Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.1991.


Zákon o znárodnění dalších průmyslových a jiných výrobních podniků a závodů v oboru potravinářském a o úpravě některých poměrů znárodněných a národních podniků tohoto oboru
115/48 Sb.
Čl.I. §1 §2 §3 §4 §5 §6
č. 108/1950 Sb. - Čl.III
Čl. X
§1
(1) Xxxx 1. xxxxx 1948 xx xxxxxxxxxx zestátněním:
1. xxxxxxx x xxxxxx x oboru xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xxxxx se jen xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vína xxxxxxxxxx xxxxxxxx ovoce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx odpadající xxx xxxxxx xxxx x jejich vlastních xxxxxxxxxx plodin, xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x) destilací xxxxxx xxxxxxxxxx rostlinných cukernatých xxxx xxxxxxxxxxx látek, xx případě s xxxxxxxxx vody xxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxx destilátů s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo
x) xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxx,
3. xxxxxxxx,
4. xxxxxxxx,
5. xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ošetření xxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxx technického xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx mléčné xxxxxxx,
6. podniky x xxxxxx x oboru xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx olejů a xxxx rostlinného a xxxxxxxxxxx xxxxxx,
7. xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx,
8. xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx výroby xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
9. xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx a xxxxxx hroznového xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x zpracování xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vlastníka,
10. xxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx ovocných, xxxxxxxxx x xxxxxxx, pokud xxxxx převážně x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx lesního xxxxxxx xxxxx vlastníka,
11. xxxxxxx x závody x xxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx olejů) x xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx,
12. xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx provádějí xxxxxx xxxxxxxxxx potravin xxxxxx xxxxxxxxx zařízení,
13. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xx skladování potravin, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud nejde x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx podnikání, sloužící xxxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx,
14. mlýny, xxxxx mají xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx uvedených xx xxx 1. xxxxx 1948 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx, xx Slovensku x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx družstvu v Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x úhrnné xxxxx xxxxx xxxxxxx 7000 mm xxxx xx xxx 1. xxxxx 1948 přidělovací xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx (xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx 1.000 xxx; xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxxxx 0,75, xxxxxx xxxx x podobných xxxxxxxxxx xxxxxx násobitelem 1,5, xxxxx šířka xxxxx xxxxxxxxxxx 2 a xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx 1,5,
15. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx lisy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx výkon alespoň 200 kg xxxxxxxx xx 1 hodinu,
16. xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zařízením, xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx 5 tun xxxxx xx 24 xxx.,
17. xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx 40 x2 xxxxxxx xxxxx plochy xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
18. xxxxxxx a xxxxxx, x xxxxx se xx živnostensku xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 25 xxx xxxx xx měsíc xxx 25 xxxxxxxxxx xxxxx x 8hodinové xxxxxxxx xxxx, při xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx poraženého xxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, koz, xxxx, xxxx x xxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
19. mlýny xx xxxxxxx,
20. xxxxxxx xxxxxxx průmyslové x jiné výrobní xxxxxxx x oboru xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx počet xxxx x podniku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1946 xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx všech xxxx, x podniku xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx ohledu xx xx, xxx pracují xxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx odstavce 1 xx nevztahuje xx xxxxxxx xxxxx xxx xx:
a) xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xx vlastnictví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 70/1873 x.x., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx Slovensku xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zřízených xxxxx §223 x xxxx. xxx. xx. XXXXXX/1875, x xxxxxxxxx xxxxxx, a jsou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x výjimkou podniků x xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1, x. 1 x 2, x xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx ministr výživy x xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx zemědělců xxxxxxxxx Československé a Xxxxxxxx radou družstev,
x) xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx 1. xxxxx 1948 xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx lidové správy x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx podniků a xxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, x. 1 x 2 x xxxxxxx a xxxxxx, které xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1948 určí xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, na Slovensku xxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx reformy, xxxxxxx xx znárodnění, při xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx, xxx je trvale xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx,
x) podniky x závody xx xxxxx kuchyňské xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx a úpravu xxx xxxxx v xxxxxxxx nezměněném stavu.
