Animace načítání

Stránka se připravuje...


Vyhláška, kterou se provádí §18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny
330/1997 Sb.
11.12.1997
31.12.1997
31.12.1997
30.06.2023
§ 3 a 9 nabývají účinnosti dnem 1.4.1998.
vyhláška
vyhláška ministerstva
Inspekce a kontrola, Obchod a služby