Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým Československý stát nabývá pro SSSR a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem
127/1948 Sb.
05.05.1948
04.06.1948
04.06.1948
zákon
zákon NS
Půda a nemovitosti