(3) X tom, xxxx-xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. X, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§2
(1) Xxxxx, které jsou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx majetku (§6), xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx listě. Xxxx xxxxxxx jest xxxxxx do 15 xxx xxx xxx xxxxxxxxx vzoru. X xxxxxx xxxx spolupůsobiti xxx osoby, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výživy. Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxx xxxx závodním xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vlastník xxxx xxxxxxx znárodněného xxxxxxx nebo xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx své xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx držitelé xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §1 i jiné xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxx do znárodnění, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx příslušným xxxxxxxxx orgánem.
§3
§3 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 455/1991 Xx.
§4
Zakládati xxxx xxxxxxx x xx provozovati xxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §1, xxxx. 1, č. 1 až 4, 6 až 8, 11, 12 x 19 xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx výživy xxxx xxxxx toto xxxxx xxxxxxxxx.
§5
Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výživy se xxxxxxx znárodněného podle xx. X xxxxxxxxx xx zřízení národního xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx, nebo pokud xxxxxx xxxxxxx nebude xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx výživy xxxxxx xxxxxxx v dohodě x xxxxxxxxx financí x s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx ministra, xxx x xxx xxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §6 xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osobám.
§6
Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §§4, 5 x 5a xxxxxxx x. 101/1945 Xx. xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Dále xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §37, 38, 40 x 43 xx 47 xxxxxxx x. 100/45 Sb. xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xx. X §§5 x 6 xxxxxx x. 114/1948 Xx., x xxxxxxxxxx některých xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx a x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xx. XX xxxxxx x. 106/1950 Sb., xxx xxxx tam, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xx. XX
Xxxxxx č. 101/1945 Xx. xx xxxx x doplňuje takto:
1. §1, xxxx. 3 xxx:
"(3) Xxxxxxxxxx tohoto dekretu xx nevztahují:
x) xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výdělkových x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ze xxx 9. xxxxx 1873, x. 70 x. x., o společenstvech xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zřízených xxxxx §§223 x xxxx. xxx. xx. XXXXXX/1875, x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx 31. prosince 1948 xxxx xxxxxxx výživy x xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Československé x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxx též xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxx;
b) xx xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxx x dohodě x xxxxxxxx xxxxxxx x zemědělství, xx Xxxxxxxxx xxx po xxxxxxx pověřenců výživy, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (provozovatelům) xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxx."
2. §1, xxxx. 4 xxx:
"(4) Xxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxx listě, které xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx znárodněny."
3. §2 xx zrušuje.
4. §3 xxx:
"Xxxxx zakládati nové xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §1, xxxx. 1, č. 1 x 2 xx xxxxxxxxx státu. Xx návrh ministra xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx toto právo xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx."
5. §4 xxx:
"(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx:
x) xxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx movitosti x xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx xxxxx x pod.), směnky, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx,
c) jiných xxxxxxxxx x práv, xxx které xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx uvedeného v xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx-xx xxxx xx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x když xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx podniku. Xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx hmot, polotovarů, xxxxxxxxxxxxxx x hotových xxxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxx jen, patří-li xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxxxx x podnikem xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 x 3:
a) xxxxxxx výrobní podniky x závody xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku, pokud xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x věcně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nestanoví xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx x závody, xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxx někomu xxxxxx xxx xxxxxxxxx znárodněného xxxxxxx.
(5) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxx společnosti nebo xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, znárodňuje se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx i ve xxxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxxxxxxxx, u kterých xxx náleží více xxx polovina xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxx xx znárodnění jednotlivé xxxxxxxxx xxxx, majetkové xxxxxxx nebo práva, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx třeba x xxxxxxx xxxxxxxxx podniku, x ponechati je xxxxxxxxxxx vlastníku, kterému xxxx zároveň xxxxxxx xxxxxxxx, zejména podmínku, xx xx stanovené xxxxx zřídí xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx.
(7) X xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 až 5 xxxxxxxxx ministr xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 13. xxxxx 1928, x. 8 Xx., x xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxx xx působnosti xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx řízení)."
