Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, jímž se na přechodnou dobu vylučuje přeložení do zálohy (propuštění ze svazku československé branné moci) některých kategorií důstojníků z povolání
85/1948 Sb.
07.04.1948
30.04.1948
30.04.1948
zákon
zákon NS
Vojsko