Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
238/1995 Sb.
27.09.1995
26.10.1995
01.01.1996
Ustanovení čl. I bodů 9 až 17, 21, 30, 31, 48 a 54 a čl. IV nabývají účinnosti dne 26.10.1995.
zákon
zákon Parlamentu
Občané - občanská práva, Působnost, Sociální, nemocenské a důchodové pojištění a zabezpečení, Soudnictví (nálezy)