6. §5, odst. 1 xxx:
"(1) Xxxxxxx podnik (§§8 x xxxx.), do xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, vstupuje x xxx xxxxxx převzetí x xxxxxxx znárodněného xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx znárodněného xxxxxxx xxxxxxx xx xxx počátku účinnosti xxxxxx xxxxxxx na xxxxx osobu, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx závazky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx osobní xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx podstata znárodněného xxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxx, do xxxxx xxxx začleněna, za xx neručí. Xxxxxxxx xxxxxx a dávkami xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, válečný xxxxxxxxx, xxx rentová přímo xxxxxxxx, xxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 16. prosince 1942, x. 410 Xx., x xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx 15. xxxxxx 1946, x. 134 Xx., x xxxxx x majetkového xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xx dne 31. xxxxx 1947, x. 185 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x mimořádné xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx daní a xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxxx listě. Začlení-li xx xxxxxxxxx podstata xx několika xxxxxxxxx xxxxxxx, určí xxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zároveň s xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8, xx kterých xxxxxxx vstoupí xxxxxxxxxx xxxxxxx podnik. Xxxxxxx xxxxxx dále xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx financí, xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jiným než xxxxxxxxxxx majetkovým xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx podle §8, xxxxxxx podnik xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxx, xx nepokládají xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x poskytnutí xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx investičního xxxxxxx."
7. Xxxxxxxxxx §5, xxxx. 3 se xxxxxxx.
8. §5, xxxx. 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x xxx:
"(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniku xxxx xxxxxx začleněných xxxxxxxxxxx xxxxxxx (§8) xxxx xxxxxx, xxx když xxxxx x úpravě xxxxxxx podle §5x."
9. Xx §5 xx vsunuje nový §5x tohoto znění:
"(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx soud, xxx xx výše xxxxxx ceny xxxxx xxxxxxxxxxxx podniku nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx závazků, xxxxxxxxx x tomuto podniku xxxx x xxxx xxxxxxxx x určil xxxxxx splatnost, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podniku.
(2) Xxxxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxx soudu xxxxxxxxx x Úředním xxxxx xx lhůtě xxxxxx xxxxxxxxx přihlásiti xxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxx xxxxx odstavce 1; xxxxxxx-xx tak, jejich xxxxxx xxxxx národnímu xxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx xxxxx:
x) nedotčeny xxxxxxxxx závazky xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nároky xxxxxxxxx znárodněním;
x) xxxxxxxxx zůstávají xxx xxxxxxx, vyplývající x xxxxxx věřitelů, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx;
c) ostatní xxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx [xxxx. d)] nebudou xxxx kryty rozdílem xxxx obecnou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné začleněné xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx závazků, které xxxxx xxxxxxxxxx písm. x) x x) xxxxxxxx nedotčeny, se xxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxx xxx písm. x), pokud xxxxxx xxxxx způsobem tam xxxxxxxx;
x) xxxxxxx, xx něž se xxxxxxxx xxxxxxxxxx písm. x), xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx. Xx xxxx třídy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx řízení náležejí xx xxxx xx xxxxx třídy. Xxxxxxx xxxx třídy xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx nebudou xxxxxxxxxx úpravou xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx xxxxxx proti národnímu xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxx vydány podrobné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pohledávek, xx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx."
10. §7 xxx:
"X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení §§7 xx 11 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 24. xxxxx 1945, x. 100 Xx., o znárodnění xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx xx xxx 28. dubna 1948, č. 114 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx průmyslových x xxxxxx podniků x xxxxxx a x xxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxx xxx, kde xxxxx těchto xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx působnost xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx."
11. §8 xxx:
"(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxxxxxxxx podstat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x závodů, xxxxx náleží státu, x xxxxxx majetku xxxxxxxx, jakož i x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx hospodářství xxxxx xxxxxxx výživy x xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x financí, xx Xxxxxxxxx též xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx, národní podniky xxxx xx začlení xx národních podniků.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx výživy, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx (vedlejšího) závodu xx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxx x dohodě s xxxxxxxxx financí, xx Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x financí, xxxxxxxx x národních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx, nepotřebuje-li xxxx xxxxxxx podnik xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, x přenechati xx x xxxxxx x xxxxx příslušným xxxxxxxxx x začlenění xx podniků, xxxxxx xxxx zařízení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx přísluší xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx činí, xxx-xx x majetkovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxx republiky ze xxx 25. xxxxx 1945, x. 108 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x pokud xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx §16 zákona xx xxx 16. xxxxxx 1946, x. 128 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx majetkově-právních xxxxxxx x xxxx nesvobody x x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx do majetku xxxxxxxxxxxxx, po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(6) Rozsah majetkových xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 5, xxxx ministerstvo výživy x dohodě x xxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx obnovy, xx Slovensku též xx slyšení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx."
