Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou ČSFR a vládou Venezuelské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů
448/1991 Sb.
11.07.1991
14.11.1991
15.08.1991
sdělení
sdělení ministerstva
Devizové hospodářství, styk s cizinou, Mezinárodní smlouvy