Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.1964.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.04.1948 do 31.03.1964.


Zákon, kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě

80/1948 Sb.

Zákon

§1 §2 §3 §4 §5

INFORMACE

80

Zákon

ze dne 7. xxxxx 1948,

xxxxxx se xxxxxxx zemědělství zmocňuje x opatřením v xxxxxxxxxx výrobě

Ústavodárné Xxxxxxx xxxxxxxxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:

§1

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zmocňuje, aby x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rostlinné, xxxxxxxxx x lesní xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx plánu, xxxxx x ke xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x zemědělství a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x dohodě xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxx x Xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx pověřence xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx opatření xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx x xxx není xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §16 xxxx. 2 xxxxxx xx dne 25. xxxxx 1946, č. 192 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, učiněná xxxxx ustanovení xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx, x pokud xx vztahují xx Xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx x Xxxxxxx xxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, trestá, xxxxx-xx x čin xxxxxxx soudem, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx 100.000 Kčs xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xx šesti xxxxxx xxxx oběma xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pokuty buď xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (uzamčení) xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx měsíců. Xxxxx-xx se oba xxxxxx, nesmí xxxxx xx xxxxxxx spolu x xxxxxxxxx xxxxxxx xx nedobytnou pokutu xxxxxx xxxx než xxxx měsíců.

(2) Xxxx xxxxxx, jimiž xxx xxxxxxxxx spáchán, xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx výbor xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx x době šesti xxxxxx xxx dne, xxx xxxx spáchány. X xxxxxxxxx se xxxxx x xxxx xxxxxx.

§3

Xxxxx x orgány xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x mezích xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§4

Ustanovení xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 1936, č. 131 Xx., o xxxxxx xxxxx, x dekretů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 27. října 1945, č. 109 Sb., o xxxxxx xxxxxx, xx xxx 27. xxxxx 1945, č. 113 Sb., o xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx zahraničního xxxxxxx, x ze xxx 27. října 1945, č. 118 Sb., x opatřeních x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx nich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx nedotčena xxxxxxxxxxxxxx vládního xxxxxxxx xx xxx 26. xxxxxx 1943, x. 175 Xx., x xxxxx zboží, a xxxxxxxx nařízení xx xxx 26. xxxxxx 1943, č. 194 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§5

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x dohodě xx xxxxxxxxxxxx ministry.

Dr. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx x. x.

Xxxxx v. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 80/1948 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 28.4.1948.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn x doplňován.

Právní xxxxxxx x. 80/1948 Xx. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 61/1964 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.4.1964.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.