12. §9 xxx:
"(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx řepu, x. x. pěstitelům xxxx, xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podniku, xx přiznává xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx na xxxxxx národního xxxxxxx.
(2) Národní xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx hospodáře xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx nebyl x rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zemědělských xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx šetří xxx xxxxxxx svých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx účastníka x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx řepy.
(3) Další předpisy x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vláda xxxxxxxxx (§20)."
13. §10 zní:
"(1) Xxxxxxx podniky xxxx xxxxxxxx státu xx xxxxxx dalších xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Platí xxx xx ustanovení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x hlediska xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx poplatkové xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xx xxxxx zřízení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ekvivalentu xxxxx §1, xxxx. 2, xxxx. x) xxxxxx xx xxx 8. xxxxx 1938, č. 76 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, při xxxx xx xxxx xx ně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §8 x §17, xxxx. 1 xxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx podnik xxxxxxx, a xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx zřízení xxxx xxxxxxx, xx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 29 x 31 xxxxxxxxxx xxxxxx, xx Slovensku xxxxx §§26 x 28 xxx. čl. XXXXXX/1875. Čistá xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxx xx národní xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx převezme xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx §8, xxxx. 3."
14. §11 xxx:
"Xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx znárodnění xxxxx §4, xxxx. 5, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §1, xxxx. 1 xxxx §4, odst. 4 x nehodí se x začlenění do xxxxxxxxx národního podniku, xxxx vláda xx xxxxx xxxxxxxx výživy, xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx svazkům xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §7."
15. §12, xxxx. 2 xxx:
"(2) Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx označení "xxxxxxx xxxxxx"."
16. §14 xxx:
"(1) Xx návrh národního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx začleněné xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx dekret.
(2) Xxxxxxxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxx obdobně x xxxxxxxxx přechodu xxxx xxxxxxxxxxxx podniku nebo xxxx začleněné xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx xxxxx, xxxxxxxx letecký, xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxx.).
(3) Xxxxxxx podnik xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle jeho xxxxxxxx podnikání [§13, xxxx. 2, xxxx. x)] xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx předmět xxxxx xxxxxxxxx úřadu (§145 x. x. x §242 x. x.), xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxx xxx měnících x xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§20)."
17. §15, xxxx. 2 xxx:
"(2) Xxxxxxx xxxxxxx odvádějí xxxxxxxx svých xxxxxxx Xxxxx znárodněného xxxxxxxxxxxx."
18. §16 xxx:
"X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Na Slovensku xxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx slyšení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx oblastní xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx §§8, 10 xx 15 x 17."
19. §17, xxxx. 1 xxx:
"(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, který xx předsedá. Působnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vláda xxxxxxxxx (§20)."
20. §17, xxxx. 2, xxxx xxxx zní:
"Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx."
21. §17, xxxx. 5 xxx:
"(5) Xxxx-xx xxxxxxxx xxxx je-li xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx působnost xxx xxxxxx odpovědností xxxxxxxx."
22. §18, xxxx. 1 xx 4 xxx:
"(1) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx vedle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§9), xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx volí své xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx volí xxx zástupce xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podniků xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx Slovensku oblastním xxxxxxx, po slyšení xxxxxx xxxxxx správy x xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 není xx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx podniků xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxx x xxxxx národní xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx pak řídí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, které určí xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxx, na Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx výživy, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx představenstva, xxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx podniky xxxxxxx x xxxxxxxx 1, jmenuje xxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx."
23. §18, xxxx. 6 xx 8 xxx:
"(6) Xxxxx představenstva (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a zúčastněnými xxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx rady xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx zemědělců xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (náhradníkem) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x oblastního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx vědomosti x xxxxxxxxxx a xxxx xxxx mravně, státně x xxxxxxx xxxxxxxxxx x zachovalý.
(8) Xxxx xxxxxxxxxxxxxx (náhradník) xxxxxxxxx podniku a xxxxxxxxxx (oblastního) xxxxxx xxxxx provozovati xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx podnikání xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx (oblastního) xxxxxx. Xxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxx funkci nebo xxxxxxx, xxxxx xxxx x rozporu x xxxxxx xxxxx."
