Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon o úpravě některých finančních poměrů národních podniků průmyslových a potravinářských
51/1948 Sb.
11.03.1948
15.04.1948
30.04.1948
30.06.1950
zákon
zákon NS
Finance, Hospodářské vztahy a závazky (nár. majetek, st. podniky)