Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon o převedení smluvních zaměstnanců (dělníků) ve veřejné službě do regulovaného služebního poměru a o některých změnách tohoto poměru
64/1948 Sb.
18.03.1948
19.04.1948
01.01.1948
zákon
zákon NS
Pracovně právní vztahy (pracovní poměr)