Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.04.1948.


Zákon, jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení
33/1948 Sb.

Zákon

Čl. I §1 §2

Čl. II §1 §2 §3

Čl. III §1 §2

Čl. IV

INFORMACE

33

Xxxxx

xx xxx 25. xxxxxx 1948,

xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx některá xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Československé xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx:

Xx. I

§1

Účinnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxx 1945, č. 16 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zločinců, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxx hlavy XX. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

x) Konati hlavní xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx soudí ve xxxxxxxxxxx senátech, xxxxxxxxx x předsedy, jímž xx xxxxxx z xxxxxxxx, x ze xxxx xxxxxx z xxxx; xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xx. X §2) xxxxxxxxx, xxxxx mimořádný xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, složených x xxxxxxxx, xxxx je xxxxxx z xxxxxxxx, x ze xxxx xxxxxx z lidu. X usnesením, xxx xxx xx xxxxx §29 xxxxxxxxxxxx dekretu xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

x) Přednosty xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxx xxxxxx. Xxxxxx z xxxx xxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx národními xxxxxx.

x) Xxxxxxx žalobce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx státních xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x osob xxxxxxxxx x seznamu obhájců.

e) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §62 xx. x.; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx konečné.

§2

Xxxxxx pro xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pravomocně xxxxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxx xxxxxxxxxx x xxx podmínek x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. II

§1

Na Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx národnej xxxx xx xxx 15. xxxx 1945, x. 33 Xx. x. XXX vo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx fašistických xxxxxxxxx, okupantov, xxxxxxx x kolaborantov x x xxxxxxxx ľxxxxxxx xxxxxxxxx (ďalej xxxxxxxxxx x ľudovom xxxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx:

x) Xxxxx xxxxxx pojednávanie x xxxxxx trestných xxxľx xxxxxxxxxx o ľudovom xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx trestného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ľxxxxxxx xxxx.

x) Ľudový súd xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx je xxxxx x povolania, x zo dvoch xxxxxx x ľxxx.

x) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozsudkom, xxxxx x xxxxxxxx xäxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx sudca x xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx x ľudu.

d) Ľxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx krajských xxxxx; xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx ustanovuje xx návrh xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx súdcov x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x ľudu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zo xxxxxxxx, sostavených xxxxxxxxx xxxxxxxxx výbormi (xxxxxxxxx xxxxxxxxx).

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ľxxxxxxx súdov xxxxxx xxxxxxxx spravodlivosti xx xxxxx xxxxxxxxxx spravodlivosti xx štátných zástupcov, xx súdcov x xxxxxx xxxxxx xxxxx x osob xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

x) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ustanovenia Xxxxxxxxx xxxxxxxx (zák. č. XXXXXX/1896) x tou xxxxxxxxx, xx xx xxxxx rozhodnutia ľxxxxxxx xxxxx nepripúšťa riadný xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxx pre činy xxxxxxx xxxľx xxxxxxxxxx x ľxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohto xxxxxx xxxxxxxxxxx ukončené, xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaviesť xxxxx x ňom xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§3

Trest xxxxx xxxxxxx ľxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx hodinu. Xx sa xxxxxx xxxxxxx v neprítomnosti xxxxxxxxxxxx, vykoná xx xxxxx xxxxx do 24 xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx však xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx verejného xxxxxx.

Čl. III

§1

Účinnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x lidovém xxxxxxxxxx xx xxxxx dnem 31. xxxxxxxx 1948.

§2

(1) Xxxxxxx xx:

x) xxxxxxxxxx čl. III §2 xxxxxx xx xxx 18. xxxxxxxx 1946, č. 245 Sb., xxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx §§1, 5, 6 odst. 1 x 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxx národní xxxx xx dne 19. xxxxxxxx 1947, č. 88 Xx. x. XXX, kterým se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx činy xxxxx nařízení x. 33/1945 xx xxxxx xxxxxxxx x. 58/1946 Xx. n. XXX, x potrestání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx platnosti.

(2) Xxxxxxxxxx §§2, 3, 4, 6 odst. 2 x §7 nařízení xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxx xxxx obdobně x řízení xxxxxxxxx x čl. II.

Xx. XX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx jej xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vnitra x xxxxxxx obrany.

Dr. Xxxxx x. x.

Xxxxxxxx x. r.

arm. xxx. Xxxxxxx x. r.

Nosek x. x.

Xx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 33/1948 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 2.4.1948.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.