Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 14.08.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.04.1948.


Zákon, jímž se obnovuje účinnost retribučního dekretu a nařízení o lidovém soudnictví a mění některá jejich ustanovení
33/1948 Sb.

Zákon

Čl. I §1 §2

Čl. II §1 §2 §3

Čl. III §1 §2

Čl. IV

INFORMACE

33

Xxxxx

xx xxx 25. xxxxxx 1948,

xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx retribučního xxxxxxx x nařízení x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx Národní xxxxxxxxxxx republiky Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx zákoně:

Čl. I

§1

Účinnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 19. xxxxxx 1945, č. 16 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zločinců, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx lidových xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx (dále xxx xxxxxxxxxx dekret), xx xxxxxxxx, při čemž xx xxxxxxxxxx hlavy XX. retribučního xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činech xxxxxxxx xxxxxxx mimořádnému xxxxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx soudí ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, jímž xx soudce x xxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxx z xxxx; xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (čl. X §2) xxxxxxxxx, xxxxx mimořádný xxxxxx xxxx x senátech xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx z xxxxxxxx, x ze čtyř xxxxxx x xxxx. X usnesením, xxx xxx se xxxxx §29 xxxxxxxxxxxx dekretu xxxxxxxx xxx pětičlenných xxxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxx, xxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudů, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx ustanovuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxx v xxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxx xxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx národními xxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx soudů xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x osob xxxxxxxxx x xxxxxxx obhájců.

e) X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ustanovení §62 xx. ř.; xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu o xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§2

Řízení pro činy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx zákona, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zahájit nebo x xxx xxxxxxxxxx x bez xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obnovy.

Čl. XX

§1

Xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx účinnosť xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zo xxx 15. xxxx 1945, x. 33 Xx. x. XXX xx xxxxx predpisov xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx fašistických xxxxxxxxx, okupantov, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x zriadení ľudového xxxxxxxxx (xxxxx nariadenie x ľxxxxxx xxxxxxxxx) x týmito xxxxxxx x doplňkami:

a) Xxxxx xxxxxx pojednávanie x xxxxxx xxxxxxxxx podľa xxxxxxxxxx x ľudovom xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx konania xxxxxxxxx xxxxxxx ľxxxxxxx xxxx.

x) Ľudový súd xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, složených x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx z xxxxxxxxx, x xx dvoch xxxxxx x ľudu.

c) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xäxxxxxxxxx, xxxxxxxxx z predsedu, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx x ľudu.

d) Ľxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x sidlach krajských xxxxx; ich xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxx ustanovuje xx xxxxx povereníka xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx súdcov x xxxxxx službe. Xxxxxx x ľudu menuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výbormi (xxxxxxxxx xxxxxxxxx).

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ľxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx spravodlivosti xx xxxxx povereníka xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx alebo x osob xxxxxxxxxx x xxxxxxx advokátov.

f) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx (zák. x. XXXXXX/1896) x xxx xxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxxx ľxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx riadný xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§2

Xxxxxxx pre xxxx xxxxxxx xxxľx nariadenia x ľxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaviesť xxxxx v xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx.

§3

Trest xxxxx uložený ľxxxxxx xxxxx xxxxxx xx do dvoch xxxxx xx vyhlášeni xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx odsúdeného može xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xx sa xxxxxx xxxxxxx x neprítomnosti xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx smrti do 24 hodín po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx treba xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx to xxxxx verejný obžalobca x xxxxxxxxxx verejného xxxxxx.

Čl. XXX

§1

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx 31. prosince 1948.

§2

(1) Zrušují se:

a) xxxxxxxxxx čl. XXX §2 xxxxxx ze xxx 18. prosince 1946, č. 245 Sb., xxxx xx mění a xxxxxxxx xxxxxxx presidenta xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx jejich účinnost,

b) xxxxxxxxxx §§1, 5, 6 odst. 1 x 3 xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx dne 19. xxxxxxxx 1947, č. 88 Sb. x. XXX, xxxxxx se xxxxxxxx trestní xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx č. 33/1945 xx znění xxxxxxxx č. 58/1946 Xx. x. XXX, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, okupantů, xxxxxx x xxxxxxxxxxx x x zřízení xxxxxxxx xxxxxxxxxx, neskončené za xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §§2, 3, 4, 6 odst. 2 x §7 xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x čl. II.

Xx. XX

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx; provedou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, vnitra x národní obrany.

Dr. Xxxxx x. r.

Gottwald x. x.

xxx. xxx. Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xx. Xxxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 33/1948 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 2.4.1948.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.