Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.1964.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 28.04.1948 do 31.03.1964.


Zákon, kterým se ministr zemědělství zmocňuje k opatřením v zemědělské výrobě

80/48 Sb.

Xxxxx
ze xxx 7. xxxxx 1948,
xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobě
Xxxxxxxxxxx Národní shromáždění xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx usneslo xx xx xxxxx xxxxxx:
§1
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, aby x xxxxxxxxx zemědělské výroby xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, činil x xxxxxx xx zúčastněnými xxxxxxxx, a xxxxx xxx x Xxxxxxxxx, xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxx výroby, xxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx §16, xxxx. 2 zákona xx xxx 25. xxxxx 1946, x. 192 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx plánu, xxxxxxx nedotčeno.
(3) Xxxxxxxx všeobecné xxxxxx, xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxx zemědělství v Xxxxxxx listě, x xxxxx xx vztahují xx Slovensko, uveřejní xx xxx v Xxxxxxx xxxxxxxx.
§2
(1) Xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxx-xx x xxx trestný xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pokutou xx 100.000 Kčs xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xx xxxxx měsíců xxxx xxxxx těmito xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx trest xxxxxx (uzamčení) podle xxxx xxxxxxxx do xxxxx měsíců. Uloží-li xx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx pokutu činiti xxxx xxx xxxx xxxxxx.
(2) Věci xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx spáchán, xxxx xxxxx jím xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx prohlásiti xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx x době xxxxx měsíců xxx xxx, kdy byly xxxxxxxx. K promlčení xx xxxxx x xxxx úřední.
§3
Xxxxx x orgány veřejné xxxxxx xxxx povinny x xxxxxx své xxxxxxxxxx spolupůsobiti xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
§4
Ustanovení xxxxxx xx xxx 13. xxxxx 1936, x. 131 Xx., x xxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze dne 27. října 1945, x. 109 Xx., x řízení výroby, xx xxx 27. xxxxx 1945, č. 113 Xx., x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x ze dne 27. xxxxx 1945, x. 118 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxx vyživovacího xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx nedotčena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nařízení xx xxx 26. xxxxxx 1943, x. 175 Xx., o oběhu xxxxx, x vládního xxxxxxxx xx dne 26. xxxxxx 1943, x. 194 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§5
Tento xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxx ministr xxxxxxxxxxx x dohodě xx xxxxxxxxxxxx ministry.
Xx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx předpis č. 80/48 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 28.4.1948.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 80/48 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 61/64 Sb. x účinností od 1.4.1964.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.