Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.04.1948.


Xxxxx, xxxx xx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přeložení xx xxxxxx (xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
85/48 Xx.
Xxxxx
xx xxx 7. dubna 1948,
xxxx xx xx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx (propuštění xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx branné xxxx) některých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x povolání
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Československé xxxxxxx xx xx xxxxx zákoně:
§1
Xxxxxxxxx xx zálohy (xxxxxxxxxx xx xxxxxx československé xxxxxx xxxx) xxxxx §25, xxxx. 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xx dne 19. xxxxxx 1920, xxx. 193 Xx., xx znění předpisů xxx měnících x xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx podle §139, odst. 5 xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx 31. xxxxxxxx 1952 xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx vojska, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, technické xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx služby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx čekateli xx xxxxxxxx místa) ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx.
§2
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení; provede xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. x.
xxx. xxx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 85/48 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 30.4.1948.
Xx dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.