Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě
80/1948 Sb.
07.04.1948
28.04.1948
28.04.1948
31.03.1964
zákon
zákon NS
Zemědělství