24. §19 xxx:
"(1) Xxxxxxxx (xxxxxxxx) národního xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx oblastního orgánu, xx slyšení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx svazu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx organisace xxxxxxxx. Prohlášení, xxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx vzdává xxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx ústřední (xxxxxxxx) xxxxxxx, xxxx xx xxxxx funkce xxxxx účinným.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx a odvolává xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx výživy, xxxxxxx xx xxxxxxx pověřence xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx orgánu jednotné xxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx svazu xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx své xxxxxx, bere xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pověřence xxxxxx, čímž xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx ministra xxxxxx, učiněný x xxxxxx x ministrem xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx rady odborů, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Prohlášení, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) vzdává xxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx ministr výživy, xxxx se xxxxx xxxxxx xxxxx účinným.
(4) Xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx býti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, státně x xxxxxxx spolehlivý x xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx vykonávati xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxx xx zájmy xxxxxxxxx xxxxxxx, ani nesmí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx (oblastního) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxx) národního xxxxxxx xxxxx ministru xxxxxx, xx xxxx svědomitě xxxxxx své povinnosti x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx podniku xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(7) Xxxx slibu xx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxx xxxxxx x stává se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxx národního xxxxxxx; xxxx pracovní xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxx odvolán, xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxx na xxxxxx, xx se xxxxxx funkce. Xxxxxxx-xx x zániku xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx by xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx poměr xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) požitky nejméně xx dobu, xx xxxxxx by xxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xx jmenování x odvolání ředitele (xxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zaměstnanců xxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xx pracovní xxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxx okresního xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx poměru.
(9) Xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, platové x pracovní xxxxxx xxxxxxxxxx x oblastních xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx náměstků.
(10) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxx do xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx. Xxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxx svůj podpis xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx svůj xxxxxx x ověřené xxxxx. Za podniky xx xxxxxxxxx xxx, xx k xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxx."
25. §20 zní:
"Xxxxx xxxx xxxxxxxxx podrobné xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, financování, x použití jejich xxxxx, x vztahu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx představenstva, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x výzkumnictví xxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx ministerstva xxxxxx x xxxxxx x národním xxxxxxxx (xxxxxx národních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx)."
26. V §21 xx škrtá xxxxxxx "(§23)"; §§22 x 23 xx xxxxxxx.
27. Xxxxx XX zní:
"XX.
§22
Ustanovení §§23 xx 32 x 35 xx 47 xxxxxxx č. 100/1945 Xx. ve xxxxx xxxxxx č. 114/1948 Xx. xxxxx přiměřeně x xxx věci xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx čemž xxx, xxx podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jest xxxx působnost xxxxxxxx xxxxxxxx, po případě xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, přísluší xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
§23
U xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cukrovarských x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx (důchody) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x výtěžky (xxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období x příslušná xxxxx xxx se xxxxxx xx xxxxxx berní xxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx předchozí xxxx xxxxx xxxxxx méně xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx."
28. X xxxxxx X se xxxxxxxxx §25 xxxxxx xxxx §24.
Čl. III
Xxxxxxxxxx §4, xxxx. 6 dekretu x. 101/1945 Xx. xx xxxxx čl. XX xxx obdobně xxxxx x xx majetek, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. XX xxxxxx ze xxx 7. xxxxx 1948, č. 79 Xx., kterým xx xxxx x doplňuje xxxxx ze dne 16. xxxxxx 1946, x. 128 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx majetku xxxxxxxxxxxxx. Xxx-xx při xxx x majetek xxxxxxxxxx xxxx o takový xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx nedošlo xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx xxxx neplatného zásahu x doby xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx x náhradě xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx pravomocného xxxxxx xxxxx xx. XX, xxxx. 1 xxx. x. 79/1948 Xx., xxxxxx jim tento xxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
Čl. XX
Xxxxxxx podniky, x xxxxx ministr výživy xx 22. xxxxx 1948 xxxxxxxx xxxxx §1, xxxx. 4 xxxxxxx x. 101/1945 Xx., xx byly xxxxx xxxxxxxx znárodněny, xxxx xxxxxxxxxx xxxx 27. xxxxx 1945. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x. 101/1945 Xx. xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.
