Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.12.1953.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.06.1948 do 30.12.1953.


Zákon o berních úlevách při uspořádání poměrů v peněžnictví a při některých převodech majetku na národní podniky

128/1948 Sb.

Zákon

Oddíl I - Úlevy při uspořádání poměrů v peněžnictví §1 §2 §3 §4 §5

Oddíl II - Úlevy pro převody majetku na národní podniky §6 §7 §8

Oddíl III - Ustanovení společná a závěrečná §9 §10 §11 §12 §13 §14

INFORMACE

128

Xxxxx

xx xxx 5. xxxxxx 1948

x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Národní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se na xxxxx xxxxxx:

Oddíl x

Xxxxx xxx xxxxxxxxxx poměrů x xxxxxxxxxxx

§1

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x závazků xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx), který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx příkaz xxxxxxxxxxxx financí xxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx xx veřejném xxxxx, xx jiný xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx od poplatků x xxxxxxxx listin, xxxxxxxx nemovitostního x xx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx papíry.

(2) Xxxxxxxx zápisy převodu xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zanikajícího, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx převodu osvobozeném xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx. Podání x takové xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§2

Listiny o xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poplatku xx 12 Kčs, xxxxx se xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §1 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práva.

§3

Xxxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxxxxx zanikajícího sloučením xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zaopatřovacího xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx právnickými xxxxxxx x sloužily účelům xxxxxxxxxx zaopatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx zaopatření, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§4

x) Zruší-li xxxx xxxxx-xx se xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx v xxxx xx 30. xxxx 1938 xx 4. xxxxxx 1945 převod xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ústavu (xxxxxxxx xxxx pobočného), xxxxx xxxxxx, anebo

b) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx financí, že xx xxxxxx xxxx xxxxxxx majetkových práv x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ústavu stal xxx tlakem xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo národního, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx,

x xxxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxxxx práva x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx ústav xx xxxxxxxx xxxx xxxx zřízený, xxxxx xxxxxxxxxx §§1 xx 3 přiměřeně také xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxx xxxx směrnic xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení.

Oddíl XX

Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

§6

(1) Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx národní xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx majetek, jsou xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jim xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx jiných xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xx platí xxx xxx převody xxxxx xxxxxxxxx podstaty národního xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx (začlení) xxxxxxxxx xxx sloučení, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §80 xxxx. 1 xxxxxx xx xxx 15. xxxxxx 1927, x. 76 Xx., x přímých daních, xx znění xxxxxxxx xxx měnících x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, splyne-li xxxx národních xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx (fuse), začlení-li xx xxxx majetková xxxxxxxx jednoho xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dvou xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx je, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nejvýše x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zanikajícího xxxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §80 xxxx. 2 věty xxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxx platí x xxx xxxx xxxxxxx.

§7

Xxxxxx xxxxxxx, listiny x xxxxxxxx zápisy x bezplatných převodech xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x hodnotu xxxxxx majetku xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx jmění xxxxxx xxxxxxx navzájem, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

§8

Xxxxxxx-xx xx na xxxxxxx podnik veškerý xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx účastníky xx xxxxx xxxxxxxx národní xxxxxxx xxx svém xxxxxxx, xxxx právní xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx osvobození xxx xxxxx jiných xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx účasti xx podniku právnické xxxxx později xx xxxxxx svého xxxxxxxxxx, xxxxxx xx mu xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx.

Xxxxx XXX

Xxxxxxxxxx společná x závěrečná

§9

Převede-li xx xxxxx xxxxxxxx uvedeným x oddílu I xxxx II xxxxxx xxxxxx, xxxxx nabyvatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx jmění xxx xxx, x němuž xxxx xxxxxxx jmění xxxxxxxxx, je-li xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, jinak xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§10

Xxxxxx zápis xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx osobu (xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx řízení xxxxxxx xxxx exekučním.

§11

Xxx převodech nemovitostí, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx X xxxx II, xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx dávka x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§12

(1) Xxxxxxx (xx xxxxxxx vlastní spotřeba) xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx I nebo XX xxxx osvobozeny xx daně z xxxxxx. Xxxxxxxxxx §11 xxxx. 5 xxxxx xxxx x §11 xxxx. 6 xxxxxx xx xxx 21. xxxxx 1946, x. 31 Xx., o xxxx z obratu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxx v případech, xx něž se xxxxxxxx xxxxxxxxxx §5, xxxxxxxx xx žádost xxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx této xxxx.

§13

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx, písemnosti x xxxxxx úkony, u xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx České x Xxxxxxxxxxxxxxx xx 15. xxxxxx 1946, xx Xxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1944. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx (§12 xxxx. 1) se xxxxxxxx též xx xxxxxxx (a xxxxxxx xxxxxxxx), x nichž xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v zemích Xxxxx a Moravskoslezské xx 28. xxxxx 1946, xx Xxxxxxxxx xx 31. prosinci 1944.

(3) Xxxxxxxxxxxx financí xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 12 xxxx 2 xx xxxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx nebo daňová xxxxxxxxx xxxx dny xxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §6 xxxx. 2 xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§14

Tento xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem vyhlášení x xxxxxxx jí xxxx 31. prosince 1953; provede xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx, pokud jde x obecní dávku x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxx x ministrem xxxxxx.

Xx. Xxxxx v. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 128/1948 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.6.1948 x pozbyl xx xxxx 31.12.1953.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.