Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.07.1950.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 03.06.1948 do 31.07.1950.


Zákon, jímž se upravují některé otázky trestního řízení správního v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém

112/1948 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5

INFORMACE

112

Zákon

ze xxx 6. xxxxxx 1948,

xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx otázky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x oboru vyživovacím, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx shromáždění republiky Xxxxxxxxxxxxxx usneslo xx xx xxxxx xxxxxx:

§1

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx promlčují xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xx počíná xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxx spáchán. X xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxx.

§2

(1) Xxxx (orgán) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x §1 vysloví, x xx buď x xxxxxxxx nálezu xxxxx výměrem, že xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx jím xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx určeny zřejmě xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx x majetkový prospěch, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx získal, xxxx xx, co xx xx něj xxxxxxx, xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxx xxxxxxxxx i xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxx xxxx uvedené x odstavci 1 xx jinou xxxxx, xxx unikly xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx musila, xx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxx.

§3

Xxxxxxxxxx §§1 a 2 xx vztahuje x na xxxxxxxxx xxxxx dekretu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 27. října 1945, č. 113 Sb., x úpravě, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx podle xxxxxx xx dne 13. xxxxx 1947, č. 15 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx obchodu x xxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxxx §§1 xx 3 xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, x když xxxx spáchány před xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnuto.

§5
Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
Xx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. r.
Široký x. x.
Xxxxxxx v. x.
Xxxxxxxxx x. r.
Dr. Xxxxxxxxx x. x.
xxx. xxx. Svoboda v. x.
Xx. Xxxxxx v. x.
Xx. Xxxxxx v. x.
Xxxxx v. x.
Xx. Xxxxxxxx x. x.
Xx. Xxxxxxx v. r.
Dr. Xxxxxxx v. x.
Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. r.
Krajčír x. r.
Petr x. x.
Xx. Ing. Xxxxxxx x. r.
Dr. Xxxxxx x. x.
Xxxxx v. x.
Xxxxxxx x. r.
Ing. Xxxxxxxxxx x. r.
Dr. Xxxxxx x. r.
Informace

Právní xxxxxxx x. 112/1948 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 3.6.1948.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x doplňován.

Právní předpis x. 112/1948 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 89/1950 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.8.1950.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.