxxx xx xxxxxxxx znám i xxxxxxx, např. z Xxxxxxxxx xxxx i x xxxxxx Xxxxxxxxxx XX. Xxx x xx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Nelze xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx výzvu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxx.

Xxxxxxx ochrana xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, především x toho xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx služby, xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

K §12

Xx stanovených xxxxxxxxx, xxx xx x xxxxx ve xxxxx xxxxxxx, je Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx přístupy.

Podle xxxxxxxx 1 Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxx, xx. xxxxxx xx xxx (dále) xxxxxxx, xxxxxxxx xxx nespadá xx jeho xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxx, která podnět xxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxx. i xxxxxxx x důvodů xxx. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx meritorního xxxxxxxxxx (xxxx. xxx xxxxxxxxxx x §9).

Podle odstavce 2 navrhovaná úprava Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxx, přestože xxxxx existují relevantní xxxxxx, které xxxxxxxxx - x podle xxxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxx (x xxxxxxx xxx uvedených příčin) xxxxxxxxxx.

K §13

Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx povinen xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx i Xxxxxxxx zkoumá, zda xx xxxxxxx x xxxxxxx prostředek, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx obnovu xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušnému orgánu xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx stěžovatele xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxx jako xxxxxxx prostředek.

K §14

Pokud Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx kvalifikovaným xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §13, xxxxxx xxxxxxx.

K §15 a 16

Xxx mohl Xxxxxxxx efektivně xxxxxxxxx xxx xxxxxxx (na xxxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx "xxxxxxxxxxxxx" oprávněními xxxx xxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx (xxxx. §1 xxxx. 4 xxxxxx). Bez xxxxxx oprávnění xx xxxxxxxxx ztrácela xxxxx.

Xxxxxxxxxx §15 xxxx. 4 xxxx zejména xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 148/1998 Sb.

K §17

Xxxx xxxxx neobvyklé, xx Xxxxxxxx při xxxx xxxxxxx xxxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxx pochybení. X xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx stěžovateli, xxx xxxx úřadu.

K §18 a 19

Pokud Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx - x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx et xxxxxx pars - xxxxx xxxx, aby xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx ve xxxxx neobvyklá: xxxxxxx xxxxxxxxx důkladnou analýzu xxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx x omylům. Xxx xxxxxxxx, že xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx příslušný xxxx provede xxxxxxx. Xxxxx xx tak xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx). Je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx toliko xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Ochránce xxxx oprávněn xxxxx xxxxxxxxx do činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (zahájení disciplinárního xxxxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxxx celková úprava xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve správních xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle zákona č. 82/1998 Sb., x xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

K §20

X xxxxxxxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx vyrozumí xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxx xxxx věc zveřejnit. Xxxxxxxx x náležité xxxxxxx xxx potom xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxx o xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§24 odst. 1 xxxx. x/).

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x x případě, kdy xxxx xxxxxx "spolupracovat" xxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xx. nechce předložit xxxxx, poskytnout xxxxxxxxx xxx.

K §22

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx podávat xxxxxxxxxx x úpravám xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx ze šetření x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Poslaneckou xxxxxxxx (§24 odst. 1 xxxx. x/). X xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx účastnit xx xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx u Xxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxx předložená novela xxxxxx o Ústavním xxxxx).

K §23

Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx práci xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxx ombudsmana. Xxxxxxxx x xx bilancuje xxx aktivity, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Ve xxxxxxx xxxxx zpráva xxxxxxxx jen pro xxxxxxx parlamentu, xxx xx xxxx. xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. To xx význam xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správy, xxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Zpráva xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx televizi atp.

K §25 a 26

Ochránce xxxx xxxx kancelář, xxxxx xxxxxxxxx upřesní xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx x samostatná xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xx mělo jednat x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

K §28

Xxxxxxxx legisvakanční xxxxx má zajistit, xxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx zákona mohl xxx xxxx ombudsmana xxxxxx plně xxxxxxxx.

X Xxxxx dne 14. xxxxx 1999

xxxxxxxx xxxxx

xxxxxxxxxxxxx vlády

a xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx rady vlády

Xxxxx xxxxx xxx.xxx.xx