Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.09.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.04.1948.


Zákon, jímž se na přechodnou dobu vylučuje přeložení do zálohy (propuštění ze svazku československé branné moci) některých kategorií důstojníků z povolání

85/1948 Sb.

Zákon

§1 §2

INFORMACE

85

Xxxxx

xx dne 7. xxxxx 1948,

jímž xx xx přechodnou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx (xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x povolání

Ústavodárné Xxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx usneslo xx xx xxxxx xxxxxx:

§1

Xxxxxxxxx do zálohy (xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci) xxxxx §25 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx ze xxx 19. xxxxxx 1920, čís. 193 Xx., xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x doplňujících, xxxxx x propuštění x xxxxx činné služby xxxxx §139 odst. 5 xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx 31. xxxxxxxx 1952 xxxxxxxxx x důstojníků

a) zdravotnictva, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx zbrojní xxxxxx, xxxxxxxxx zbrojní xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx místech (jsou xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx) ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důstojníků xxxxxx xxx vyšší xxxxx xxxx důstojníků xxxxxx xxx xxxxx xxxxx.

§2

Tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx jej xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xx. Xxxxx x. r.

Gottwald x. x.

xxx. xxx. Xxxxxxx x. x.

Informace

Právní předpis x. 85/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 30.4.1948.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.