Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 25.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 08.12.1992.


Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/91 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
544/92 Sb.
544
XXXXX
xx xxx 13. xxxxxxxxx 1992,
kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 92/1991 Xx., o xxxxxxxxxx převodu xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx České x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx usneslo xx xxxxx xxxxxx:
Xx. I
Xxxxx č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xx xxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 92/1992 Xx. x xxxxxx x. 264/1992 Sb.,1) xx mění x xxxxxxxx xxxxx:
1. §10 xx xxxxxxxx xxxxx odstavcem 4, xxxxx zní:
"(4) Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.".
2. §15 xxxx. 3 xxx:
"(3) X xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx však xxxx xx xx xxxx xxxxxxx hodnoty privatizovaného xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to po xxxx jednoho roku xx okamžiku přechodu xxxxxxx na nabyvatele xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.".
3. §23 odst. 1 xxxx. x) xxx:
"x) xxxxx, rodné xxxxx a xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxx,".
4. §23 xxxx. 2 x 3 xxx:
"(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx příslušný xxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.".
5. §24 xxx:
"§24
Xxxxx xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxx rada2) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx kupónů, které xxx xxxxxx na xxxxx xxxx republiky.".
6. §25 odst. 1 xx 3 xxx:
"(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxx:
x) xx xxxxx akcií xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejímž xxxxxxxxxx xx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zařazené xxx xxxxx xxxx xx republikového xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx projektů,
b) xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx privatizačních xxxxxxxx,
x) x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx v xxxxxxxxx republice zvlášť xxxxxxxxxx a zapsaných x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx území xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
pokud xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx závazného právního xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxx za xxxxxx xxxx získání účasti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uskutečňuje xxxxxxxx xx xxxxx každé xxxxxxxxx.".
7. §26 xx xxxxxxxx.
8. X §45 odst. 3 xx xxxxxxxxxx xxxxx "po xxx 28. xxxxx 1992.".
9. §45 odst. 5 zní:
"(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §1 odst. 2. Xx rozpočtové x xxxxxxxxxxx organizace xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx x úplatné xxxxxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxxxx. Xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx organizace postupují xxx xxxxxxxxxxxx převodech xxxxxxx a při xxxxxxxxx převodech xxxxxxx xxxxx zvláštních předpisů3).".
10. §46 odst. 2 xxx:
"(2) Xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nabývací cenu xxxxxx, xxxxxx vyjádření xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx kupónů.".
11. X §47x xx xxxxx "xx xxxxxxx xxxxxx" nahrazují xxxxx "x xxxxxx provedené xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx".
Čl. II
Xxxxxxxxxx čl. I xxxx 3, 4, 5, 6, 7 x 10 xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.4)
Čl. XXX
X §32 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 119/1988 Xx., o xxxxxxxxxxx x národním xxxxxxxx, se xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx "x o xxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxxxx xxxxxxx".
Xx. XX
Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. x.
Xxxxx x. x.
1) Xxxxx x. 264/1992 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx (notářský xxx) x mění x xxxxxxxx některé další xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1993.
2) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 154 xxxx. 1 Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 460/1992 Xx.
3) §14 xxxx. 4 x 8 a §35 vyhlášky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 119/1988 Xx., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §11 xxxxxxxx vlády Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 383/1991 Xx., o vydání x xxxxxxx investičních xxxxxx

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 544/92 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 8.12.1992.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.