Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru
115/1948 Sb.
28.04.1948
02.06.1948
02.06.1948
Zákon nabyl účinnosti 1.1.1948, s výjimkou ustanovení čl. II č. 1, 2, 5 až 11, 13, 16 až 20, č. 24, pokud jde o §19 odst. 7, dále č. 27, pokud stanoví, že přiměřeně platí ustanovení §§35 a 40 a §41 odst. 1 dekretu č. 100/1945 Sb. ve znění zákona č. 114/1948 Sb. a pokud dává nové znění §23 dekretu č. 101/1945 Sb., nabývají účinnosti 27.10.1945, ustanovení čl. II, č. 27, pokud stanoví, že přiměřeně platí ustanovení §41 odst. 2 dekretu č. 100/1945 Sb. ve znění zákona č. 114/1948 Sb., ustanovení čl. III, V a čl. VII nabývají účinnosti 2.6.1948.
zákon
zákon NS
Hospodářské vztahy a závazky (nár. majetek, st. podniky), Podnikání - privatizace