Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.07.1950.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.06.1948 do 31.07.1950.


Zákon, jímž se upravují některé otázky trestního řízení správního v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém

112/1948 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5

INFORMACE

112

Xxxxx

xx xxx 6. xxxxxx 1948,

jímž xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení správního x oboru xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x cenovém

Ústavodárné Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx tomto xxxxxx:

§1

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx x oboru vyživovacím, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx promlčují xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx se počíná xxxx, kdy xxx xxxxxxx xxx spáchán. X xxxxxxxxx se xxxxx x xxxx xxxxxx.

§2

(1) Xxxx (xxxxx) xxxxxxxxx k provedení xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx přestupek xxxxxxx x §1 xxxxxxx, x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx, jimiž xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx jím xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jakož x majetkový prospěch, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx, xx xx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx i tehdy, xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxx věci xxxxxxx x odstavci 1 xx xxxxx osobu, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx tato osoba xxxxxx, nebo podle xxxxxxxxx xxxxxx musila, xx jde x xxxx xxxxxx povahy.

§3

Xxxxxxxxxx §§1 a 2 xx xxxxxxxx x xx přestupky xxxxx dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze dne 27. října 1945, č. 113 Sb., o úpravě, xxxxxx x kontrole xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx přestupky xxxxx xxxxxx xx dne 13. xxxxx 1947, č. 15 Sb., x stíhání xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxxx §§1 xx 3 xx vztahují xx přestupky tam xxxxxxx, x když xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx x xxxx dosud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§5
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dne xx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx všichni členové xxxxx.
Xx. Beneš x. x.
Xxxxxxxx v. x.
Xxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx x. x.
Xx. Xxxxxxxxx x. r.
arm. xxx. Xxxxxxx x. x.
Xx. Xxxxxx v. x.
Xx. Xxxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
Dr. Xxxxxxxx x. x.
Xx. Xxxxxxx x. x.
Xx. Xxxxxxx v. x.
Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxxx x. x.
Xxxx v. x.
Xx. Xxx. Xxxxxxx x. x.
Xx. Xxxxxx x. r.
Erban x. x.
Xxxxxxx v. x.
Xxx. Xxxxxxxxxx x. r.
Dr. Xxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 112/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 3.6.1948.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 112/1948 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/1950 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.8.1950.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.