Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 08.12.1992.


Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/91 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
544/92 Sb.
544
XXXXX
xx xxx 13. xxxxxxxxx 1992,
kterým xx mění a xxxxxxxx zákon č. 92/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx usneslo xx xxxxx zákoně:
Čl. X
Xxxxx č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx převodu xxxxxxx xxxxx xx jiné xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 92/1992 Xx. a xxxxxx x. 264/1992 Xx.,1) xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx:
1. §10 se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 4, xxxxx xxx:
"(4) Xx schvalování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.".
2. §15 xxxx. 3 xxx:
"(3) K xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx věřitele, xxxx xxxx ručí xx do výše xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx svým majetkem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
3. §23 xxxx. 1 xxxx. x) zní:
"x) jméno, xxxxx xxxxx x místo xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,".
4. §23 odst. 2 x 3 xxx:
"(2) Vydavatelem xxxxxx xx příslušný xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Čistý xxxxx x xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxx.".
5. §24 xxx:
"§24
Xxxxx xxxxxxx rada a Xxxxxxxxx národní xxxx2) xxxxxx svými xxxxxx xxxxxxxx kupónů, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxx republiky.".
6. §25 odst. 1 až 3 xxx:
"(1) Xxxxxx xxxxxxxxx emise xxx xxxxxx:
x) xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejímž xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx republiky, zařazené xxx xxxxx xxxx xx republikového xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx projektů,
b) xx xxxxx akcií xxxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxxx akcionářem je xxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx privatizačních xxxxxxxx,
c) k xxxxxxx účasti na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxx republice xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx republiky,
pokud xxxxx xxxxxxx svůj xxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxx použít xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx za xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx společnostech xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx území xxxxx xxxxxxxxx.".
7. §26 xx vypouští.
8. X §45 odst. 3 xx xxxxxxxxxx xxxxx "xx dni 28. xxxxx 1992.".
9. §45 xxxx. 5 xxx:
"(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 2. Xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx, xxx pokud jde x xxxxxxx převody xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx převodech xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pozemků xxxxx xxxxxxxxxx předpisů3).".
10. §46 odst. 2 xxx:
"(2) Xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vydávání xxxxxx, nabývací cenu xxxxxx, způsob vyjádření xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx kupónů.".
11. X §47b xx xxxxx "ve xxxxxxx xxxxxx" nahrazují slovy "x dražbě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgány republik".
Xx. XX
Xxxxxxxxxx čl. I xxxx 3, 4, 5, 6, 7 x 10 se nevztahují xx xxxxx vlnu xxxxxxxx privatizace.4)
Xx. III
X §32 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 119/1988 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx vypouštějí xxxxx "x o xxxxxxxxx vlastnictví národního xxxxxxx".
Čl. XX
Xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení.
Xxxxxxx v. x.
Xxxxx x. x.
1) Xxxxx č. 264/1992 Xx., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx zákoník, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxx) x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx další xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. ledna 1993.
2) Národní xxxx Xxxxxxxxx republiky xxxxx xx. 154 xxxx. 1 Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx č. 460/1992 Xx.
3) §14 odst. 4 x 8 x §35 vyhlášky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 119/1988 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §11 xxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 383/1991 Xx., x vydání x použití investičních xxxxxx

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 544/92 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 8.12.1992.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.