Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon o působnosti orgánů ČR ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
500/1990 Sb.
15.11.1990
15.12.1990
15.12.1990
zákon
zákon ČNR
Hospodářské vztahy a závazky (nár. majetek, st. podniky), Působnost