Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení
33/1948 Sb.
25.03.1948
02.04.1948
02.04.1948
zákon
zákon NS
Soudnictví (nálezy)