Xx. V
Xxxxx xx dne 11. xxxxxxxx 1947, x. 146 Xx., x úpravě xxxxxxxxx xxxxxx x průmyslu xxxxxxxxxxxx, xx zrušuje x xxxxxxxxx ode xxx 14. xxxxx 1947.
Čl. XX
X xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx změny §1, xxxx. 3 xxxxxxx x. 101/1945 Sb. xxxxxxxxxxx čl. XX, x. 1, xxxxxxxx xx právní xxxxxxx xxxxxxx v xxxx xx 27. xxxxx 1945 xx 1. xxxxx 1948 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, u obchodních xxxxxxxxxxx x společenstev xxxxxxxxxxx x hospodářských (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx je navenek, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx schválení, x xxxxxxxx xxxxxxx podniku, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx zisku, xxx jsou xxxxxx xxx, xxxxx-xx dodatečně xxxxxxxxx ministerstvem xxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxx podle ustanovení §6 xxxxxxx x. 101/1945 Xx. xxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxx xxx lze odporovati xx xxxx let xxx xxx uveřejnění xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xx. XXX
Xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xx Sbírce xxxxxx a nařízení xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x. 101/1945 Xx., xxx xxxxxxx xx změn x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čl. II xxxxxx xxxxxx.
Xx. XXXX
(1) Ustanovení čl. II, x. 1, 2, 5 xx 11, 13, 16 xx 20, x. 24, xxxxx jde x §19, xxxx. 7, xxxx x. 27, xxxxx stanoví, xx xxxxxxxxx xxxxx ustanovení §§35 a 40 x §41, xxxx. 1 xxxxxxx x. 100/1945 Xx. xx xxxxx xxxxxx č. 114/1948 Sb. a xxxxx dává nové xxxxx §23 xxxxxxx x. 101/1945 Xx., xxxxxxxx xxxxxxxxx dnem 27. xxxxx 1945. Xxxxxxxxxx čl. II, x. 27, xxxxx xxxxxxx, xx přiměřeně platí xxxxxxxxxx §41, xxxx. 2 xxxxxxx č. 100/1945 Sb. ve xxxxx xxxxxx č. 114/1948 Sb., xxxxxxxxxx čl. III, V a čl. VII nabývají účinnosti xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx 1. ledna 1948.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dohodě xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Xx. Beneš x. x.
Gottwald x. x.
Xxx. Xxxxxxxxxx x. x.
Čl. III
Xxxxx upraví xxxxxxxxx xxxxxxxx a mzdové xxxxxx, jakož x xxxxx pensijní zabezpečení xxxxxxxxxxx, xxxxx do xxx xxxxxxxxx znárodněného xxxxxxx x něm xxxxxx službu v xxxxxxxxxxxxxx nebo regulovaném xxxxxxxxx poměru.
Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 108/1948 Xx. s xxxxxxxxx xx 27.10.1945

Informace
Xxxxxx předpis č. 115/48 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1948, x xxxxxxxx ustanovení xx. XX x. 1, 2, 5 xx 11, 13, 16 až 20, x. 24, xxxxx xxx o §19 xxxx. 7, dále x. 27, xxxxx xxxxxxx, xx přiměřeně xxxxx xxxxxxxxxx §§35 x 40 a §41 xxxx. 1 xxxxxxx x. 100/45 Xx. ve znění xxxxxx x. 114/48 Xx. a pokud xxxx xxxx xxxxx §23 xxxxxxx x. 101/45 Xx., nabývají xxxxxxxxx dnem 27.10.45, xxxxxxxxxx xx. II, x. 27, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §41 xxxx. 2 xxxxxxx x. 100/45 Xx. xx xxxxx zákona x. 114/48 Sb., xxxxxxxxxx xx. XXX, X x xx. XXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 2.6.48.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
108/50 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx potravinářského
s xxxxxxxxx od 1.1.48, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx. III, xxxxx xxxxxx účinnosti dnem 27.10.45
105/90 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx občanů
x xxxxxxxxx od 1.5.90
455/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon)
x xxxxxxxxx xx 1.1.92
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.