Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 12.12.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.08.1991.


Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou ČSFR a vládou Venezuelské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů
448/91 Sb.
448
Xxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx xxxxxxx, xx xxx 11. xxxxxxxx 1991 xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nót Xxxxxxxx xxxx vládou Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx a xxxxxx Xxxxxxxxxxx republiky x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx. Ujednání vstoupilo x platnost xx xxxxxxx xxxxx článku VIII xxxx 15. xxxxx 1991.
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
X Xxxxxxxx xxx 11. xxxxxxxx 1991
Xxxxxx xxxx xxxxxxxx,
za účelem xxxxxxxx srdečných xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Venezuelskou xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx své xxxxx xxxxxxxx Ujednání x xxxxxxx vízové xxxxxxxxxx xxx držitele diplomatických x služebních xxxx xxxxxxxxxxxxx znění:
Xxxxxx X
Xxxxxx občané České x Xxxxxxxxx Federativní Xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx Venezuelské xxxxxxxxx, xxxxxxxx diplomatických x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx.
Článek XX
1. Osoby, xx xxxxx se xxxxxxxx článek I tohoto Ujednání, xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xxx xxxx xx dobu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (30) dnů.
2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx víza po xxxxx dobu trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx mise.
3. Xxxxxxx příslušníci xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx diplomatické xxxx nebo konzulárního xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, mohou xxxxxxx xx území xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx dobu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.
Xxxxxx XXX
Xxxxx xxxxxxx x článku I xxxxxx Ujednání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx určených xxx mezinárodní xxxxxxxx xxxx.
Článek IV
1. Xxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxx Ujednání, xxxxxxxxx xxxxxxx zákonům a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxx cizinců, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Ustanoveními xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx právo každé xx xxxxxxxxx stran xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx smluvní xxxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx X
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zákony xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx XX
Xxxxx smluvní xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx provádění xxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx smluvní xxxxxx.
Článek XXX
1. Příslušné xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vymění xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vzory cestovních xxxxxxx uvedených x článku I xxxxxx Ujednání xxxxxx xxxxx x xxxxxx použitelnosti xx xxxxxxx xxx xxx xxx podpisu xxxxxx Xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx smluvních xxxxx se xxxxx xxxxxxxx informovat x xxxxxxxxx změně, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx do šedesáti xxx před xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zašlou nové xxxxx cestovních dokladů.
Článek XXXX
Xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx x platnost xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx.
Xxxxxx IX
1. Xxxx Ujednání xx sjednává xx xxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxx strana xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx. Vypovězení xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Jestliže xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx je xxxxxxxxxx pro xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx oběma xxxxxxx x zrušení vízové xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x služebních xxxx.
Využívám této xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx úctou.
Xxxx Xxxxxxxxxx x. x.
Jeho Xxxxxxxxx
Xxxxxxx Duran
xxxxxxx zahraničních xxxx
Venezuelské republiky
Xxxxxxx
V Xxxxxxxx xxx 11. xxxxxxxx 1991
Vážený xxxx,
xxx čest xx xx Vás xxxxxxx, xxxxx Xxx xxxxxx, že xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx České a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx povinnosti pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx podmínek:
"Článek X
Xxxxxx občané Xxxxx x Slovenské Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxxx občané Venezuelské xxxxxxxxx, xxxxxxxx diplomatických x xxxxxxxxxx pasů, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxx xxxx.
Xxxxxx XX
1. Xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx X xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx strany xxx xxxx po xxxx nepřerušených xxxxxxx (30) dnů.
2. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx na území xxxxx xxxxxxx strany, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a služebních xxxx, mohou xxxxxxx xx území druhé xxxxxxx xxxxxx bez xxxx xx xxxxx xxxx trvání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx takové xxxx.
3. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx pobývat xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx celou xxxx xxxxxx oficiálního xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.
Článek III
Xxxxx xxxxxxx x xxxxxx X tohoto Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx styk.
Článek XX
1. Xxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxx platným xxxxxxx x xxxxxxxxx státu, xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ujednání xxxx dotčeno xxxxx xxxxx xx smluvních xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx druhé smluvní xxxxxx je xxxxxxxxx.
Xxxxxx X
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Ujednání nejsou xxxxxxx zákony xxxxx xx smluvních xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx území xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx XX
Každá xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx veřejného xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxx ukončení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx straně.
Článek XXX
1. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx cestou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx X xxxxxx Xxxxxxxx včetně xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx třiceti xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx orgány xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vzájemně xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladů x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx nové xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx XXXX
Xxxx Ujednání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dnů po xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.
Xxxxxx XX
1. Xxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.
2. Xxxxx smluvní xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx dodržení xxxxx xxxxxxx dnů. Vypovězení xxxx xxxxx smluvní xxxxxx oznámeno xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Jestliže xxxxx obsažený x xxxx Xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx republiky, xxxx Xxxx a Nóta xxxxxxxxxxx Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx oběma vládami x xxxxxxx vízové xxxxxxxxxx pro držitele xxxxxxxxxxxxxx x služebních xxxx.
Xxxxxxxx této xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxx Xxxxxxxxx ujistil xxxx xxxxxxxxx úctou".
Je xx potěšením vyjádřit Xxxx Xxxxxxxxx venezuelské xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx republiky x ctěnou xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx příležitosti, xxxxx xxxxx ujistil Xxxx Xxxxxxxxx svou hlubokou xxxxx.
Xxxxxxx Xxxxx x.x.
ministr xxxxxxxxxxxx xxxx
Xxx
Xxxx Xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxx a Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Xxxxx

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 448/91 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.8.1991.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.