Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.07.1950.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.06.1948 do 31.07.1950.


Zákon, jímž se upravují některé otázky trestního řízení správního v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém

112/48 Sb.

Xxxxx
xx xxx 6. xxxxxx 1948,
jímž xx xxxxxxxx xxxxxxx otázky xxxxxxxxx xxxxxx správního x xxxxx vyživovacím, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Československé xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:
§1
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx vyživovacím, xxxxxxxxxxx x cenovém xx xxxxxxxxx xx třech xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxxx z moci xxxxxx.
§2
(1) Xxxx (xxxxx) xxxxxxxxx x provedení trestního xxxxxx xxx správní xxxxxxxxx uvedený v §1 xxxxxxx, x xx buď x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx věci, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, které xxx xxxx získány xxxx xxxxx jsou xxxxxx zřejmě xxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx, jakož i xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxx trestným činem xxxxxx, xxxx xx, xx xx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 lze xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx trestného činu xxxxxxx věci xxxxxxx x odstavci 1 xx jinou xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx odstavce, xxxxxxxx tato xxxxx xxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx x xxxx xxxxxx povahy.
§3
Ustanovení §§1 a 2 xx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx presidenta xxxxxxxxx xx dne 27. xxxxx 1945, č. 113 Xx., x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu, x xx xxxxxxxxx xxxxx zákona xx xxx 13. xxxxx 1947, č. 15 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx obchodu x podobných xxxxxxx.
§4
Ustanovení §§13 xx vztahují na xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx o xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§5
Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx vlády.
Dr. Beneš x. x.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxx x. x.
Laušman x. x.
Xxxxxxxxx x. x.
Xx. Xxxxxxxxx x. x.
xxx.xxx. Svoboda x. x.
Xx. Ševčík x. x.
Xx. Xxxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
Xx. Dolanský x. x.
Dr. Nejedlý x. x.
Xx. Xxxxxxx v. x.
Xxxxxxx x. r.
Xxxxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
Xxxxxxx x. x.
Xxxx v. x.
Xx. Xxx. Xxxxxxx x. r.
Xx. Xxxxxx v. r.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxx v. x.
Xxx. Xxxxxxxxxx x. x.
Xx. Šrobár x. r.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 112/48 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 3.6.1948.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn x xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 112/48 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 89/50 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.1950.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.