Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon o výkonu trestů postihujících majetek, uložených trestními soudy
23/1948 Sb.
03.02.1948
05.03.1948
13.03.1948
31.07.1950
zákon
zákon NS
Trestní právo