Animace načítání

Stránka se připravuje...


Nález ÚS ČR ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů
161/1996 Sb.
15.05.1996
12.06.1996
12.06.1996
nález
nález Ústavního soudu
Soudnictví (nálezy)