Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
544/1992 Sb.
13.11.1992
08.12.1992
zákon
zákon FS
Hospodářské vztahy a závazky (nár. majetek, st. podniky), Podnikání - privatizace