Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon o soustředění pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách a o některých dalších opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění
98/1948 Sb.
15.04.1948
12.05.1948
12.05.1948
31.12.1951
zákon
zákon NS
Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení