Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon o berních úlevách při uspořádání poměrů o peněžnictví a při některých převodech majetku na národní podniky
128/1948 Sb.
05.05.1948
04.06.1948
04.06.1948
30.12.1953
Účinnost do 30.12.1953
zákon
zákon NS
Daně - dávky, Hospodářské vztahy a závazky (nár. majetek, st. podniky)