Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, jímž se upravují některé otázky trestního řízení správního v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém
112/1948 Sb.
06.05.1948
31.05.1948
03.06.1948
31.07.1950
zákon
zákon NS
Trestní právo